We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

Gemeentenieuws week 26

maandag 24 juni 2019 door

Gemeentenieuws week 26

Gemeentelijke publicaties

Week 26 – 2019


Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders

In de vergadering van 10 juni  jl. is o.a. aan de orde geweest:

Aanvraag planschadevergoeding i.v.m. vaststelling BP N605 Randweg Boekel
In verband met bestemmingsplan Randweg is een aanvraag om een planschadevergoeding ingediend. Conform advies van de planschadeadviseur is een vergoeding toegekend.

Agenda raadsvergadering dd. 27 juni 2019 om 19.30 uur in het gemeentehuis

 1. Opening
 2. Vragenhalfuur
 3. Vaststellen van de agenda
  (de voorstellen gemarkeerd met een * hebben een unaniem positief advies van de betreffende commissie en worden voorgedragen als hamerstuk)
 1. Spreekrecht voor burgers
 2. Trekking van het stemnummer
 3. Raadsvoorstel inzake begroting 2020 en jaarrekening en jaarverslag 2018 BHIC*
 4. Raadsvoorstel inzake begroting 2020 Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost*
 5. Raadsvoorstel inzake begroting 2020 en Jaarverslag 2018 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant*
 6. Raadsvoorstel inzake programmabegroting 2020 en jaarverantwoording met resultaatverdeling 2018 Veiligheidsregio Brabant-Noord*
 7. Raadsvoorstel inzake begroting 2020, jaarstukken 2018 en deelname in een coöperatie GGD Hart voor Brabant
 8. Raadsvoorstel inzake begroting 2020, jaarstukken 2018 en wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord*
 9. Raadsvoorstel inzake Vangnetuitkering BUIG 2018*
 10. Raadsvoorstel inzake jaarrekening 2018 gemeente Boekel*
 11. Raadsvoorstel inzake Voorjaarsnota 2019 gemeente Boekel
 12. Raadsvoorstel inzake beleidskader Wmo 2020-2023*
 13. Raadsvoorstel inzake Centrumregeling Wmo Brabant Noordoost-oost*
 14. Raadsvoorstel inzake tussenevaluatie en subsidieaanvraag bibliotheek De Lage Beemden
 15. Raadsvoorstel inzake veilige schoolroutes*
 16. Vaststelling notulen raadsvergaderingen van 22 mei 2019
 17. Mededelingen en ingekomen stukken
 18. Rondvraag
 19. Sluiting

Wilt u gebruik maken van het spreekrecht voor burgers?
Ten aanzien van de meeste agendapunten kunt u gebruik maken van het spreekrecht voor burgers. Wilt u hiervan gebruik maken dan kunt u zich tot uiterlijk 24 uur voor de raadsvergadering aanmelden bij de griffier via margie.philipse@boekel.nl of via telefoonnummer 0492 326806. Daarbij s.v.p. aangeven over welk onderwerp dat op de agenda staat u het woord wilt voeren.

Wilt u stukken inzien?
Dan kunt u hiervoor terecht in de bibliotheek waar de voorstellen voor u ter inzage liggen. Verder kunt u op onze website www.boekel.nl alle voorstellen en ontwerpbesluiten raadplegen en eventueel uitprinten. U vindt deze stukken via Menu >  Bestuur en organisatie › Gemeenteraad › Agenda en notulen gemeenteraad


Glas, textiel en luiers in de container: bedankt!

De meeste inwoners n het Land van Cuijk en Boekel stoppen hun glas, textiel en luiers in de betreffende container. Deze containers worden regelmatig geleegd. Als de container toch vol is, belt u het nummer dat op de container staat en neemt u het afval weer mee naar huis. U kunt het ook naar een andere container in de buurt brengen. Naar de milieustraat brengen kan natuurlijk ook.

