We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

Gemeentenieuws week 28

maandag 8 juli 2019 door

Gemeentenieuws week 28

Gemeentelijke publicaties

Week 28 – 2019


Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders

In de vergadering van 25 juni jl. is o.a. aan de orde geweest:

Ontwerpbestemmingsplan Schutboom 12 in Boekel
Het college heeft besloten om het ontwerpbestemmingsplan ‘Schutboom 12, Boekel’ in officiële procedure te brengen. Dit plan voorziet in de realisatie van twee landschappelijk ingepaste vrijstaande woningen ten noorden van de Schutboom 12 in Boekel.

Uitvoeringsprogramma vergunningverlening 2019
De gemeente Boekel heeft het uitvoeringsprogramma vergunningverlening 2019 vastgesteld

Vergoeding dienstverlening Gezondverzekerd.nl
Het college heeft besloten de dienstverlening met BS&F voort te zetten zodat de inwoners van Boekel ook in 2019 gebruik kunnen maken van de website www.gezondverzekerd.nl om een collectieve zorgverzekering voor minima aan te vragen.

Vaststelling jaarverslag vergunningverlening, toezicht en handhaving fysieke leefomgeving 2018
De gemeente Boekel heeft het jaarverslag vergunningverlening, toezicht en handhaving voor de fysieke leefomgeving 2018 vastgesteld


Gevonden en verloren voorwerpen t/m 03-07-2019

Verloren:

 • mobiele telefoon, merk: Huawei, in zwart hoesje, inhoud: pasje ziekenhuis Eindhoven
 • portemonnee, kleur: zwart, inhoud: pasje, ID-kaart, pinpas t.n.v. Sakawss
 • leren portemonnee, kleur: donkerbruin, inhoud: pasjes, rijbewijs, € 250
 • mobiele telefoon, merk/type: IPhone 8
 • portemonnee, kleur: zwart, inhoud: bankpas, rijbewijs, ID-kaart van Verhoeven Wheels
 • kentekenplaat van bromfiets, kentekennummer D-288-ZD
 • portemonnee, kleur: bruin, inhoud: €110, rijbewijs, ID-kaart, OV-kaart, kentekenkaart, pasjes

Gevonden:

 • 2 plastic tasjes, inhoud: houten legpuzzels en splinternieuwe handpoppen van de Kleine zeemeermin
 • kruisje, zilver, met corpus (met oogje voor hangertje)
 • autosleutel, kleur: blauw,  0700 met huissleutel
 • Domsleutel en Silcasleutel aan ring

Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de receptie in het gemeentehuis (en niet bij de politie) worden afgegeven en gemeld. Dit kan eventueel ook telefonisch, of via de website www.boekel.nl (formulieren).

Bent u een waardepapier zoals een paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs verloren, dan kunt  u hiervan gelijktijdig aangifte doen op het gemeentehuis bij de aanvraag van een nieuw document. U dient hiervoor wel een afspraak te maken. Dit kan telefonisch, aan de receptie van het gemeentehuis of via onze website. Bent u zelf iets verloren, informeer dan bij de receptie van het gemeentehuis.

Gevonden (huis)dieren worden door Stichting HoKaZo te Uden opgevangen: telefoon: (06) 53707111. Deze stichting regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren uit Boekel.


Onderhoud N277

Provincie Noord-Brabant voert onderhoud uit aan het asfalt van diverse provinciale wegen. Reparatie is noodzakelijk voor u en andere weggebruikers om de weg veilig te blijven gebruiken. U kunt door de werkzaamheden overlast ervaren.

Op alle rotondes aan de N277 in de Gemeente Oss (Ravenstein), Landerd (Schaijk-Reek-Zeeland), Uden (Odiliapeel), Sint Anthonis (Landhorst), Boekel (Venhorst), Gemert-Bakel (Elsendorp) vinden werkzaamheden plaats. De werkzaamheden worden uitgevoerd in week 27 van maandagnacht 1 Juli t/m vrijdagnacht 5 Juli. Week 28 van maandagnacht 8 Juli t/m vrijdagnacht 12 Juli en week 29 van maandagnacht 15 Juli t/m vrijdagnacht 19 Juli tussen 18.00 en 07.00 uur.

Het verkeer wordt geleid in het passeren van de werkzaamheden. De weg blijft dus voor verkeer toegankelijk.

