We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

Gemeentenieuws week 23

maandag 3 juni 2019 door

Gemeentenieuws week 23

Gemeentelijke publicaties

Week 23 – 2019

 


Milieustraat en Groenstraat gesloten op Tweede Pinksterdag

Op maandag 10 juni, Tweede Pinksterdag, zijn de milieustraat en de groenstraat in Haps gesloten.

In het Pinksterweekend zijn de milieustraten en de groenstraat wel gewoon geopend. Voor de openingstijden en adressen kijkt u op www.afvalaanbieden.nl/milieustraten


Inzameling taxussnoeisel gaat weer van start

De jaarlijkse inzameling van taxussnoeisel door stichting Taxus Taxi gaat maandag 10 juni weer van start. Stichting Taxus Taxi komt het taxussnoeisel gratis ophalen. Het snoeisel van deze haagplant wordt gebruikt voor de productie van Taxol, het basisbestandsdeel van de chemotherapie.

Elk jaar opnieuw worden duizenden chemotherapieën gemaakt van het verzamelde taxussnoeisel. “De opbrengst varieert per jaar, maar het allerbelangrijkste is dat met deze inzameling een flinke bijdrage kan worden geleverd in de strijd tegen kanker”, benadrukt Werner Toonen van Stichting Taxus Taxi.

Goede voorbereiding

Om bezitters van de Taxusplant goed voor te bereiden, zijn twee dingen belangrijk:

 • Broei is de grootste boosdoener als het gaat om de bruikbaarheid van het snoeisel. Om dit te voorkomen, adviseert Taxus Taxi mensen altijd om in het midden van het snoeisel een kuil te maken ter grootte van een voetbal.
 • De minimale hoeveelheid is een volle kruiwagen of een halfgevulde Taxus Taxi Tas, die gratis kan worden opgehaald bij verschillende uitgiftepunten.

Afspraak inplannen

De inzameling gaat vanaf maandag 10 juni van start. Wie wil deelnemen aan deze actie, kan 24 uur per dag een afspraak voor het ophalen inplannen via www.taxustaxi.nl/afspraak. Plan direct nadat u gesnoeid heeft een afspraak in. De taxustwijgjes bevatten dan nog de meeste werkzame stof.

Als vrijwilliger meehelpen?

Stichting Taxus Taxi is nog op zoek is naar vrijwilligers die zich in het seizoen enkele uren per week willen inzetten voor de ‘Strijd tegen kanker’.

Meer informatie over het inzamelen van taxussnoeisel en Stichting Taxus Taxi vindt u op www.taxustaxi.nl of op Facebook, www.facebook.com/taxustaxi


Wecycle inzamelactie bijna ten einde

Je kunt nog t/m 9 juni  kans maken op een sponsorcheque van €1.000,- voor een lokaal goed doel. Verzin een inzamelactie voor elektrische apparaten en lampen en lever ze in op de milieustraat. De 25 leukste, opvallendste of creatiefste inzendingen worden door Wecycle beloond.

Hoe maak je kans?

 • Verzin een inzamelactie voor afgedankte kleine elektrische apparaten, armaturen en/of kapotte lampen
 • Gebruik het gratis promotiemateriaal op wecycle.nl/inleveren
 • Lever de afgedankte kleine elektrische apparaten, armaturen en kapotte lampen in bij de milieustraat
 • Maak een foto of kort filmpje van je inlevermoment op de milieustraat
 • Stuur je inleverfoto (of filmpje) samen met een beschrijving van je actie in via wecycle.nl/inleveren

De 25 leukste, opvallendste of creatiefste inzendingen worden door Wecycle beloond met een sponsorcheque van €1.000,- voor de opgegeven club of lokaal goed doel. Ook zijn er 100 troostprijzen: bloemenbonnen t.w.v. €25,- om iemand te bedanken voor zijn of haar inzet voor de club of lokaal goed doel!

Kijk voor alle actievoorwaarden op www.wecycle.nl/inleveren.


