We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

Gezocht: 700 bouwkavels

donderdag 5 juli 2018 door

Gezocht: 700 bouwkavels

Boekel is op zoek naar bouwgrond. Het college verwacht maar liefst een groei van 700 huizen voor de komende 12 jaar. 

De gemeenteraad heeft afgelopen week een voorkeursrecht gevestigd. Grondeigenaren in het gebied wat gemeente Boekel op het oog heeft, de noordkant van het huidige plan De Donk, die grond willen verkopen, dienen dit in eerste instantie aan de gemeente aan te bieden. Ze zijn echter niet verplicht om hun grond te verkopen.

Vooral jeugd uit nabije omgeving wil naar Boekel verhuizen. De behoefte wordt geschat op 50-60 kavels per jaar.

De voornamelijk jongere nieuwe inwoners van Boekel komen veelal uit Erp, Odiliapeel en Volkel. Dat zou vooral te maken hebben met het feit dat Boekel veel kavelaanbod heeft gehad de afgelopen jaren. Daarnaast is Boekel een levend dorp, ondanks dat er minder voorzieningen zijn dan in grotere nabije gemeenten, zoals bijvoorbeeld Uden, blijkt dat er voldoende voorzieningen zijn om in diverse (sport)vereniging behoeften te voldoen.

Gemeente Boekel heeft vanaf 2013 (sinds die periode vulde ze geen bouwgrond meer aan) zoveel mogelijk geprobeerd de kavels te verkopen door diverse regelingen. Denk aan duurzaam bouwen met korting op de grond en legeskosten, maar ook de kosten voor een vergunningaanvraag is gedaald met 25 procent. Op deze manier is de verkoop van de bouwkavels voorspoedig verlopen.

De verdeling van de bouwgrond op De Run is in de loop van de tijd gewijzigd naar 130 kleinere kavels t.o.v. de initiële 36 grote kavels uit het eerste voorstel. Dit omdat de grote kavels minder goed tot niet verkoopbaar bleken te zijn. Ook op De Donk fase 2 zijn rijtjeshuizen gebouwd waar in eerste instantie ruime tweekappers zouden komen, ook hier is het kavelformaat gewijzigd. Ondanks dat deze maatregelen zijn getroffen zijn de bouwkavels volledig op.

Marius Tielemans, gaf aan dat door het vorige college veel op het gebied van grondpolitiek is voorbereid. ,,Die uitbreidingsplannen zijn niet van vandaag op morgen gerealiseerd”.