We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

Gemeentenieuws week 21

maandag 18 mei 2020 door

Gemeentenieuws week 21

Gemeentelijke publicaties

Week 21 – 2020


Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders

In de vergadering van 4 mei jl. is o.a. aan de orde geweest:

Vaststelling bestemmingsplan ‘Omgevingsplan: Veegplan 4’
Het college B&W heeft op basis van het delegatiebesluit besloten om in te stemmen met de nota van zienswijzen en het bestemmingsplan ‘Omgevingsplan: Veegplan 4’ gewijzigd vast te stellen.


Aangepaste openingstijd gemeentehuis op de woensdagavond i.v.m. Corona maatregelen

De openstelling op de woensdagavond is tot 19.30 uur i.p.v. 20.30 uur.

In verband met de maatregelen tegen verspreiding van het Coronavirus is het voorlopig alleen mogelijk om telefonisch een afspraak in te plannen. U kunt ons hiervoor telefonisch bereiken op telefoonnummer 0492-326800.

Het gemeentehuis is Hemelvaartsdag, donderdag 21 mei a.s. gesloten.


Gevonden en verloren voorwerpen t/m 13-05-2020

Verloren:

  • tas met inhoud: portemonnee, pasjes, bankpasjes, telefoon, ID-kaart, rijbewijs en huissleutels

Gevonden:

  • rozenkrans, kleur: groen
  • beursje met rits, kleur: grijs
  • autosleutel, merk: Peugeot, huissleutel en zwarte druppel
  • damesfiets, merk: Gazelle Impala, kleur: blauw
  • sleutelring, met fietssleutel Axa, deursleutel en 3 andere sleutels

Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de receptie in het gemeentehuis (en niet bij de politie) worden afgegeven en gemeld. Dit kan eventueel ook telefonisch, of via de website www.boekel.nl (formulieren).

Bent u een waardepapier zoals een paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs verloren, dan kunt  u hiervan gelijktijdig aangifte doen op het gemeentehuis bij de aanvraag van een nieuw document. U dient hiervoor wel een afspraak te maken. Dit kan telefonisch, bij de receptie van het gemeentehuis of via onze website.

Bent u zelf iets verloren, informeer dan bij de receptie van het gemeentehuis.

Gevonden (huis)dieren worden door Stichting HoKaZo te Uden opgevangen: telefoon: (06) 53707111. Deze stichting regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren uit Boekel.


Fotowedstrijd gemeentegids 2021: uw mooiste Boekel-foto!

Ook dit jaar organiseert de gemeente Boekel t.b.v. de gemeentegids van 2021 een fotowedstrijd. Heeft u een leuk kiekje van een mooi plekje in de gemeente Boekel, of van bijvoorbeeld een leuke activiteit? Laat uw creativiteit de vrije loop!

Prijzen
De drie winnende foto’s worden beloond met een plaats in de gemeentegids en een waardebon van € 75 (eerste plaats), € 50 (tweede plaats) en € 25 (derde plaats). De prijswinnaars van de eerste, tweede en derde prijs worden bovendien geplaatst op de voorpagina van de gemeentegids.

Hoe doet u mee? 

Als u mee wilt doen aan de fotowedstrijd, dan kunt u tot 17 augustus a.s. uw foto(‘s) sturen naar info@boekel.nl onder vermelding van ‘fotowedstrijd gemeentegids 2021’, uw naam en adresgegevens.

Waar moeten de foto’s aan voldoen? 

Wilt u meedoen aan de fotowedstrijd, houdt u dan rekening met de volgende criteria:

  • alléén inwoners van de gemeente Boekel kunnen deelnemen aan deze fotowedstrijd;
  • medewerkers van de gemeente Boekel zijn uitgesloten van deelname;
  • de foto’s moeten digitaal aangeleverd worden in JPEG/JPG-formaat met een minimale resolutie van 300 dpi of minimaal 1,2 MB.

De gemeente Boekel kan de foto’s gebruiken voor promotionele doeleinden anders dan de gemeentegids. Bij deelname aan de fotowedstrijd geeft u toestemming voor het gebruik van uw foto’s voor bijvoorbeeld de gemeentelijke website, folders, flyers, brochures, nieuwsbrieven, et cetera.

Als u personen fotografeert, is het verstandig vooraf toestemming te vragen voor publicatie van de foto’s. De winnaars krijgen schriftelijk bericht. De winnende foto’s worden in oktober 2020 bekendgemaakt in de weekbladen en op de website.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op via email: wilma.hermans-vanderlinden@boekel.nl.

Wilt u dat uw foto een jaar lang te zien is in de gemeentegids 2021? Pak dan nu uw camera en maak de winnende foto!


Bekendmaking

Voornemen ambtshalve uitschrijving uit Nederland.

Het college van burgemeester en wethouders van Boekel maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon ambtshalve op te schorten met de aanduiding ‘Vertrek uit Nederland’. Dit betekent dat deze persoon niet meer als ingezetenen in de basisregistratie personen is opgenomen, omdat uit een ingesteld onderzoek tot zover geen uitsluitsel is verkregen omtrent de verblijfplaats van:

Naam en geboortedatum Uitschrijving per datum Datum voornemen
S. Victor, 02-08-1988 12-05-2020 12-05-2020

 

Een eventuele wijziging kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor de betrokkenen. Wij verzoeken daarom een ieder, die op de hoogte is van het huidige adres van bovengenoemde persoon, de medewerkers van de afdeling Burgerzaken hiervan op de hoogte te stellen.

