We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

Contact hebben met elkaar daar draait het om

zaterdag 18 april 2020 door

Contact hebben met elkaar daar draait het om

Het zijn rare weken … Dit alles begon in de eerste week van maart. Geluiden druppelden binnen dat werken niet mocht, wanneer je verkouden was.Aan het einde van de eerste week kwamen er steeds minder kinderen. Ook kwamen er een aantal collega’s niet omdat ze ziek of verkouden waren.

Dit is een ingezonden stuk van OBS Uilenspiegel.

Op zondag 8 maart kwam het bericht dat de scholen op slot gingen. Als team hadden we veel contact met elkaar. De volgende ochtend zouden we allemaal, als het kon, op school komen. Ikzelf was er niet bij. Ik lag met 40 graden koorts op bed. In twee dagen tijd werd er voor alle klassen thuisonderwijs in de steigers gezet. Via SchouderCom zouden we communiceren naar ouders. Contractbrieven versturen, blogs verzenden en instructies plaatsen.

Voor ons was het een hele klus om alles op de rit te krijgen. Maar hoe moet dat voor ouders geweest zijn. Via de digitale weg alle informatie ontvangen. Het thuisonderwijs managen en combineren met eigen werk. Gelukkig knapte ik snel op zodat ook ik mijn bijdrage kon leveren.

Mijn collega Floor appte mij op donderdag. Haar stagiair Roy kan goed filmpjes in elkaar zetten. Hoe mooi zou het zijn om een lied te maken voor alle ouders en kinderen waarbij iedere collega, vrijwilliger, stagiair, enkele zinnen zou zingen. Ik ging zitten met mijn gitaar, pen en papier en schreef een tekst op ‘17 miljoen mensen’. Ik zong het lied in op mijn smartphone. Floor verdeelde de teksten onder de mensen en in de dagen daarna kwamen de filmpjes via WhatsApp binnen druppelen. Deze actie van Floor gaf verbinding van het team. Iets wat we goed konden gebruiken.

Maar niet alleen bij het team. Ook bij de kinderen en ouders. We kregen ontzettend veel reacties. Eerst op SchouderCom en daarna via Facebook. Kinderen die het filmpje nog een keer wilde zien. Ouders die ons liefdevolle woorden gaven. Het is vooral de blijheid elkaar te zien, het contact hebben met elkaar.

Ondertussen geven we elke dag vorm aan ons thuisonderwijs. Ook hier merk ik dat contact belangrijk is. Naast instructies proberen we het onderwijs leuk te houden. Een luisterliedje waarbij kinderen moeten raden over wie het gaat, een filmpje bij groep 1/2 waarbij ze op 1 april grapjes uit halen. Juist dat contact is belangrijk. En leerkrachten rijden zelfs op veilige afstand bij hun leerlingen langs!

In deze periode heb ik alle kinderen uit mijn klas gesproken. Iedereen geeft aan weer erg graag naar school te gaan. Ze missen elkaar, het samenwerken. Het thuisonderwijs gaat overwegend goed. Maar wat een verarming wanneer je niet kunt leren, niet kunt ontwikkelen met maatjes uit je klas.

We worden nu extra bevestigd hoe belangrijk pedagogisch contact is. Een knipoog naar een kind. Een box. Een high five wanneer een kind iets goed heeft gedaan. Want dat is voor een kind als water voor een bloem. Daar groeit een kind van.

Laten we hopen dat dit weer snel kan.

Sjaak van Moorsel
Team Uilenspiegel