Ondanks dat de meeste inwoners hun afval netjes in de containers doen, treffen we helaas ook nog wel eens afval naast de containers aan. Ook afval dat niet in de containers mag. Dat is niet de bedoeling. En vooral ook niet prettig voor uw dorpsgenoten die in de buurt van een container wonen. Zij kijken tegen de rommel aan.

Volle container? Bellen!
Wanneer u glas, textiel of luiers naar de container brengt, kan het wel eens voorkomen dat de container vol is. Belt u dan direct het nummer dat op de container staat. Zet uw afval NIET naast de container.

Wat mag in de glasbak?
In de glasbak mogen alleen glazen flessen en potten ofwel verpakkingsglas. Een glazen vaas, ovenschaal of porseleinen servies hoort niet in de glasbak. Dit brengt u naar de milieustraat.

Wat mag in de textielcontainer?
Textiel is alles wat is gemaakt van stof en is geweven of gebreid. Niet alleen wat nog gedragen kan worden, maar ook wat kapot en versleten is. Naast textiel zijn ook schoenen, riemen, tassen, hoeden en knuffels welkom.

Wat mag in de luiercontainer?
In de luiercontainer mogen luiers, billendoekjes en incontinentiemateriaal. Hiervoor zijn speciale luierzakken beschikbaar. De luierzakken kunt u gratis verkrijgen. Kijk voor uitgiftepunten van luierzakken op www.afvalaanbieden.nl

Etensresten ook in de gft-container
Etensresten en ander keukenafval, zoals theezakjes, schillen en koffiedrab horen in de gft-container. Het scheelt een hoop nare luchtjes als u het daarin gooit, want de gft-container komen we iedere week legen! We zamelen gft-afval apart in, omdat er hoogwaardige compost van geproduceerd wordt. Ook wordt het gft-afval vergist. Uit het hierbij vrijgekomen biogas wordt duurzame energie opgewekt. Zo sparen we grondstoffen en energie.

Compost
Compost is een goede bodemverbeteraar. Het kan bijvoorbeeld worden gebruikt in tuinen, plantsoenen en moestuinen. Op de groenstraat in Haps kunt u het hele jaar door gratis compost ophalen. Per keer maximaal 1 m³. Neem een schop mee, want u moet het zelf op uw aanhanger laden.

Vervuiling
Wanneer het gft-afval vervuild is, kan het niet of minder goed verwerkt worden tot compost. Vervuiling komt door restafval, plastic, papier en andere afvalsoorten die in de gft-container terecht komen. Kijkt u dus goed op uw Afvalkalender of op onze website wat er wel en niet in de gft-container mag.

Tips bij warm weer

 1. Zet een klein afvalbakje op het aanrecht voor het keukenafval en leeg dat elke dag in de gft-container; zo voorkomt u dat het in huis gaat stinken en dat er fruitvliegjes op af komen.
 2. Leg een krant onderin uw gft-container, zodat uw afval niet vastplakt en het afval er allemaal uitvalt bij het legen.
 3. Zet uw container NIET in de volle zon, dan is de kans op maden veel kleiner.
 4. Maak uw gft-container af en toe schoon met water en groene zeep (NIET met chloor, dat verstoort het composteerproces).

Gevonden en verloren voorwerpen t/m 19-06-2019

Verloren:
– stoffen jas, kleur: zwart, Mercedes Benz-embleem
– portemonnee, kleur: zwart, inhoud: rijbewijs, div. pasjes, contant geld € 1.650,–
– damespruik, kleur: grijs
– fiets, kleur: grijs, merk: Gazelle, met sleutels (huissleutel en autosleutel) en tape op het zadel
– sleutel, Dom met ringetje
– fietssleutel met knuffeltje en rose stoffen labeltje
– 6 sleutels waarvan een blauwe met label van leer met opdruk TOEDELOE

Gevonden:

– Axa sleutel met bruine ronde sleutelhanger

Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de receptie in het gemeentehuis (en niet bij de politie) worden afgegeven en gemeld. Dit kan eventueel ook telefonisch, of via de website www.boekel.nl (formulieren).