Let wel: de werkzaamheden kunnen enkel doorgaan mits de weersomstandigheden dit toelaten.


Onderhoud N605

Provincie Noord-Brabant voert onderhoud uit aan het asfalt van diverse provinciale wegen. Deze reparatie is vooruitlopend op de geplande reconstructie van de N605 randweg Boekel. Reparatie is noodzakelijk om de weg veilig en bereikbaar te houden. U kunt van deze werkzaamheden overlast ervaren.

Op twee plekken van de N605 vinden werkzaamheden plaats:

 • in Boekel ter hoogte van kruising Gemertseweg (N605) – Mutshoek
 • circa vanaf de Molenloop in Boekel tot voorbij de Kloosterstraat in Volkel wordt de bovenste asfalt laag van de provinciale weg vervangen

Deze werkzaamheden vinden plaats in de nachten maandag 15 Juli t/m donderdag 18 Juli tussen 18.00 en 07.00 uur. De N605 wordt voor verkeer afgesloten, hiervoor wordt een omleidingsroute ingesteld.


Overige vergunningen, ontheffingen en meldingen

Geaccepteerde melding van:

 • Tennisclub Boekel voor het organiseren van een tennistoernooi van 12 t/m 21 juli 2019 op het terrein van Tennisclub Boekel aan De Waterval te Boekel. Hierbij zal de buitenverlichting op het terrein op 12 juli en op 15 t/m 19 juli 2019 tot ‘s avonds 00:30 uur branden.

Tegen deze geaccepteerde melding kan geen bezwaar worden gemaakt.

Boekel, 9 juli  2019
De burgemeester van Boekel.


Bekendmaking

Vertrokken naar onbekende bestemming.

De persoon hieronder woont niet meer op het adres waar hij als ingezetene in de basisregistratie personen is opgenomen. Dit blijkt uit onderzoek. Het college van burgemeester en wethouders van Boekel heeft besloten in de basisregistratie personen het adres op te heffen en als verblijfgegeven bij deze persoon op te nemen ‘vertrek uit Nederland’. Daardoor staan hij officieel niet meer op dat adres ingeschreven.

Naam, geboortedatum en adres Uitschrijving per datum Datum besluit
C.H. Merx, 06-01-1959, St. Agathaplein 49, Boekel 05-06-2019 04-07-2019

Een betrokken persoon kan tegen dit besluit binnen 6 weken na de datum van deze publicatie bezwaar maken bij het college. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Het besluit verandert door het indienen van een bezwaarschrift in eerste instantie niet. Als u vindt dat er snel iets aan het besluit moet worden gedaan, dan moet u de rechter vragen hierover een uitspraak te doen (dit heet een ‘voorlopige voorziening’). In dat geval moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de voorzieningenrechter van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt. Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.


Publicatie terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan “Schutboom 12 Boekel”

Besluit

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Schutboom 12 Boekel’ met bijbehorende stukken, gedurende zes weken ter inzage ligt bij de publieksbalie van het gemeentehuis tijdens openingstijden. Het plan met bijbehorende stukken is dan tevens raadpleegbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (IDN: NL.IMRO.0755.BPHBOEKSchutboom12-ON01).

Omschrijving bestemmingsplan

Het plan voorziet in de realisatie van twee vrijstaande woningen op het perceel ten noorden van de woning Schutboom 12 te Boekel. Gelet op de ligging van het plangebied aan de rand van de kom is een landschappelijk inpassingsplan opgesteld. Aangezien het kostenverhaal anderszins is verzekerd middels een anterieure overeenkomst, is er geen exploitatieplan opgesteld.

Zienswijzen

Binnen zes weken vanaf 11 juli 2019, kan iedereen een zienswijze indienen naar aanleiding van het ontwerpplan. Voor een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. (Mark) van Schadewijk, beleidsmedewerker ruimtelijke ordening, via 0492 – 326800. Uw schriftelijke zienswijze kunt u indienen bij de gemeenteraad, Postbus 99, 5427 ZH te Boekel.

Boekel, 1 juli 2019.


Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo)

Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het realiseren van dakopbouw bestaande woning
Locatie: Zandhoek 7
Datum ontvangst: 25 juni 2019

De hier genoemde aanvragen volgen de reguliere procedure. Aanvragen die de uitgebreide procedure volgen worden pas gepubliceerd als het ontwerpbesluit ter inzage ligt.