We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

De Adviesraad Sociaal Domein Boekel zoekt nieuwe leden

woensdag 3 april 2019 door

De Adviesraad Sociaal Domein Boekel zoekt nieuwe leden

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) heeft de belangen van de burgers van Boekel en Venhorst hoog in het vaandel staan en wil daarom samen met u deze belangen behartigen.

De Adviesraad Sociaal Domein is een onafhankelijke raad met een brede vertegenwoordiging vanuit de bevolking van Boekel en Venhorst.
Op dit moment zijn diverse sociaal maatschappelijke organisaties in de adviesraad vertegenwoordigd; zoals KBO Venhorst en Boekel, inwoners met een immigratie achtergrond, de Zonnebloem Boekel/Venhorst en burgers met een beperking. We zijn op zoek naar leden uit andere maatschappelijke organisaties, een achtergrond met of interesse in onder andere GGZ, Jeugdzorg en Participatiewet/Minima.

De ASD Boekel is een raad die burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel gevraagd en ongevraagd adviseert bij het uitvoeren van wetgeving op het gebied van Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Jeugdwet en de Participatiewet. De leden van de ASD denken op deze gebieden na over het volgende:

  • over wat in onze gemeente goed gaat, en hoe dat goede te behouden;
  • over wat beter moet of kan, en hoe dat te bereiken;
  • en daaruit conclusies trekken voor adviezen.

De Raad vergadert iedere eerste vrijdag van de maand in het gemeentehuis van 09.00 uur tot 11.00 uur.

Meer informatie
Als u belangstelling heeft voor de werkzaamheden van de Adviesraad Sociaal Domein, maken wij heel graag kennis met u.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Walther van den Broek tel: 0657113161
U kunt uw belangstelling sturen naar asdboekel@hotmail.com