We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

Gemeentenieuws week 14

dinsdag 2 april 2024 door

Gemeentenieuws week 14

Gemeenteberichten week 14 – 2024

Woord van de burgemeester

De jeugd heeft de toekomst

Samen bouwen aan een goede start en het geven van een goede basis

Het is alweer april en de lente is volop aanwezig en zichtbaar in de natuur. De lente wordt ook wel eens vergeleken met de jeugdige periode in een mensenleven. Dat vind ik een mooie vergelijking. Daarom wil ik deze keer eens extra aandacht geven aan de jeugd in onze gemeente.

Stevig in je schoenen staan
In de gemeente Boekel werken we hard aan een veilige en mooie toekomst voor onze jeugdige inwoners. We starten hierbij al bij de allerkleinsten. Het KindPark Boekel en Het Kindcentrum Venhorst zijn veilige locaties met alle deskundigheid in huis. Wanneer de kinderen naar school mogen is door de samenwerking met de kindcentra de overstap van voorschoolse opvang naar een school van keuze heel dichtbij. We hebben te maken met een snellere groei van het aantal kinderen in de gemeente Boekel. Dit heeft er zelfs toe geleid dat ons KindPark Boekel uit haar voegen barst en het aantal klaslokalen uitgebreid moet worden. De meeste kinderen vinden prima hun weg binnen een dergelijke schoolomgeving. Andere kinderen worden hierin ondersteund. Voor kinderen van 6 tot 8 jaar die weinig zelfvertrouwen hebben, angstig zijn of zelfs gepest worden, zijn er de Tim & Flapoor-trainingen. Het Dorpsteam Boekel wil met deze trainingen de sociale vaardigheden verbeteren en aanleren. Want met ‘het leren om stevig in je schoenen te staan’ kun je niet vroeg genoeg beginnen.

Een veilige haven
Na de basisschool gaat de jeugd de veilige omgeving van de basisschool verlaten en kiest ze voor een middelbare school in bv. Uden of Gemert. Ze gaan nu echt alleen op pad. Boekel blijft natuurlijk wel een veilige thuishaven bieden. We hebben onze sport-, muziek- en hobbyverenigingen, de bibliotheek en in de Basement kan de jongere jeugd (van 10 tot 14 jaar) elkaar ontmoeten. De verbondenheid met het dorp proberen we door een actief en gevarieerd cultureel- en verenigingsleven vast te houden.

Een basis om op terug te vallen
Een leeftijdsfase verder, in de tiener- en jongvolwassenleeftijd, liggen er ook gevaren op de loer. Zoals de verlokkingen van allerlei soorten drugs. Op 1 september 2020 is in de regio Oost-Brabant het regioproject ‘Drugs, wat doet het met jou?’ gestart. In dit project werken 37 gemeenten (waaronder de gemeente Boekel), de beide GGD-en en Novadic-Kentron samen om de (veronderstelde) normalisering van drugs en drugsgebruik in de regio tegen te gaan. Het zogenaamde ‘skippen of trippen’ project is gericht op de leeftijdsgroep 16 tot 27 jaar. Kijkt u ook eens op de website ‘skipdietrip’ (www.skipdietrip.nl/ouders). Het Dorpsteam communiceert actief over dit project en gaat met de jongeren in gesprek. Zij blijven een basis bieden om op terug te vallen daar waar nodig. 

Kortom we proberen als gemeente, samen met ouders, scholen en instellingen onze jonge inwoners gedurende de verschillende leeftijdsfasen een helpende hand te bieden.

Hoe houden we de gemeente Boekel uitnodigend voor de jeugd?
Deze vraag blijven we ons als gemeente steeds opnieuw stellen. Om de mooie groep jonge inwoners daadwerkelijk vast te houden in onze gemeente moeten we hen niet alleen ‘sport en vermaak’ maar ook serieuze zaken zoals werk en (betaalbare) huizen of andere woonvormen aanbieden. Daarmee is de gemeente Boekel volop bezig. Denk aan de nieuwe woonwijken die in ontwikkeling zijn zoals De Burgt, Tuinstraat, De Schutboom en De Biezen. We hebben de ambitie om daar nog vele mooie projecten op te laten volgen, zodat ook onze jeugd in de gemeente Boekel kan blijven.

