We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

Fietsen is gezond

maandag 8 juli 2024 door

Fietsen is gezond

2024 is uitgeroepen tot het jaar van de fiets. Fietsen is gezond, goedkoop en groen. Het aantal mensen dat de fiets pakt wordt steeds groter waardoor dorpen en steden voller en gevaarlijker worden. Fietsers kunnen kiezen uit een breed scala aan fietsen (met diverse snelheden), het wordt steeds drukker op het fietspad en het aantal ongevallen stijgt.

Dat vraagt om creatieve oplossingen om fietsen veilig te houden. Hoe het fietsverkeer zich de komende jaren gaat ontwikkelen is niet te voorspellen. Meer fietsverkeer wordt wel als een oplossing gezien om bebouwde kernen toegankelijk te houden, maar er is maar beperkt beschikbare ruimte. Gemeenten zoeken daarom naar manieren om de voordelen van de fiets beter te benutten. Bredere fietspaden, ontvlechting van fietsstromen, deelfietsen en fietsenstallingen met meerdere niveaus bijvoorbeeld. Eind 2024 verwachten we een mobiliteitsvisie waarin de fiets-infrastructuur voor de komende jaren ingevuld wordt.

Fietsenstallingen met meerdere niveaus zijn in de gemeente Boekel nog niet nodig. Maar om het centrum van Boekel in de komende jaren goed bereikbaar te houden moeten er wel meer fietsenstallingen komen. Fase 1 van de Zuidwand is in aanbouw, en later in het jaar wordt gestart met de sloop van het resterende gebouw. De fietsenstalling voor de verplaatste Hema komt dan te vervallen en de ruimte bij de Plus is niet toereikend. 

Daarom heeft de DOP afgelopen week aan het college gevraagd om extra fietsenstallingen te realiseren. Het college heeft hierop aangegeven dat dit binnenkort wordt uitgevoerd. Dit betekent een betere bereikbaarheid en een aantrekkelijker centrum voor de gemeente Boekel. 

Heb je hier vragen, opmerkingen of ideeën over? Mail naar info@dopboekel.nl!

Fractie DOP
Matt Kanters, Gerty Jansen, Bregje van der Kolk, Hans Bos en Coen Knuvers