We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

Een belemmering voor innovatie en verduurzaming

zaterdag 13 april 2024 door

Een belemmering voor innovatie en verduurzaming

Ondernemers en inwoners van onze gemeente ervaren steeds meer de gevolgen van een in 2012 opgestelde visie over het buitengebied in Boekel. Al eerder schreven wij dat Boekel op slot zit voor ontwikkelingen in het buitengebied. Ontwikkelingen die vastlopen op in onze ogen verouderd en achterhaald beleid en dat barrières opwerpt zoals niet bouwen op maagdelijke grond, het handhaven van open zichtlijnen en het beschermen van het vitaal buitengebied. Een visie die niet meer past in deze tijd.

Door een motie van de coalitie, die het college verbiedt om plannen en ideeën van inwoners en ondernemers voor te leggen aan de gemeenteraad, worden voorstellen die niet voldoen aan de visie Vitaal Buitengebied nu geblokkeerd. Een visie die door de Raad van State dubieus en niet eenduidig uitlegbaar werd genoemd. Met andere woorden voor meerdere uitleg vatbaar.

Door de energiecrisis, die niet alleen onze inwoners maar ook de ondernemers raakt, is verduurzamen voor ieder van ons een belangrijk onderwerp geworden. Hoe maak je de kosten voor onze energie beheersbaar? De energietransitie dwingt dan niet alleen ons maar ook ondernemers na te denken over hoe te verduurzamen. Voor veel ondernemers is afwachten en stilzitten geen optie meer. Niet verduurzamen betekent in de praktijk een bedreiging voor hun voortbestaan.

Samen met het CDA hebben wij voorstellen gedaan om de plannen van inwoners en ondernemers alsnog voor te leggen aan de gemeenteraad en deze te beoordelen op inhoud en de ideeën voor verduurzaming en innovatie. Helaas blijft de coalitie vasthouden aan de verouderde visie. Daarmee laat de coalitie ondernemers is de kou staan en kunnen ontwikkelingen voor verduurzaming geen doorgang vinden.

Ook initiatieven voor het bouwen van ruimte voor ruimte woningen worden ondanks een lange voorbereidingsperiode van bijna 5 jaar afgewezen. Wanneer voormalig DOP wethouder, Ted van de Loo, vertelt dat Boekel een onjuiste uitlegt geeft aan de visie en woordelijk zegt op deze manier gaat Boekel op slot mag je aannemen dat daar een kern van waarheid in zit.

Als VVD blijven wij ons inzetten om goede ideeën alsnog voor te leggen aan de gemeenteraad en ondernemers daarmee de mogelijkheid te bieden toekomst gericht te denken en bij te dragen aan de energietransitie. Wij voelen ons medeverantwoordelijk ondernemers te ondersteunen in hun ideeën en plannen.

VVD Boekel-Venhorst Frans Dijcks en Ferenc Koolen