We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

BoeCult 2021 kan helaas niet doorgaan

dinsdag 3 augustus 2021 door

De gunstige ontwikkelingen in het voorjaar met betrekking tot de sterke afname van positieve coronabesmettingen wekte de verwachting dat we vanaf augustus zouden teruggaan naar “het oude normaal”. Dan zou immers fase 6 van het openingsplan van de overheid ingaan, dat wil zeggen dat ook de basismaatregelen zouden losgelaten worden.

Goed nieuws voor BoeCult dus. Een dorpsfeest voor iedereen in en rondom Boekel, jong en oud, open en vrij toegankelijk. Alles was rond, aankondigingen van artiesten en straattheater waar iedereen met smacht op wachtte gingen wekelijks de deur uit en zonnige vooruitzichten. Spijtig genoeg bleken alle voorbereidingen tevergeefs aangezien de situatie veranderde. We hebben daarom moeten besluiten dat BoeCult niet in die hoedanigheid zoals we van BoeCult gewend zijn georganiseerd kan/mag worden.

We zijn zeer teleurgesteld maar gaan niet bij de pakken neerzitten en starten de voorbereidingen voor 2022 en wel op zaterdag 27 en zondag 28 augustus 2022, het laatste weekend van augustus.

Via deze weg willen we alle sponsoren, begunstigers en donateurs zeer erkentelijk voor de spontane toezeggingen voor 2021. Een geweldige stimulans voor het organisatiecomité van BoeCult. Vol goede moed werken we naar een vertrouwd BoeCult 2022!

BoeCult 2021 kan helaas niet doorgaan