We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

Beleef het samen mee!

vrijdag 9 juli 2021 door

Beleef het samen mee!

Dit is een ingezonden artikel.

Beste Gemeenteraadsleden, bestuurders en bewoners van de gemeente
Boekel,

Laat ons duidelijk het besluit van B&W gestand doen dat in het bos bij Sint Petrus geen plaats is of komt voor woningbouw of andere economische bebouwing. Waarom? Om wat het bos waard is voor de Boekelse gemeenschap. Immers:

 1. Mensen met gezondheidszorgen hebben behoefte aan een rustgevende omgeving om te ontsnappen aan stressvolle gedachten die verband houden met hun steeds moeilijkere omstandigheden.
  Stel je hebt te horen gekregen dat jouw gezondheidsklachten voor veel beperking en leed gaan zorgen dan kun je perioden van rust creëren door in het bos te verblijven en het mooie wat groeit en het horen en zien van allerlei dieren te beleven. Een vorm van geleverde zorg die onbetaalbare waarde heeft (vergeet niet dat de waarde kwaliteit van de zorg voor meer dan de helft bestaat uit beleving).
 2. Dementerende mensen hebben behoefte aan zorgeloze herinneringen zodat hun geestelijke beperking minder aanwezig is. Als je dementerenden mee naar het bos neemt en je vertelt over wat er te zien is zullen ze zeker gestimuleerd worden om geestelijk actief te zijn. Een bos geeft een veel grotere ruimte op een klein oppervlak omdat achter elke boom of struik een nieuw beeld is te bewonderen.
  Je hebt voortdurend gespreksstof. Welke bomen staan er, wat zijn hun vruchten, hoe oud zullen ze zijn of nog kunnen worden, welke vogels kun je in welke bomen of struiken zien en horen? Welke werkzaamheden hadden we vroeger in een bos en welke spelletjes deden we? Zijn voorbeelden waar veel dementerenden herinnering aan hebben.
 3. Het bos vormt een verbinding met de breukrand en de toekomstige woonwijk de Burgt alsmede de Donk. Het bos is een geweldige aanvulling op het landschap van het gebied van de breukrand en vermeerdert de waarde van de woonwijken in de omgeving ook de
  economische waarde (de duurste woningen staan tegen of nabij bossen en parken).
 4. Het bos fungeert als leerstof voor de algemene ontwikkeling van peuters, kleuters en schoolgaande kinderen die in de directe omgeving op loopafstand beschikbaar is. Samen met leerkrachten kunnen lesprogramma’s gemaakt worden om te leren de natuur
  in het bos te beleven. Het bos bevindt zich in de directe omgeving van scholen en andere verblijven zoals de kinderopvang voor de kinderen van 0 tot 12 jaar. Educatie en kunst uitingen zoals beelden van dieren en vogels spreken tot de verbeelding en zijn een hulp bij de leerstof.
 5. Het bos is een ontmoetingsruimte voor ouderen en hun mantelzorgers, kinderen en anderen die ondersteuning willen bieden aan kwetsbare ouderen.
 6. Het bos draagt bij aan een groene zone nabij de dorpskern en de nabije woonwijken.

Er zijn inmiddels ideeën genoeg voor verdere invulling van het bos. Bijvoorbeeld:

 • Het aanbrengen van verschillende educatieve teksten op diverse plaatsen naar voorbeeld van de breukrand tekstborden.
 • Het plaatsen van een prieel naar voorbeeld bij verschillende bedrijven in de gemeente Boekel. Hierin zou verteld en uitgelegd kunnen worden wat voor de oudere bewoners uit het zorgpark belangrijk is, ondersteund met film en fysiek materiaal. Daarnaast uitleg over hoe kinderen en jong volwassenen kunnen leren over verleden, levensvormen en gebruiken met hun voor- en nadelen. Welke planten en bomen zijn in dit gebied te vinden en wat zijn hun functies zoals het aantrekken van vogelsoorten en andere dieren. Het letterlijk tonen van planten, vruchten en wat er van gemaakt wordt zoals graan, meel en brood maar ook zaken uit het verleden zoals plaggen turf, steekgereedschap enz.
 • Het naastgelegen gebied gebruiken voor het telen van graan en andere gewassen ter ondersteuning van lesstof voor kinderen en herinnering voor ouderen.
 • Het aanbrengen van kunstwerken zoals natuurgetrouwe beelden van diverse diersoorten.
 • Het totaal geschikt maken van de paden voor rolstoelers en begeleiders ook met beperking.
 • Het uitbreiden van de uitloop velden voor de dieren van het dierenverblijf.
 • In samenwerking met Peelrand wonen kan de binnentuin aan de Kloosterlaan betrokken worden.
 • Het uitbreiden van wandelpaden in en naar de toekomstige Breukrand en woonwijken.
 • Verbinding maken met het kleine bos aan de andere kant van de Bernhardstraat.
 • In samenwerking aanbrengen van speelmogelijkheden op het terrein van de breukrand.
 • Een scholingsprogramma met rondleidingen voor kinderen in alle leeftijden tot 12 jaar in samenwerking met de scholen en dagverblijven.
 • Het aanbrengen van overgangsbeplanting naar de breukrand gebieden.
 • De inrichting van de binnentuin van Sint Petrus optimaliseren.

Deze en nog meer ideeën kunnen natuurlijk alleen worden uitgevoerd d.m.v. samenwerking. Daarom pleiten wij voor het oprichten van een samenwerkingsverband in Boekel met als hoofddoelstelling de behartiging van het belang van een goed functionerend gebied inclusief bos rondom Sint Petrus en het zorgpark. Zo’n samenwerkingsverband kan natuurlijk alleen bestaan uit mensen die willen en kunnen samenwerken.

Dit samenwerkingsverband zou kunnen bestaan uit: bewoners van het zorgpark, de medewerkers en cliëntenraad van Sint Petrus incl. Kinderdagverblijf en dorpsteam, de mensen van PeelrandWonen / Huurdersraad, vrijwilligers van Sint Petrus en Donkzicht, vertegenwoordiging van de KBO, 6 vrienden van Sint Petrus, Petanque jeu de boules en vertegenwoordiging van de Boekelse scholen.

Als wij, het prettig en aangenaam wonen in Boekel, belangrijk vinden dan heeft het bestuur van onze gemeente steun en, zo nodig, tegenspraak nodig van een verenigde Boekelse gemeenschap. Het bedoelde samenwerkingsverband zou hiermee een mooi voorbeeld kunnen zijn van burgerparticipatie in onze gemeente en invulling hieraan kunnen geven.
En, wat we niet nodig hebben, zijn opportunisten zoals projectontwikkelaars en privé beleggers om miljoenen op te strijken.

Initiatiefnemers Hendrik van Schijndel (06-48854341) en Coen Knuvers.