We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

Gemeentenieuws week 18

maandag 29 april 2019 door

Gemeentenieuws week 18

Gemeentelijke publicaties

Week 18 – 2019

Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders

Help het lokale goede doel!

Openbare informatieavond Zuidwand

Openbare INFORMATIEAVOND op dinsdag 7 mei 2019

Samen voor meer groen in de buurt

 


Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders

In de vergadering van 16 april jl. is o.a. aan de orde geweest:

Subsidie peuterwerk 2019 en inzet middelen peuterwerk en onderwijsachterstandenbeleid
Het college van burgemeester en wethouders heeft subsidie toegekend voor Peuterwerk Boekel en Venhorst. Daarnaast worden de begrote middelen voor onderwijsachterstanden verdeeld over de verschillende doelen vanuit dit beleid: Peuterwerk, Voorschoolse educatie, Taalklas Boekel, aanpak laaggeletterdheid.

Afwijken inkoopbeleid schilderwerk gemeentelijke gebouwen
Besloten wordt het schilderwerk voor de gemeentelijke gebouwen in Boekel uit de hand te gunnen.

Actualisatie meerjaren onderhoudsplan (MJOP) gemeentelijke gebouwen 2019-2028
De gemeente Boekel heeft het geactualiseerde meerjaren onderhoudsplan (MJOP) gemeentelijke gebouwen 2019-2028 vastgesteld.

Handhavingskader Wmo Brabant Noordoost-oost
In de regio Brabant Noordoost-Oost kopen we de nieuwe Wmo-taken gezamenlijk in én voeren we gezamenlijk het Wmo-toezicht. Samen monitoren we of aanbieders en cliënten voldoen aan de gestelde (kwaliteits)eisen en rechtmatig handelen. Het is een logisch vervolg om ook op het gebied van handhaving samen op te trekken.


Help het lokale goede doel!

Verzin een inzamelactie voor elektrische apparaten en lampen en lever ze in op de milieustraat. De 25 leukste, opvallendste of creatiefste inzendingen worden door Wecycle beloond met een sponsorcheque van €1.000,- voor een lokaal goed doel. De actie loopt van maandag 29 april t/m zondag 9 juni.

Hoe maak je kans?

 • verzin een inzamelactie voor afgedankte kleine elektrische apparaten, armaturen en/of kapotte lampen
 • gebruik het gratis promotiemateriaal op wecycle.nl/inleveren
 • lever de afgedankte kleine elektrische apparaten, armaturen en kapotte lampen in bij de milieustraat
 • maak een foto of kort filmpje van je inlevermoment
 • stuur je inleverfoto (of filmpje) samen met een beschrijving van je actie in via wecycle.nl/inleveren

De 25 leukste, opvallendste of creatiefste inzendingen worden door Wecycle beloond met een sponsorcheque van €1.000,- voor de opgegeven club of lokaal goed doel. Ook zijn er 100 troostprijzen: bloemenbonnen t.w.v. €25,- om iemand te bedanken voor zijn of haar inzet voor de club of lokaal goed doel!

Kijk voor alle actievoorwaarden op www.wecycle.nl/inleveren.

Gratis Wecycle Recycle Memo-spel

Apparaten niet verkocht op de vrijmarkt? Nog elektrische apparaten en lampen in de schuur of op zolder liggen? Lever deze dan in bij de milieustraat en ontvang een gratis Wecycle Recycle Memo-spel. Alle milieustraten in het Land van Cuijk en Boekel doen mee aan de Wecycle-inleveractie. De actie loopt vanaf 29 april. En voor de memo-spellen geldt: OP = OP.

 


Openbare informatieavond Zuidwand

Wij nodigen u hartelijk uit voor de tweede openbare bijeenkomst die voornamelijk tot doel heeft uw inhoudelijke reactie te geven en deze te bespreken.

LET OP: GEWIJZIGDE AANVANGSTIJD
Deze bijeenkomst zal gehouden worden op woensdag 8 mei 2019 van 18.00 – 20.00 uur in Nia Domo.


Openbare INFORMATIEAVOND op dinsdag 7 mei 2019

Aanvang: 20.00 uur
Locatie: raadzaal, gemeentehuis

Op 7 mei 2019 wordt een openbare thema/informatieavond gehouden voor raads- en burgerleden, waarbij u als burger ook van harte welkom bent.

