We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

CDA Boekel-Venhorst kondigt voorstellen aan tot lastenverlichting verenigingen

donderdag 16 november 2023 door

CDA Boekel-Venhorst kondigt voorstellen aan tot lastenverlichting verenigingen

CDA Boekel-Venhorst kondigt voorstellen aan tot lastenverlichting verenigingen
De begrotingsbehandeling of liever de algemene politieke beschouwingen vonden plaats op 8 november jl. Altijd weer een goed moment om te bepalen waar we staan en waar we naartoe gaan. Even uitzoomen en de vraag stellen: Wat gaat goed? En wat moet beter in onze gemeente? Wij focuste onze inbreng op verenigingen en woningzoekende starters. In deze publicatie nemen we u mee in het thema verenigingen.

Trots op de gemeente Boekel
Omzien naar elkaar. Je thuis voelen. Onderdeel zijn van een sterke gemeenschap. In de gemeente Boekel hoeven we elkaar hier niet van te overtuigen. We doen het gewoon. Niet voor niets behoren wij tot de gelukkigste gemeenten van heel Nederland. Daar zijn we trots op. Iets waar we ook trots op kunnen zijn met elkaar is het succes van onze bibliotheek. Er is bijna geen bieb in Nederland waar in verhouding zóveel kinderen lid van zijn. Is het gemiddelde in het land 55 procent, Boekel tikt de 82 procent aan. Dat verdient een groot compliment aan eenieder die hier zijn steentje aan bijdraagt.

Daling aantal jeugdige sportleden baart zorgen
Een thema waar Boekel juist in negatieve zin opvalt, is het aantal kinderen tussen de 5 en 18 jaar dat lid is van een sportvereniging. Cijfers van NOC*NSF laten zien dat in 2018 63,3 procent van deze groep lid was van een sportvereniging. In 2022 was dat nog maar 47,8 procent. Een daling van 15,6 procentpunt. Van 1500 jeugdleden in 2018 naar 1100 in 2022. Boekel is daarmee een van de sterkste dalers op dit punt van heel Nederland. Wij vinden dit een zorgelijke ontwikkeling. Het CDA pleitte dan ook voor een lokaal onderzoek om deze ontwikkeling nader te duiden, knelpunten in kaart te brengen en op basis daarvan eventuele passende actiepunten in gang te zetten. Dit zou straks opgepakt kunnen worden als de nieuwe Rekenkamer geïnstalleerd is. DOP en GVB staan positief tegenover ons voorstel.

CDA wil lastenverlichting verenigingen
Als de landelijke overheid niet op korte termijn zelf komt met uitvoerbare plannen om de OZB-lasten voor verenigingen te verlagen, zal de Boekelse CDA-fractie zelf met een voorstel komen om sportaccommodaties, scouting, speeltuinverenigingen, dorps- en buurthuizen, gilden en ander onroerend goed met een sociaal belang minder te belasten. Bijvoorbeeld via een gedeeltelijke OZB-teruggaveregeling. Verder kwam het bericht ons ter oren dat de scoutingvereniging de belastingdienst over de vloer heeft gekregen ter controle van de toeristenbelasting. Een substantiële belastingaanslag ligt op de loer. De huidige Verordening Toeristenbelasting biedt wél vrijstelling voor overnachtingen in het kader van maatschappelijke belangen als zorgverblijf en asielopvang, maar niet voor verenigingen (die eveneens geen commercieel belang dienen). Ook op dit kondigde het CDA een voorstel aan, zodat verenigingen financieel meer ademruimte krijgen en minder tijd kwijt zullen zijn aan administratieve rompslomp.