We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

Geen drempels, maar kansen voor ruimtelijke plannen!

vrijdag 19 april 2024 door

Geen drempels, maar kansen voor ruimtelijke plannen!

Veegplan 10B gaat over een aanpassing van het bestemmingsplan die het bouwen van twee ruimte-voor-ruimte woningen op de Molenwijk in Boekel mogelijk maakt. De gemeenteraad moest hierover besluiten. Het CDA is voorstander van deze plannen met een prima ruimtelijke en landschappelijke inpassing. Helaas hebben we moeten constateren dat de coalitiepartijen DOP en GVB tegen dit plan zijn waardoor het geen doorgang kan vinden. DOP en GVB geven aan dat de “waardevolle openheid” van het gebied aangetast wordt. Dat terwijl eerdere goede plannen op bijvoorbeeld Vosdeel, Biesthoek en Leurke waarbij “waardevolle openheid” of “zichtlijnen” aangetast werden, wel doorgang kregen.  De coalitiepartijen baseren hun standpunt op een verouderd visiedocument uit 2012 zonder enige juridische status, zoals zelf in dat document te lezen is. Wij vragen ons af: ben je betrouwbaar bestuur wanneer ambtelijk, in drie verschillende colleges en vanuit andere overheden (provincie en waterschap) reeds akkoord is gegeven op een plan en je dat bijna vijf jaar later als gemeenteraad afkeurt?

Afschrikbeleid zorgt voor angst en stilstand
Voor je het weet ben je met een ruimtelijk plan, zoals het bouwen van een woning of het innoveren van je bedrijf, een paar jaar verder en wordt je initiatief aan het einde van de rit afgeschoten op basis van gedateerde visiebeelden. Diverse inwoners en ondernemers ondervinden al de gevolgen van dit afschrikbeleid van DOP en GVB. Zo blijkt ook uit onze werkbezoeken aan Boekelse ondernemers afgelopen weken. Ondernemers met goeie, innovatieve plannen lopen tegen de betonnen muur van de huidige coalitiepartijen aan, waardoor de toekomst van hun familiebedrijf onzeker is. Het CDA ziet liever kansen in goeie initiatieven en kijkt naar wat er wél kan in het buitengebied. Daartoe hebben we in de gemeenteraad samen met de VVD een oproep gedaan, maar helaas werd deze oproep niet ondersteund door de coalitiepartijen.