We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

Persoonlijke rondleidingen t.b.v. schoolkeuze 2020-2021

vrijdag 24 april 2020 door

Beste ouders die voor volgend schooljaar een schoolkeuze moeten maken,

Het wordt zowel voor ons als voor u belangrijk, dat u voor uw kind een goede schoolkeuze kunt maken voor het aankomende schooljaar.
Omdat wij het allen belangrijk vinden dat u een goede indruk krijgt van onze scholen, is het besluit genomen om met ingang van 11 mei a.s. persoonlijke rondleidingen in te plannen met u, als u daar behoefte aan heeft.
Deze zullen alleen buiten schooltijden plaatsvinden en met inachtneming van de benodigde veiligheidsmaatregelen, zoals de 1,5 meter afstand.

Om een afspraak in te plannen, kunt u contact opnemen met de directie / teamleider van de betreffende school.
Het is de bedoeling dat uw kind voor maandag 1 juni aangemeld is voor het nieuwe schooljaar.

Met vriendelijke groet,

Alle scholen van de gemeente Boekel.


[OUDE UPDATE] 01-04-2020: nieuwe informatie voor de ouders/verzorgers van kinderen geboren in de periode van 1 oktober 2016 – 1 oktober 2017

Beste ouders die voor volgend schooljaar een schoolkeuze moeten maken,

Vanwege de verlengde periode met maatregelen in het kader van het coronavirus, zijn we als gezamenlijke scholen t/m de meivakantie niet in de gelegenheid om rondleidingen te verzorgen in het kader van de schoolkeuze. We geven daarbij duidelijk aan dat de eerder gecommuniceerde datum van 11 april om een schoolkeuze te maken uitgesteld wordt.

We hopen op jullie begrip in deze en dat we met zijn allen na de meivakantie hiervoor weer wel een mogelijkheid kunnen bieden.


 16-03-2020: aanvullende informatie voor de ouders/verzorgers van kinderen geboren in de periode van 1 oktober 2016 – 1 oktober 2017

Beste ouders / verzorgers,

Eerder heeft u op inBoekel kunnen lezen dat de informatieavonden en inloopochtenden van alle Boekelse scholen niet doorgingen. Als het goed is hebben de ouders die het betreft inmiddels ook een persoonlijke brief ontvangen hierover.

Er werd wel aangeboden om een afspraak te maken voor een persoonlijke rondleiding. Sinds vandaag zijn er nieuwe maatregelen ingegaan, waarbij de scholen gesloten zijn behalve voor de hoognodige opvang voor vitale banen. Om die reden gaan alle reeds geplande persoonlijke rondleiding niet door en worden er t/m 6 april ook geen afspraken gepland.

Wij willen nadrukkelijk aangeven dat, door deze aanvullende maatregel, wij niet verlangen dat u voor 11 april uw aanmelding moet doen.
We willen u de ruimte geven om op een later moment alsnog scholen te bezoeken en wellicht volgen op een later moment nog informatieavonden.

Hopende iedereen hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,

Directies van de gezamenlijke Boekelse scholen.


[OUDE UPDATE] Aan de ouders/verzorgers van kinderen geboren in de periode van 1 oktober 2016 – 1 oktober 2017

Betreft: Afgelasting informatieavonden en inloopochtenden vanwege het coronavirus

Geachte ouders/verzorgers,

Eerder ontving u van ons een uitnodiging om de informatieavonden en inloopochtenden van onze scholen te bezoeken vanwege de schoolkeuze voor uw kind. De ontwikkelingen met het Coronavirus, samen met de richtlijnen vanuit het RIVM  hebben ons in gezamenlijkheid doen besluiten om deze informatieavonden en inloopochtenden voorlopig en tot nader bericht NIET door te laten gaan.


Kindcentrum Cornelius
St. Josephplein 7,  5428 GL Venhorst

Tel: 0492 – 359036
www.cornven.nl

Directeur:
mevr. Helmi Maas- van Hoof


Kindcentrum De Regenboog
Parkweg 10, 5427 AL Boekel

Tel 0492-321909                  www.regenboogboekel.nl

Teamleider:
Marieke Engels


OBS Uilenspiegel
Parkweg 10, 5427 AL Boekel

Tel: 0492 – 326025                  www.obsuilenspiegel.nl                          

Directeur:
dhr. Erny van Leusden


Kindcentrum Octopus
Parkweg 36, 5427 AL Boekel

Tel: 0492 – 326155       www.kindcentrumoctopus.nl

Directeur:
dhr. Berry van de Wetering


Hopende op uw begrip in deze bijzondere situatie.

Graag tot ziens,
Namens de gezamenlijke directies en Gemeente Boekel

Persoonlijke rondleidingen t.b.v. schoolkeuze 2020-2021