Want: ‘Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’.

Met hartelijke groet,
Caroline
Caroline van den Elsen, burgemeester gemeente Boekel


Gemeente Boekel reikt ‘penning van verdienste’ uit aan dhr. Jan Manders

Een gemeenschapsman met hart en ziel! Zo staat de heer Jan Manders uit Venhorst bekend. Op 25 maart ontving hij voor zijn inspanning en inzet de ‘Penning van verdienste van de gemeente Boekel’. Deze bijzondere penning werd hem uitgereikt bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Gemeenschapsbelang Venhorst Boekel door burgemeester Caroline van den Elsen.

Onvoorwaardelijke inzet
Sinds 1970 is de heer Manders trouw aanwezig bij de raadsvergaderingen van de gemeente Boekel en heeft hij slechts een enkele vergadering gemist. In 1974 stond hij aan de wieg van de oprichting van Gemeenschapsbelang Venhorst. Al in 2001 werd hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau als blijk van waardering voor zijn enorme inzet voor- en betrokkenheid bij de gemeenschap. Deze lijst met activiteiten is sinds die datum alleen maar verder gegroeid en dhr. Manders spant zich nog steeds volop in voor de Venhorstse en Boekelse gemeenschap.

Een bijna onuitputtelijke lijst
Een greep uit de gevarieerde lijst van werkzaamheden, activiteiten en inzet waaraan bijna geen eind lijkt te komen. Oprichter/ voorzitter/ penningmeester buurtschap Daandelendennen te Venhorst, grondlegger, ontwikkelaar en voorzitter Peellandschapspark “Voskuilenheuvel”, oprichter van de Stichting Leefbaar Venhorst, bestuurslid van Gilde Sint Agatha, bestuurslid bij de Heemkundekring Sint Achten op Boeckel, bestuurslid Stichting Bomen en tot slot vrijwilliger bij de Parochie Sint Petrus.

Burgemeester Caroline van den Elsen: “De jarenlange, onvoorwaardelijke inzet van de heer Manders op het gebied van natuur, cultuur, politiek en de gemeenschap in brede zin is echt uniek! Klaar staan waar nodig is zijn grondhouding en hij weet als geen ander anderen hierin mee te nemen. Dit heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel doen besluiten om bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Gemeenschapsbelang Venhorst Boekel, waar hij medeoprichter van is en nog steeds actief bij betrokken is, de Penning van verdienste van de gemeente Boekel toe te kennen.”

Burgemeester Caroline van den Elsen reikt de penning van verdienste uit aan de heer Jan Manders


De Octopus uit Boekel winnaar scholenstrijd Textiel Race

De afgelopen vier weken zijn 8 teams van vijf verschillende basisscholen uit de gemeente Boekel en de gemeente Land van Cuijk de strijd aangegaan tegen oud textiel. Tijdens deze textielrace hebben de leerlingen kledingstukken doorgegeven, kapot textiel gerepareerd en, met behulp van buurtbewoners, 2442 kilogram oud textiel terug in de kringloop gebracht, waardoor al dit textiel opnieuw gebruikt of gerecycled kan worden. Basisschool De Octopus uit Boekel is met 1776 kilogram ingezameld textiel de winnaar van de Textielrace. Wethouder Ben Brands van gemeente Boekel overhandigde op maandag 25 maart de trotse school de prijs. “Het is goed dat de leerlingen op deze manier leren over het hergebruiken, repareren en recyclen van textiel. In Nederland belandt namelijk nog steeds veel te veel textiel bij het restafval.” aldus wethouder Brands.

Nog te veel textiel bij het restafval
De Textielrace spoort de leerlingen aan om duurzamer om te gaan met hun textiel, zoals kleding, schoenen, knuffels, tafellakens en gordijnen. Ze leerden tijdens het project dat ze textiel kunnen repareren, hergebruiken of kunnen inleveren in een textielcontainer. In Nederland wordt nu namelijk nog meer dan de helft van het oud textiel bij het restafval gegooid. Hierdoor kan het niet hergebruikt of gerecycled worden.