Op deze avond zal een tweetal onderwerpen de revue passeren, namelijk

 • Voortgang plan De Burgt
 • Stand van zaken Zuidwand

Samen voor meer groen in de buurt

Heb je veel tegels in je tuin liggen en wil je helpen om Boekel groener te maken? Dan heb je nu de kans om een eerste stap te zetten. Lever zaterdag 18 mei een tegel in en je krijgt van de gemeente een gratis plant! Waarom? Samen kunnen we het verschil maken voor een klimaatbestendige en gezonde leefomgeving voor zowel mens als dier.

Ons klimaat verandert en dat is te merken. Steeds vaker hebben we te maken met enorme hoosbuien, hitte of een lange periode van droogte. Heftige buien veroorzaken vaak overlast: straten of kelders kunnen bijvoorbeeld onder water lopen. Dit alles heeft verschillende oorzaken. Maar uit diverse onderzoeken blijkt dat de toename van verharding echt negatieve effecten heeft op de gezondheid van mens, dier en natuur.

Groen is leven

Door veel versteende tuinen blijft er nog maar weinig ruimte over voor de natuur. Wanneer er geen bloemen groeien, komen er geen insecten en kunnen (wilde) bijen en vlinders hun noodzakelijk werk niet doen. En minder insecten betekent ook minder voedsel voor vogels en vleermuizen. In een stenen omgeving vind je maar weinig leven. Terwijl in de groene ruimte zeker de helft van de aanwezige soorten onder het maaiveld leeft. De bodem is de basis van elke levende tuin.

Tegel eruit, plant erin

Lever zaterdag 18 mei één tegel of twee klinkers samen met de bon [download hier de bon] in en je krijgt een plant ervoor terug! Daarmee maken wij samen het begin om onze buurt te vergroenen. Met als bijkomend voordeel dat met meer groen het regenwater weer goed in de bodem kan zakken, riolen minder belast worden, de temperatuur in de stad wordt getemperd, fijnstof wordt afgevangen, mensen zich prettiger en gezonder voelen. Plus de fysieke en sociale leefbaarheid in wijk en buurt neemt toe. De volgende bedrijven doen mee:

 • Tuincentrum Meijs, Heesch
 • Van Lieshout Dier en Tuin, Heeswijk-Dinther
 • Kwekerij & Plantencentrum Schonenberg, Volkel
 • Tuincentrum Verstegen, Schaijk
 • Van der Burgt Uw Groene Vakwinkel, Zeeland
 • Intratuin, Veghel
 • Tuincentrum en Hoveniersbedrijf Schel, Schijndel
 • Tuincentrum Krans, Sint-Oedenrode
 • Tuincentrum Coppelmans, Oss
 • Boerenbond – Pets Place, Oss
 • Tuincentrum De Kleuter, Uden
 • Tuincentrum De Zwaan, Odiliapeel

Nodig ook je buren, vrienden en kennissen uit. Hoe meer tegels eruit en planten erin, hoe beter. Je kunt kiezen uit verschillende soorten planten (ter waarde van € 4) en op=op.

Samen zetten we ons in voor meer groen in de buurt!
De tegelruilactie wordt vanuit de campagne Operatie Steenbreek zaterdag 18 mei gelijktijdig georganiseerd in gemeente Oss, Bernheze, Uden, Landerd, Meijerijstad en Boekel en mede mogelijk gemaakt door Waterschap Aa en Maas.

Meer informatie: www.boekel.nl/klimaatproefboekel.


Gemeente Boekel – Melding Activiteitenbesluit milieubeheer – Bovenstehuis 17c en 17d  Boekel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel maken bekend dat zij een melding hebben ontvangen voor: Laurense Motors

Voor: veranderen winkel en realisatie motormuseum
Locatie:  Bovenstehuis 17c en 17d Boekel

Datum ontvangen: 26 april 2018

Tegen meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer kan geen bezwaar worden gemaakt.

U kunt de melding inzien bij de publieksbalie van de gemeente. Wij verzoeken u hiervoor een afspraak te maken, zodat wij u beter van dienst kunnen zijn.

Boekel, 30 april 2019

Burgemeester en wethouders van Boekel.


Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo)

vergunde omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Activiteit: bouwen van een bouwwerk en handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening
Onderwerp: het bouwen van een woning
Locatie: Bolle Akker 28, Boekel
Verzenddatum: 24 april 2019

vergunde balieomgevingsvergunningen

(datum ontvangst en datum besluit zijn hetzelfde)

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende balieomgevingsvergunningen hebben verleend:

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het bouwen van een vrijstaand woonhuis
Locatie: Irenestraat 33, Boekel
Verzenddatum: 23 april 2019

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 1 mei 2019 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.