We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

Gecertificeerde babyspecialisten bij Kinderdagverblijf Ministars

vrijdag 8 november 2019 door

Gecertificeerde babyspecialisten bij Kinderdagverblijf Ministars

Volgens de wet (IKK) moet ieder kinderdagverblijf in Nederland in 2023 pedagogisch medewerkers in dienst hebben die gespecialiseerd zijn in het werken met 0-jarige kinderen.

De opvang van baby’s in het eerste levensjaar vereist speciale aandacht aangezien de ervaringen die zij opdoen een fundament vormen voor de rest van hun leven. Onderzoek heeft aangetoond dat hoge pedagogische kwaliteit van baby opvang samenhangt met een positieve ontwikkeling en het welbevinden van de baby.

Alle pedagogisch medewerkers van Ministars hebben de opleiding gevolgd tot babyspecialist. Tijdens deze opleiding kwamen tal van aspecten aan de orde. Sensitieve responsiviteit en respect voor de autonomie zijn onder andere 2 belangrijke pijlers in het hele verhaal. Daar waar je bij de baby’s begint liggen de ontwikkel kansen erg hoog! De pedagogisch medewerkers hebben de opleiding goed doorlopen en zijn allemaal gecertificeerd baby specialist.

Ministars is hier dan ook erg trots op en heeft alle medewerkers hiervoor in de bloemen gezet.

Kinderdagverblijf Ministars
Burgtstraat 34 5421 AJ
Boekel T: 0492- 328388

www.kinderdagverblijfministars.nl
info@kinderdagverblijfministars.nl