Repareren, doorgeven en ophalen aan huis
Van 26 februari t/m 21 maart gingen de leerlingen zelf aan de slag met het repareren en doorgeven van kledingstukken en ander textiel, bijvoorbeeld via Marktplaats. Op verschillende scholen waren ook kledingruils waardoor veel textiel een tweede leven kreeg. Ook werd 2442 kilogram textiel ingezameld voor recycling. De scholieren moedigden buurtbewoners aan hun oude textiel online aan te bieden, waarna de leerlingen dit aan huis kwamen ophalen. Al het textiel dat is ingezameld door de klassen, zal worden hergebruikt of gerecycled. Op deze manier draagt de race bij aan een duurzame kringloop van textiel.

Deelnemende scholen
In de gemeente Boekel en de gemeente Land van Cuijk deden 8 teams mee van 5 verschillende basisscholen. Het betroffen de scholen De Ester, Laurentiushof, Octopus, ‘t Loont en De Waai. Het team van de Octopus, bestaande uit de groepen 7A en 7B, was uiteindelijk de winnaar van de Textielrace. Als prijs ontvangen zij een schoolreis naar het TextielMuseum in Tilburg.

Nu nog oud textiel in huis?
Textiel kan worden weggebracht naar de textielcontainers in de gemeente. Doe het in een afgesloten zak in de container. Dan kan het goed hergebruikt of gerecycled worden. Ook kapotte kleding, lakens of tassen kunnen goed gerecycled worden. Het textiel moet wel schoon en droog zijn. Kleding die nog goed is, kan ook worden aangeboden bij één van de kringloopwinkels van Stichting Actief.

Wethouder Ben Brands reikt de prijs uit aan de kinderen van de Octopus uit Boekel


Zonnepanelenactie in gemeente Boekel van start!

Doordat steeds meer bedrijven zonnepanelen aanbieden, is het voor huiseigenaren lastig om een goede keuze te maken. Daarom start de gemeente Boekel met een zonnepanelenactie voor haar inwoners. Met deze actie wil de gemeente door de aankoop te bundelen het verduurzamen van woningen gemakkelijk en goedkoper maken. U kunt u nu via regionaalenergieloket.nl/acties inschrijven voor een vrijblijvende informatie bijeenkomst over de zonnepanelenactie op donderdag 11 april.

De actie is opgezet in samenwerking met het Regionaal Energieloket. Technische specialisten van Regionaal Energieloket hebben verschillende installateurs in de regio bekeken. Op basis van prijs, kwaliteit en ervaring is de beste installateur gekozen die de installaties van zonnepanelen zal uitvoeren.

Online informatiebijeenkomst donderdag 11 april
Ter voorbereiding op de actie wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd. U kunt zich via uw computer, tablet of telefoon aanmelden. Een stap voor stap uitleg hoe u online kunt deelnemen is te vinden op regionaalenergieloket.nl/acties. Tijdens deze informatiebijeenkomst zal de zonnepanelenactie verder worden toegelicht en kunnen bewoners hun vragen stellen aan de gemeente, het Regionaal Energieloket en de installateur.

Inschrijven voor de zonnepanelenactie
U kunt zich vanaf nu inschrijven voor de zonnepanelenactie. Bewoners die zich hebben ingeschreven ontvangen een uitnodiging om een digitale woningopname in te plannen met de installateur. Tijdens deze woningopname zal de installateur advies geven over onder andere de hoeveelheid en locatie van de zonnepanelen. Kort na de woningopname ontvangen bewoners een persoonlijke offerte. Hierna kunnen bewoners besluiten of ze meedoen met de actie.

Met het versturen van de uitnodigingen zijn de woningen binnen de gemeente Boekel met cijfer én letter per abuis vergeten. Bij deze de oproep dat deze bewoners zich uiteraard nog inschrijven.

Inschrijven voor de actie kan via regionaalenergieloket.nl/acties.

Over het Regionaal Energieloket
Als energieloket van gemeente Boekel helpt Regionaal Energieloket woningeigenaren met het verduurzamen van de woning. Door hen te informeren over duurzame maatregelen voor de woning én collectieve projecten te organiseren om samen ook daadwerkelijk aan de slag te gaan. Het Regionaal Energieloket werkt in opdracht van gemeente Boekel.