Openbare informatieavond Gebiedsvisie Centrum Boekel

De huidige Centrumvisie Boekel dateert alweer van 2010 en daarom wordt er gewerkt aan een nieuwe gebiedsvisie voor het centrum van Boekel. Er zijn vanuit de gemeente een aantal concrete ontwikkelingen (o.a. Zuidwand), maar ook ontwikkellocaties die nog nader ingevuld dienen te worden (o.a. locatie De Regenboog). Daarnaast zijn er ook een aantal potentiële ontwikkellocaties, vanuit de gemeente maar ook vanuit de markt. Dergelijke ontwikkelingen zullen in deze gebiedsvisie bij elkaar gebracht worden. De nieuwe visie moet een actueel, toekomstbestendig en integraal kader gaan bieden. Een visie die de gemeente samen met bewoners, ondernemers en andere belanghebbende partijen vorm wil geven. De gemeente zal dan ook gaan werken met een klankbordgroep, waar afgevaardigden van de belanghebbende partijen zitting in zullen nemen.

Openbare informatieavond

De gemeente Boekel wil de start van de Gebiedsvisie Centrum Boekel inluiden met een openbare informatieavond. Tijdens deze informatieavond wordt het proces om te komen tot de Gebiedsvisie Centrum Boekel nader toegelicht. Daarnaast zal er een interactief moment plaatsvinden en u wordt deze avond in de gelegenheid gesteld om u aan te melden voor de klankbordgroep.

De informatieavond zal plaatsvinden op woensdag 12 juni 2019 om 20.00 uur in Nia Domo. U bent hierbij van harte welkom.


Uitgifte bouwgrond in plan “De Run, Fase 2” te Boekel

Inmiddels is fase 1 bouwrijp gemaakt en bijna alle bouwkavels verkocht. Tijd voor uitgifte bouwkavels fase 2. De verwachting is dat het plan De Run, fase 2 in november 2019 bouwrijp is.

We zijn trots op het plan De Run, omdat dit het eerste plan is in de gemeente Boekel waar geen gasaansluitingen meer aanwezig zijn. Het is dus een gasloos plan.
Daarnaast moeten op alle kavels 0 op de meter woningen gebouwd worden. Dit houdt in dat een huis evenveel of meer energie opwekt als nodig is voor het huis en het huishouden. Bij het indienen van de vergunningaanvraag bij de gemeente dient een energieprestatiecertificaat te worden bijgevoegd, waaruit blijkt dat de woning 0 op de meter wordt gebouwd.

Het hemelwater dient op eigen terrein verwerkt te worden.

Verkaveling
Het bestemmingsplan De Run is flexibel, eveneens als het plan De Donk, fase 2. In eerste instantie willen we de bouwkavels zo uitgeven zoals het nu is gepubliceerd. Op de onderstaande, beschikbare kavels kan worden gereageerd.

De volgende kavels zijn beschikbaar:

Categorie                  Nummer    oppervlakte         

Halfvrijstaand              KT07          ± 268 m²
Halfvrijstaand              KT08          ± 269 m²
Halfvrijstaand              KT09          ± 272 m²
Halfvrijstaand              KT10          ± 276 m²
Halfvrijstaand              KT11          ± 322 m²
Halfvrijstaand              KT12          ± 328 m²
Halfvrijstaand              KT13          ± 372 m²
Halfvrijstaand              KT14          ± 341 m²

Categorie                   Nummer    oppervlakte 

Vrijstaand                    KV12          ± 453 m²
Vrijstaand                    KV13          ± 506 m²
Vrijstaand                    KV14          ± 475 m²
Vrijstaand                    KV15          ± 476 m²
Vrijstaand                    KV16          ± 448 m²
Vrijstaand                    KV17          ± 506 m²

Grondprijs in 2019
Halfvrijstaande woning   € 245,00 per m² exclusief btw
Vrijstaande woning         € 275,00 per m² exclusief btw

Informatie:
Voor informatie over de bouwvoorschriften kunt u zich wenden tot de afdeling Bouwen en Wonen.
Voor informatie over de verkoop kunt u zich wenden tot mevrouw J. van Bergen of de heer J. Gerrits.

Wachtlijst
De wachtlijst is vervallen dit houdt in dat iedereen kan reageren op deze kavels. Indien er meerdere personen in één kavel zijn geïnteresseerd wordt er geloot.

Aanmelding
Wanneer u belangstelling heeft, dan kunt u zich t/m 18 juni aanstaande schriftelijk melden bij het college van burgemeester en wethouders van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel of e-mailen naar info@boekel.nl onder vermelding van “inschrijving halfvrijstaande of vrijstaande kavel De Run, fase 2”. Bij uw reactie graag uw adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en voorkeur kavelnummers vermelden.