Bent u een waardepapier zoals een paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs verloren, dan kunt  u hiervan gelijktijdig aangifte doen op het gemeentehuis bij de aanvraag van een nieuw document. U dient hiervoor wel een afspraak te maken. Dit kan telefonisch, aan de receptie van het gemeentehuis of via onze website.

Bent u zelf iets verloren, informeer dan bij de receptie van het gemeentehuis. Gevonden (huis)dieren worden door Stichting HoKaZo te Uden opgevangen: telefoon: (06) 53707111. Deze stichting regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren uit Boekel.


Bekendmaking

Vertrokken naar onbekende bestemming

De persoon hieronder woont niet meer op het adres waar hij als ingezetene in de basisregistratie personen is opgenomen. Dit blijkt uit onderzoek. Het college van burgemeester en wethouders van Boekel heeft besloten in de basisregistratie personen het adres op te heffen en als verblijfgegeven bij deze persoon op te nemen ‘vertrek uit Nederland’. Daardoor staan hij officieel niet meer op dat adres ingeschreven.

Naam, geboortedatum en adres Uitschrijving per datum Datum besluit
M.J. Godyla, 17-02-1967, Donkstraat 44, Boekel 16-05-2019 19-06-2019

Een betrokken persoon kan tegen dit besluit binnen 6 weken na de datum van deze publicatie bezwaar maken bij het college. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Het besluit verandert door het indienen van een bezwaarschrift in eerste instantie niet. Als u vindt dat er snel iets aan het besluit moet worden gedaan, dan moet u de rechter vragen hierover een uitspraak te doen (dit heet een ‘voorlopige voorziening’). In dat geval moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de voorzieningenrechter van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt. Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.


Overige vergunningen, ontheffingen en meldingen

Verleende vergunning aan:

 • De Mouthoeve Exploitatie B.V. voor het organiseren van een bruiloft op 29 juni 2019 (verzenddatum 18 juni 2019)
 • De Mouthoeve Exploitatie B.V. voor het organiseren van een 70’s en 80’s party op 7 juli 2019 (verzenddatum 18 juni 2019)
 • Montimar Boekel B.V. voor het op grond van artikel 3 van de drank- en horecawet uitoefenen van het horecabedrijf ‘Montimar Boekel’, Erpseweg 16 te Boekel (verzenddatum 19 juni 2019)

Verleende ontheffing aan:

 • De Mouthoeve Exploitatie B.V. voor het schenken van zwak alcoholische dranken tijdens een bruiloft op 29 mei 2019 (verzenddatum 18 juni 2019)
 • De Mouthoeve Exploitatie B.V. voor het schenken van zwak alcoholische dranken tijdens een 70’s en 80’s party op 7 juli 2019 (verzenddatum 18 juni 2019)
 • Wieler vrienden Boekel voor het houden van een wielerwedstrijd die gedeeltelijk door de gemeente Boekel komt op 3 juli 2019 (verzenddatum 18 juni 2019)

Bezwaren:

Tegen deze besluiten kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar de burgemeester van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Het besluit verandert door het indienen van een bezwaarschrift in eerste instantie niet. Als u vindt dat er snel iets aan het besluit moet worden gedaan, dan moet u de rechter vragen hierover een uitspraak te doen (dit heet een ‘voorlopige voorziening’). In dat geval moet u niet alleen een brief sturen naar de burgemeester, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt. Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

Boekel, 25 juni 2019
De burgemeester van Boekel.