Boekel, 12-05-2020
Burgemeester en wethouders van Boekel


Gemeente Boekel – Melding Activiteitenbesluit milieubeheer – Telefoonstraat 8  Venhorst

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel maken bekend dat zij een melding hebben ontvangen voor:

het bouwen van een hooi- en stro-opslag bij een nertsenhouderij
Locatie:  Telefoonstraat 8, Venhorst
Datum ontvangen: 19 augustus 2019, aangevuld 18 maart 2020

Tegen meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer kan geen bezwaar worden gemaakt.

U kunt de melding inzien bij de publieksbalie van de gemeente. Wij verzoeken u hiervoor een afspraak te maken, zodat wij u beter van dienst kunnen zijn.


Bekendmaking ontwerpbesluit wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Het college van burgemeester en wethouders van Boekel maakt bekend, dat het een ontwerp van een beschikking heeft opgesteld met betrekking tot:

  • het verzoek d.d. 3 april 2019 van Holding Van den Broek Boekel B.V. voor een vergunning in het kader van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht.

De inrichting is gelegen aan de Wanroijseweg 6a 5427 HH Boekel.

Het college is voornemens de gevraagde vergunning te verlenen onder voorschriften ter bescherming van het milieu.

Het ontwerpbesluit en andere relevante stukken liggen met ingang van 20 mei 2020 gedurende zes weken ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis, Sint Agathaplein 2 te Boekel. Het gemeentehuis is van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur, op woensdag van 13.30 tot 19.00 uur en tevens op afspraak toegankelijk.

Een ieder die het met dit besluit niet eens is, kan binnen zes weken nadat het besluit ter inzage is gelegd, schriftelijk zijn zienswijze(n) tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. Schriftelijke zienswijze(n) moeten zijn voorzien van uw handtekening, naam en adres. Bovendien moet u aangeven om welk ontwerpbesluit het gaat en waarom u het er niet mee eens bent. Een ieder wordt tijdens voornoemde periode op afspraak in de gelegenheid gesteld om zijn zienswijze(n) mondeling naar voren te brengen. Hiervoor dient binnen vier weken na publicatiedatum een afspraak te worden gemaakt met de afdeling milieu (0492-326800). De vergunningaanvrager wordt in de gelegenheid gesteld daarbij aanwezig te zijn. Van mondeling ingebrachte zienswijze(n) wordt een verslag gemaakt.

Boekel, 20 mei 2020
Burgemeester en wethouders van Boekel


Kennisgeving ontwerp beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure (Artikel 3:11 Wabo en 3:41/3:44 Awb)

Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:

Activiteit: het bouwen van een bouwwerk en het wijzigen van een monument
Onderwerp: dakrenovatie laagbouw Kraanmeer
Locatie: Daniël de Brouwerstraat 43, Boekel
Type: integraal

Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 20 mei 2020 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

Een ieder die het met dit besluit niet eens is, kan binnen zes weken nadat het besluit ter inzage is gelegd, schriftelijk zijn zienswijze(n) tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel.

Schriftelijke zienswijze(n) moeten zijn voorzien van uw handtekening, naam en adres.

Bovendien moet u aangeven om welk ontwerpbesluit het gaat en waarom u het er niet mee

eens bent. Een ieder wordt tijdens voornoemde periode op afspraak in de gelegenheid gesteld om zijn zienswijze(n) mondeling naar voren te brengen. Hiervoor dient binnen vier weken na publicatiedatum een afspraak te worden gemaakt met de afdeling bouwen (0492-326800). De vergunningaanvrager wordt in de gelegenheid gesteld daarbij aanwezig te zijn. Van mondeling ingebrachte zienswijze(n) wordt een verslag gemaakt.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Boekel, 13 mei 2020
Burgemeester en wethouders van Boekel.


Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo)

vergunde omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Activiteit: handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Onderwerp: het plaatsen van een hekwerk voor voorgevellijn
Locatie: Bolle Akker 30, Boekel
Verzenddatum: 12 mei 2020

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: bouwen van een opslagruimte
Locatie: Millseweg 7a, Venhorst
Verzenddatum: 11 mei 2020

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het verbouwen van een monument
Locatie: Gemertseweg 1, Boekel
Verzenddatum: 11 mei 2020

Activiteit: wijzigen van een monument
Onderwerp: het renoveren van een monument
Locatie: Gemertseweg 1, Boekel
Verzenddatum: 11 mei 2020

vergunde balieomgevingsvergunningen

(datum ontvangst en datum besluit zijn hetzelfde)

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende balieomgevingsvergunningen hebben verleend:

Activiteit: het bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het bouwen van een woonhuis met bijgebouw
Locatie: Bovenstehuis 7a, Boekel
Verzenddatum: 6 april 2020

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 20 mei 2020 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en
de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er
dan aan om een afspraak te maken.

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken.
U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.


Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo)

Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het uitbreiden van een bedrijfsruimte
Locatie: Volkelseweg 30, Boekel
Datum ontvangst: 7 mei 2020

De hier genoemde aanvragen volgen de reguliere procedure. Aanvragen die de uitgebreide procedure volgen worden pas gepubliceerd als het ontwerpbesluit ter inzage ligt.