Loten
Indien er een loting voor een bouwkavel nodig is, zal dit op donderdag 20 juni 2019 om 17.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis plaatsvinden.


Brabant en Limburg samen aan de slag voor UNESCO Geopark Peelhorst & Maasvallei i.o.

24 mei 2019 – UNESCO Geopark Peelhorst & Maasvallei begint steeds meer vorm te krijgen. Tijdens een symposium op 22 mei bij Natuurpoort De Peel in Deurne, hebben 2 Provincies, 2 Waterschappen en maar liefst 10 gemeenten hun handtekening gezet om de samenwerking van een aantal jaren te bekrachtigen in een samenwerkingsconvenant.

Belang van zichtbaar en beleefbaar maken

Tijdens het druk bezochte symposium werd meer dan ooit duidelijk hoe groot de invloed is van breuken uit het verleden op de manier waarop wij nu nog wonen, werken en leven en hoe onze omgeving, met o.a. haar unieke wijstverschijnsel, eruit ziet.

Door te gaan voor een UNESCO Geopark status, willen we mensen trots maken op hun geschiedenis en de Peelrandbreuk. Want wie trots is op zijn ‘ondergrond’, is bereid daar goed voor te zorgen. Door de breuk en het wijstverschijnsel zichtbaar en beleefbaar te maken wordt het gebied steeds interessanter voor bezoekers. Dat geeft een enorme impuls aan de recreatieve en toeristische sector.

Ondertekening convenant en intentieverklaring

De partijen die in 2016 al een intentieverklaring ondertekenden (gemeenten Bernheze, Uden, Landerd, Boekel, Gemert-Bakel, Deurne, provincie Noord-Brabant en waterschap Aa en Maas) hebben de samenwerking geformaliseerd met een samenwerkingsconvenant.

Het is geweldig dat ook provincie Limburg en steeds meer gemeenten kansen zien en aanhaken. De nieuwe partijen, de gemeenten Mill en St. Hubert, Oss, Peel en Maas en Leudal, de provincie Limburg en waterschap Limburg hebben een intentieverklaring ondertekend, met het voornemen om binnen een jaar te bepalen of ze zich willen aansluiten bij de bestaande samenwerking.

Met het tekenen van het convenant of de intentieverklaring wordt een belangrijke stap gezet. Hierin worden de mensen en middelen geregeld om op een professionele en toegewijde manier door te pakken om de Unesco Geopark status te krijgen.

Wat is er nu of in de toekomst in Boekel te zien

De Perekker is in Boekel het bekendste gebied waar het wijstverschijnsel duidelijk zichtbaar is. Maar ook zichtbaar in De Donk, aan de weg Wijstgrond, waar een parkje is aangelegd waarbij op informatieborden het wijstverschijnsel wordt uitgelegd. Verder wordt bij de uitbreidingsplannen op De Burgt, waar de Peelrandbreuk doorheen loopt, aandacht besteed aan het versterken en zichtbaar maken hiervan.

Vanaf maandag 27 mei is het Geopark te volgen via Geoparkpeelhorst.nl. Deze website is net als het Geopark in ontwikkeling en wordt de komende tijd voorzien van steeds meer informatie.

Een videoverslag van het symposium is te zien via https://youtu.be/L-8JXmUAORo


Publicatie terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘Omgevingsplan: Veegplan 3’

Besluit
Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Omgevingsplan: Veegplan 3’ met bijbehorende stukken, gedurende zes weken ter inzage ligt bij de publieksbalie van het gemeentehuis tijdens openingstijden. Het plan met bijbehorende stukken is dan tevens raadpleegbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (IDN: NL.IMRO.0755.OP2016Herziening03‐ON01).