Start spreekuur Informatiepunt Digitale Overheid bij het Dorpsteam

Het vinden van informatie of iets regelen met de overheid gebeurt steeds vaker via het internet. Vanaf 3 april 2024 start het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) met spreekuren bij het Dorpsteam. Hier kunnen inwoners terecht met vragen over digitale overheidszaken zoals: DigiD, toeslagen en andere gemeentelijke regelingen.

Uitbreiding spreekuren
Op dit moment kunnen inwoners al bij de bibliotheek terecht met vragen over de digitale overheid. Bibliotheekmedewerkers helpen inwoners met het vinden van de juiste algemene informatie en verwijzen naar de juiste instanties. In de bibliotheek zijn inwoners welkom op dinsdag t/m vrijdag van 14.00 – 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 – 13.00 uur. Deze dienstverlening wordt nu uitgebreid met spreekuren bij het Dorpsteam op:

 • Woensdag van 10.00 – 12.00 uur (even weken)
 • Vrijdag van 10.00 – 12.00 uur (oneven weken)

Samenwerking met de formulierenbrigade
Vorig jaar startte de formulierenbrigade en het Sociaal Raadsliedenwerk al met spreekuren bij het Dorpsteam. Nu gaan het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) en de formulierenbrigade samen optrekken om inwoners met financiële en juridische vragen te helpen, ieder vanuit hun eigen rol.

Gratis en voor iedereen
Het Informatiepunt Digitale Overheid is – net als het bezoek aan de formulierenbrigade – gratis en voor iedereen. Ook inwoners die geen lid zijn van de bibliotheek zijn welkom. Loop gerust eens binnen!


BESLUITEN EN PLANNEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

In de vergadering van 12 maart is o.a. aan de orde geweest.

Extra budget Stimuleringsregeling Landschap
De gemeente stelt extra budget beschikbaar voor de stimuleringsregeling Landschap. De regeling is een succes, er zijn al diverse projecten ingediend die bijdragen aan landschapsontwikkeling in het buitengebied.

Vaststellen beleidsregel reststroken gemeente Boekel 2
De beleidsnotitie “handhaving in gebruik genomen gemeentegronden binnen de bebouwde kom” en de beleidsnotitie “handhaving in gebruik genomen gemeentegrond buiten de bebouwde kom” zijn herzien en samengevoegd tot de beleidsregel reststroken gemeente Boekel.

Protocol AED gemeente Boekel 2024
In Boekel vinden we het belangrijk dat er voor een inwoner die dat nodig heeft, snel een AED ter beschikking is. Er zijn 38 AED’s goed verspreid over Boekel en Venhorst. Om het netwerk van AED’s dekkend en gebruiksklaar te houden, is een AED-protocol opgesteld. In het protocol staan afspraken over beheer en onderhoud. RK. EHBO-Vereniging Sint Lidwina Boekel – Venhorst beheert en onderhoudt de gemeentelijke AED-apparaten. De EHBO-vereniging adviseert particulieren over aanschaf, plaatsing en mogelijke trainingen voor het kunnen gebruiken van een AED-apparaat.

Doorstart ritjes inBoekel
College heeft besloten tot een doorstart voor het project ‘Ritjes inBoekel’. Na een jaar wordt het project geëvalueerd.

WSW achtervangovereenkomst 2024
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel heeft ingestemd met de nieuwe achtervangovereenkomst met Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw.


BESLUITEN EN PLANNEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

In de vergadering van 19 maart 2024 is o.a. aan de orde geweest.

Het hanteren van modelovereenkomsten en het laten vervallen van de algemene
verkoopvoorwaarden bij aan- en verkopen van de gemeente Boekel

Het college heeft besloten modelovereenkomsten bij aan- en verkopen van onroerende zaken te gaan gebruiken. Dit in plaats van algemene verkoopvoorwaarden.

Bijdrage in het werkbudget van ‘Duurzame Verstedelijking Stedelijke Regio ’s-
Hertogenbosch’

Het college stemt in met de voorgestelde financiële bijdrage, ter hoogte van €7.500 excl. btw, ten behoeve van een werkbudget voor het regionale programma duurzame verstedelijking en dit mee te nemen in de voorjaarsnota 2024.


