We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

Een tippelzone-uitstraling in je straat, dat wil je niet!

donderdag 27 augustus 2020 door

Dit is een ingezonden stuk van Robin Gruijters, namens fractie CDA.

Ik snap dat inwoners aan en nabij Klein Rondeel en Den Dries zich storen aan de felrode straatverlichting voor hun huizen. Daarom heb ik de volgende schriftelijke vragen gesteld aan het college:

1. Bent u ervan op de hoogte dat inwoners zich storen aan de rode straatverlichting aan Klein Rondeel en Den Dries, de straten direct naast het Ecodorp, omdat het de uitstraling heeft van een tippelzone?

2. De rode straatverlichting was een wens van het Ecodorp. Wat gaat u eraan doen om ook de wensen/bedenkingen van andere omwonenden te horen en mee te wegen?

3. Heeft u kennisgenomen van het interview in het NRC (d.d. 3 augustus 2020) met ecoloog Dr. Ir. Kamiel Spoelstra waarin hij stelt dat het ‘’in het algemeen … het best [is] om blauw, koud licht te vermijden: dat kan prima door warm wit licht te gebruiken’’?

4. Bent u ervan op de hoogte dat rood licht voor andere diersoorten dan de langzamere soorten vleermuizen en bosmuizen juist nadelig is, zoals voor padden en voor trekvogels en dat nachtvlinders ‘’óók onder rood licht in aantal achteruit [gaan]’’?

5. Bent u op basis van het gestelde onder vragen 1, 3 en 4 voornemens om het rode licht te vervangen door bijv. warm wit licht, zoals in lijn met het advies van Dr. Ir. Kamiel Spoelstra (vooraanstaand onderzoeker op dit thema)? Zo nee, waarom niet?

6. Deelt u de mening van het CDA dat het vervangen van de rode verlichting aan Klein Rondeel en Den Dries door bijv. warm wit licht zowel recht doet aan de ambities van het Ecodorp als aan de wensen/bedenkingen van andere omwonenden?

De beantwoording volgt binnen enkele weken.
We hopen dat er gauw iets aan gedaan wordt.

Een tippelzone-uitstraling in je straat, dat wil je niet!