Omschrijving Bestemmingsplan
Met dit bestemmingsplan worden zes ruimtelijke initiatieven mogelijk gemaakt. In drie gevallen gaat het om een omschakeling van een veehouderij naar wonen. Het vierde geval is een vormverandering van het functievlak zodat het bedrijf efficiënter kan uitbreiden. Het vijfde initiatief betreft de omschakeling van een veehouderij naar een bedrijf en de zesde is een Ruimte voor Ruimte‐initiatief. Het is nodig om de bestemming op deze locaties te wijzigen, zodat de gewenste ontwikkelingen planologisch gezien mogelijk worden. Dat gebeurt met dit bestemmingsplan, dat de vorm aanneemt van een partiële herziening. Het gaat over de onderstaande locaties:

 1. Biesthoek 1a, Boekel – perceelnummer K431
 2. Bovenstehuis 30, Boekel – perceelnummer L411
 3. De Aa 9, Boekel – perceelnummer N472(gedeeltelijk)
 4. Mutshoek 8, Boekel – perceelnummers O238, O304, O381, O452 en O453.
 5. Statenweg 34, Venhorst – perceelnummer D2957(gedeeltelijk)
 6. Wanroijseweg ong., Venhorst – Achter Zanddelweg 4 – perceelnummer D3305

Aangezien er met de initiatiefnemers anterieure overeenkomsten zijn gesloten, is het kostenverhaal anderszins verzekerd en hoeft er geen exploitatieplan opgesteld te worden

Zienswijzen
Binnen zes weken vanaf 6 juni 2019, kan iedereen een zienswijze indienen naar aanleiding van het ontwerpplan. Voor een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch contact opnemen met de heer J.A.J. (Jeroen) Giesen, beleidsmedewerker Buitengebied, via 0492 – 326 800. Uw schriftelijke zienswijze kunt u indienen bij de gemeenteraad, Postbus 99, 5427 ZH te Boekel.

Boekel, 5 juni 2019.


Kennisgeving ontwerp beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure (Artikel 3:11 Wabo en 3:41/3:44 Awb)

Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:

Activiteit: het wijzigen van een monument
Onderwerp: het vervangen van de ramen
Locatie: Daniël de Brouwerstraat 43
Type: Integraal

Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 5 juni gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

Een ieder die het met dit besluit niet eens is, kan binnen zes weken nadat het besluit ter inzage is gelegd, schriftelijk zijn zienswijze(n) tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. Schriftelijke zienswijze(n) moeten zijn voorzien van uw handtekening, naam en adres. Bovendien moet u aangeven om welk ontwerpbesluit het gaat en waarom u het er niet mee eens bent. Een ieder wordt tijdens voornoemde periode op afspraak in de gelegenheid gesteld om zijn zienswijze(n) mondeling naar voren te brengen. Hiervoor dient binnen vier weken na publicatiedatum een afspraak te worden gemaakt met de afdeling bouwen (0492- 326800). De vergunningaanvrager wordt in de gelegenheid gesteld daarbij aanwezig te zijn. Van mondeling ingebrachte zienswijze(n) wordt een verslag gemaakt.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Boekel, 4 juni 2019
Burgemeester en wethouders van Boekel.


Kennisgeving ontwerp beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure (Artikel 3:11 Wabo en 3:41/3:44 Awb)

Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:

Activiteit: het bouwen van een bouwwerk en het brandveilig gebruiken
Onderwerp: het verplaatsen van de brandscheiding
Locatie: Kluisstraat 8
Type: Integraal

Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 5 juni gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

Een ieder die het met dit besluit niet eens is, kan binnen zes weken nadat het besluit ter inzage is gelegd, schriftelijk zijn zienswijze(n) tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. Schriftelijke zienswijze(n) moeten zijn voorzien van uw handtekening, naam en adres. Bovendien moet u aangeven om welk ontwerpbesluit het gaat en waarom u het er niet mee eens bent. Een ieder wordt tijdens voornoemde periode op afspraak in de gelegenheid gesteld om zijn zienswijze(n) mondeling naar voren te brengen. Hiervoor dient binnen vier weken na publicatiedatum een afspraak te worden gemaakt met de afdeling bouwen (0492- 326800). De vergunningaanvrager wordt in de gelegenheid gesteld daarbij aanwezig te zijn. Van mondeling ingebrachte zienswijze(n) wordt een verslag gemaakt.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Boekel, 4 juni 2019
Burgemeester en wethouders van Boekel.


Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo)

Vergunde omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Activiteit: bouwen van een bouwwerk en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Onderwerp: het realiseren van een aanbouw
Locatie: Zandhoek 20
Verzenddatum: 23 mei 2019

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 5 juni 2019 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.