Vergadering van de Raad

Locatie: Raadzaal gemeente Boekel
Aanvangstijdstip: 19.30 uur

Agenda van de openbare raadsvergadering op donderdag 4 april 2024:

 1. Opening
 2. Vragenhalfuur
 3. Trekking van het stemnummer
 4. Vaststellen van de agenda
 5. Besluit hamerstukken
 6. Spreekrecht voor burgers
 7. Raadsvoorstel inzake Besluit tot niet vaststelling van het bestemmingsplan Omgevingsplan Veegplan 10B
 8. Raadsvoorstel inzake Stichting Gemeenschapshuis Venhorst Exploitatiebijdrage 2024
 9. Raadsvoorstel inzake grondbedrijfrapportage 2024
 10. Raadsvoorstel inzake Deelname Cultuureducatie met Kwaliteit 4 en verlenging van De Cultuurloper
 11. Raadsvoorstel inzake Bestemmingsplan Herontwikkeling perceel Burgt 8 (hamerstuk)
 12. Raadsvoorstel inzake Budget beschikbaar stellen voor Startersleningen 2024 (hamerstuk)
 13. Raadsvoorstel inzake Controle- en rapportageprotocol 2023 tot en met 2026 (hamerstuk)
 14. Raadsvoorstel inzake Toestemming wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord (hamerstuk)
 15. Raadsvoorstel inzake Vaststellen rapport Grip op GR-en en instellen focusgroepen (hamerstuk)
 16. Motie vreemd aan de orde van de dag
 17. Mededelingen en ingekomen stukken
 18. Vaststelling notulen raadsvergadering 22 februari 2024
 19. Sluiting

Spreekrecht voor burgers
Als burger kunt u tijdens raads- en commissievergaderingen gebruikmaken van het spreekrecht voor burgers. Wilt u hiervan gebruik maken dan meldt u dit voor aanvang van de vergadering bij de griffier, mevr. le Comte (griffie@boekel.nl). Daarbij graag aangeven over welk onderwerp u het woord wilt voeren. Bij het agendapunt ´spreekrecht voor burgers´ zal de voorzitter van de commissie u het woord geven. De spreektijd bedraagt, afhankelijk van het aantal sprekers, maximaal 5 minuten.

Stukken inzien
De raadsvoorstellen en conceptbesluiten kunt u vinden op onze website www.boekel.nl
U kunt ook contact opnemen met de griffie(r) wanneer u de stukken in wilt komen zien. Mail dan naar griffie@boekel.nl of neem telefonisch contact op 0492 326800.


KENNISGEVING VERKEERSBESLUIT LAADPAAL IN BOEKEL

In Boekel zullen de komende jaren in de openbare ruimte laadpalen voor elektrische auto’s worden geplaatst. Vattenfall zorgt tot het einde van 2024 voor de plaatsing van de laadpalen.

Om de parkeerplaatsen voor het parkeren van elektrische auto’s te markeren (bebording) is een verkeersbesluit noodzakelijk.

De gemeente is voornemens twee parkeerplaatsen te reserveren voor het opladen van elektrische voertuigen ter hoogte van de Vlonder 60, 5427 DE Boekel.

Ter inzagelegging
Het besluit zal met ingang van donderdag 19 maart 2024 gedurende zes weken ter inzage worden gelegd bij de publieksbalie van het gemeentehuis tijdens openingstijden.


GEMEENTELIJKE BEKENDMAKING

Voornemen ambtshalve uitschrijving uit Nederland.

Het college van burgemeester en wethouders van Boekel maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijsten van onderstaande personen ambtshalve op te schorten met de aanduiding ‘Vertrek uit Nederland’. Dit betekent dat deze personen niet meer als ingezetenen in de basisregistratie personen zijn opgenomen, omdat uit een ingesteld onderzoek tot zover geen uitsluitsel is verkregen omtrent de verblijfplaats van:

Naam en geboortedatumUitschrijving per datumDatum voornemen
F.G. Markovskyi, 20-03-195220-03-202420-03-2024
N.M. Markovska, 03-04-196420-03-202420-03-2024

Een eventuele wijziging kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor de betrokkenen. Wij verzoeken daarom een ieder, die op de hoogte is van het huidige adres van bovengenoemde personen, de medewerkers van de afdeling Burgerzaken hiervan op de hoogte te stellen.