Overige vergunningen, ontheffingen en meldingen

Geaccepteerde melding van:

 • Veilig Verkeer Nederland voor het demonstreren van de dode hoek (bij vrachtwagens) in het verkeer op 17-06-2019 van 9.30 – 15.30 uur aan de Mr. Van Hooffstraat (achter de Bowlingbaan) te Boekel
 • WielerTourclub Boekel voor het organiseren van een fiets 3-daagse in de omgeving van Boekel op 2, 3 en 4 juli 2019 van 9.30 tot 17.00 uur met start en finish bij Nia Domo, Sint-Agathaplein 6 te Boekel
 • BrabantZorg locatie Sint-Petrus voor het organiseren van een kermis op woensdag 10 juli 2019 op het terrein van BrabantZorg, locatie Sint Petrus, op het adres Burgtstraat 34
 • Liberation Task Force France voor het organiseren van de herdenkingsrit 75 jaar Market Garden op woensdag 18 september 2019 tussen 12.00 en 14.00 uur. Hierbij zal een 9-tal WO II-voertuigen komende vanuit Erp een stop maken op het Sint-Agathaplein in Boekel. Verder zullen vanaf omstreeks 14.00 uur vanuit Gemert-Bakel, 4 groepen van telkens 25 voertuigen door Boekel rijden zonder te stoppen.

Tegen deze geaccepteerde melding kan geen bezwaar worden gemaakt

Verleende vergunning (tijdelijke) standplaats aan:

 • Mondzorgvoorkids JTV Oss voor het innemen van een standplaats met en tandartswagen vrijdag 28 juni 2019 van 9.00 – 13.00 uur op het Sint-Josephplein in Venhorst

Bezwaren:

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH  Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Het besluit verandert door het indienen van een bezwaarschrift in eerste instantie niet. Als u vindt dat er snel iets aan het besluit moet worden gedaan, dan moet u de rechter vragen hierover een uitspraak te doen (dit heet een ‘voorlopige voorziening’). In dat geval moet u niet alleen een brief sturen naar de burgemeester, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA  ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt. Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

Boekel, 25 juni 2019
De burgemeester van Boekel.


Kennisgeving voor bedrifjscategorieen waarvoor algemene regels gelden (melding art. 8.40 wet milieubeheer)

Burgemeester en wethouders van Boekel maken bekend dat:

 • Een melding in het kader van de aanleg gesloten bodemenergiesysteem is ingekomen van Duratherm Nederland bv voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesystemen ten behoeve van een woning op de locatie Statenweg 19a te Boekel
 • Een melding in het kader van de aanleg gesloten bodemenergiesysteem is ingekomen van de Bomar Aardwarmte bv voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesystemen ten behoeve van een woning op de locatie Bergstraat 57 in Boekel

Tegen de ingekomen melding kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

Boekel, juni 2019
Burgemeester en wethouders van Boekel.


Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo)

vergunde omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het wijzigen van een reeds verleende vergunning
Locatie: Noordstraat 21
Verzenddatum: 18 juni 2019 

vergunde balieomgevingsvergunningen

(datum ontvangst en datum besluit zijn hetzelfde)

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende balieomgevingsvergunningen hebben verleend:

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het herbouwen van een woonboerderij
Locatie: Logt 15
Verzenddatum: 18 juni 2019

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 26 juni 2019 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.


Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo)

Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Activiteit: handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening
Onderwerp: het realiseren van een bed & breakfast
Locatie: Rietvenseweg 2a
Datum ontvangst: 14 juni 2019

Activiteit: inrit/uitrit aanleggen
Onderwerp: het aanleggen van een uitrit
Locatie: Bergstraat 57
Datum ontvangst: 17 juni 2019

De hier genoemde aanvragen volgen de reguliere procedure. Aanvragen die de uitgebreide procedure volgen worden pas gepubliceerd als het ontwerpbesluit ter inzage ligt.


Tijdelijke verkeersmaatregel

Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een tijdelijke verkeersmaatregel is genomen in verband met een wielerwedstrijd op woensdag 3 juli 2019.

In verband hiermee wordt op die dag tussen 17.00 uur en 22.00 uur – of zoveel korter als mogelijk is – een gedeelte van Elzen, Molenbrand, Het Goor en Grimmekamp in Boekel afgesloten voor alle verkeer behalve voor voetgangers.

Boekel, 25 juni 2019.