Boekel, 20 maart 2024
Burgemeester en wethouders van Boekel


GEMEENTELIJKE BEKENDMAKING

Voornemen ambtshalve uitschrijving uit Nederland.

Het college van burgemeester en wethouders van Boekel maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon ambtshalve op te schorten met de aanduiding ‘Vertrek uit Nederland’. Dit betekent dat deze persoon niet meer als ingezetenen in de basisregistratie personen is opgenomen, omdat uit een ingesteld onderzoek tot zover geen uitsluitsel is verkregen omtrent de verblijfplaats van:

Naam en geboortedatumUitschrijving per datumDatum voornemen
O. Sheremetiev, 14-05-199819-03-202419-03-2024

Een eventuele wijziging kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor de betrokkene.
Wij verzoeken daarom een ieder, die op de hoogte is van het huidige adres van bovengenoemde persoon, de medewerkers van de afdeling Burgerzaken hiervan op de hoogte te stellen.

Boekel, 19 maart 2024
Burgemeester en wethouders van Boekel


GEMEENTELIJKE BEKENDMAKING

Voornemen ambtshalve uitschrijving uit Nederland.

Het college van burgemeester en wethouders van Boekel maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijsten van onderstaande personen ambtshalve op te schorten met de aanduiding ‘Vertrek uit Nederland’. Dit betekent dat deze personen niet meer als ingezetenen in de basisregistratie personen zijn opgenomen, omdat uit een ingesteld onderzoek tot zover geen uitsluitsel is verkregen omtrent de verblijfplaats van:

Naam en geboortedatumUitschrijving per datumDatum voornemen
M. Mykhailova, 15-08-200618-03-202418-03-2024
M. Mykhailov, 23-07-200218-03-202418-03-2024
D. Bentsak, 31-05-200418-03-202418-03-2024

Een eventuele wijziging kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor de betrokkenen. Wij verzoeken daarom een ieder, die op de hoogte is van het huidige adres van bovengenoemde personen, de medewerkers van de afdeling Burgerzaken hiervan op de hoogte te stellen.

Boekel, 18 maart 2024
Burgemeester en wethouders van Boekel


GEMEENTELIJKE BEKENDMAKING

Vertrokken naar onbekende bestemming.

De volgende persoon woont niet meer op het adres, waar deze volgens de Basisregistratie personen (BRP) staat ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling burgerzaken van de gemeente Boekel. Het college heeft besloten de persoonslijst van deze persoon niet meer bij te houden. Daardoor staat deze officieel niet meer op dat adres ingeschreven.

Naam, geboortedatumUitschrijving per datumDatum besluit
H. Hoekstra, 01-11-196514-02-202426-03-2024

Een belanghebbende kan tegen dit besluit binnen 6 weken na de datum van deze publicatie bezwaar maken bij het college. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Het besluit verandert door het indienen van een bezwaarschrift in eerste instantie niet. Als u vindt dat er snel iets aan het besluit moet worden gedaan, dan moet u de rechter vragen hierover een uitspraak te doen (dit heet een ‘voorlopige voorziening’). In dat geval moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de voorzieningenrechter van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt. Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

Boekel, 26 maart 2024
Burgemeester en wethouders van Boekel


Prijsvraag starterswoningen Schutboom fase 1

Boekel is een actieve en gastvrije gemeente. Een gemeente waar het goed wonen, werken en leven is. De afgelopen jaren is hard gewerkt aan een toekomstbestendig Boekel door bijvoorbeeld te zorgen voor voldoende woningaanbod. Dit loont. Boekel heeft een florerend verenigingsleven, goede voorzieningen en de sociale samenhang is groot.

De verwachting is dat het aantal inwoners en huishoudens in Boekel de komende jaren verder gaat groeien. Er zijn daarom nieuwe woningen nodig. De Schutboom is één van de uitbreidingslocaties waar wonen voor diverse doelgroepen een plek krijgt. Een nieuwbouwwijk die vanwege de ligging nabij de Randweg goed ontsloten kan worden. Er zal ruimte zijn voor verschillende doelgroepen om een diverse wijk te creëren: van starters tot senioren en alles wat daar tussen zit.

Het college van B&W heeft in de collegevergadering van 19 maart 2024 besloten om een openbare prijsvraag uit te zetten voor de realisatie starterswoningen. Met de prijsvraag worden projectontwikkelaars en bouwers uitgedaagd om geheel vrijblijvend in concurrentie een projectplan voor starterswoningen in te dienen.

De prijsvraag is, samen met alle informatie en voorwaarden, terug te vinden op https://www.boekel.nl/projecten/schutboom/.


Reisdocumenten piek

Heeft u een paspoort of identiteitskaart die binnenkort verloopt?
Maak dan tijdig een afspraak via onze website www.boekel.nl/afspraak.


Rijbewijs online verlengen

In de gemeente Boekel is het mogelijk om de verlenging van het rijbewijs online aan te vragen via de website van de RDW. U kunt het rijbewijs al na twee werkdagen ophalen op het gemeentehuis.

In plaats van twee bezoeken is dan één bezoek aan het gemeentehuis voldoende. Alleen maar om het rijbewijs op te halen en dat kan zonder afspraak tijdens onze openingstijden. De gemeente Boekel kan u zo nog beter van dienst zijn. U kiest zelf een moment dat u uitkomt voor het invullen van de aanvraag. Na twee werkdagen kunt u het rijbewijs persoonlijk ophalen bij de gemeente. Een aanvraag bij de balie duurt langer (7 werkdagen).

Online aanvragen is alleen mogelijk in het geval van verlengen van het rijbewijs of bij het uitbreiden van categorieën. Iemand die voor het eerst een rijbewijs aanvraagt, moet hiervoor nog wel naar het gemeentehuis.


Gevonden en verloren voorwerpen t/m 26-03-2024

Verloren:
portemonnee met hartjes motief, kleur: zwart, inhoud: rijbewijs, pinpas, ID-kaart, € 180 en diverse pasjes en bonnen
autosleutel, merk: Opel, kleur: zwart, met Opel-embleem
handtas van bruin leer, inhoud: rijbewijs en portemonnee
gouden ring met diamantje
portemonnee, kleur: donkerbrui, inhoud: pasjeshouder en rijbewijs
Rabobankpas, naam: Lampe
Pashouder, kleur: donkerblauw, inhoud: diverse pasjes, rijbewijs en pinpas
IPhone 12, kleur achterkant: groen
sleutelbos, met autosleutel Renault, kleur: zwart, huissleutel, kleur: blauw en losse zilveren sleutels

Gevonden:
sleutel, merk: JMA, met Benu sleutelhanger en draadje met een paar knopen erin
sleutel met fotosleutelhanger met foto van een klein kindje op staat, losse fietssleutel
winterjas, kleur: groen, merk: Reset, maat XL, inhoud jaszak: Axa fietssleutel.
omafiets, merk: Cortina, kleur: blauw
omafiets, kleur: zwart
kinderfiets, merk: Jolly, kleur: rood wit
oorring, gedraaid, kleur: goud

Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de receptie in het gemeentehuis worden afgegeven en gemeld. Dit kan ook telefonisch of via de website www.boekel.nl .

Bij vermissing van paspoort, identiteitskaart of rijbewijs, kunt u aangifte doen op onze website www.boekel.nl met uw Digid.

RECTIFICATIE

Gevonden en verloren voorwerpen t/m 26-02-2024

Verloren:
sleutelbos, fietssleutel en 3 huissleutels met bieropener
2 sleutels, 1x huis, 1x brievenbus met logo voetbal Parijs
I-Phone telefoon, kleur: blauw, met Rijbewijs en ID
fietssleutel en 2 huissleutels
GSM Samsung, kleur: zwart, met Rabobankpas

Gevonden:
kinderfiets, merk: Cortina, kleur: blauw
drie sleutels aan ring met label en sleutelhanger, kleur: blauw
sleutelhanger, kleur: zwart, blok met naamplaat en Rabobank nr. en fietssleutel
autosleutel, merk: Silca, Transpondersleutel brass HU133RTE, twee sleutels en sleutelhanger Slegers
sleutels met sleutelhanger Paris Saint Germain

Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de receptie in het gemeentehuis worden afgegeven en gemeld. Dit kan ook telefonisch of via de website www.boekel.nl .

Bij vermissing van paspoort, identiteitskaart of rijbewijs, kunt u aangifte doen op onze website www.boekel.nl met uw Digid.