We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

Gemeentenieuws week 34

maandag 19 augustus 2019 door

Gemeentenieuws week 34

Gemeentelijke publicaties

Week 34 – 2019


Openbare INFORMATIEAVOND op dinsdag 27 augustus 2019

Aanvang: 20.00 uur
Locatie: raadzaal, gemeentehuis

Op 27 augustus aanstaande wordt een openbare thema/informatieavond gehouden voor raads- en burgerleden, waarbij u als burger ook van harte welkom bent.

Tijdens deze avond zal de uitwerking op hoofdlijnen van de ruimtelijke visie Dorpsmantel worden gepresenteerd. Deze uitwerking heeft betrekking op het deel gelegen tussen de Erpseweg-Molenstraat-Randweg.

Daarnaast wordt het behoefteonderzoek met betrekking tot de uitbreiding van bedrijventerrein De Vlonder gepresenteerd.


Gevonden en verloren voorwerpen t/m 14-08-2019

Verloren

 • portemonnee, kleur: zwart, inhoud: geld, ID-kaart, rijbewijs, bankpas
 • omafiets, kleur: zwart, merk: POINTER
 • klein handtasje, kleur: zwart, met ster, inhoud: huissleutel en geld
 • damesfiets, kleur: blauwgrijs, merk: Gazelle, type: Medio City Hybride, met 2 grijze fietstassen
 • lederen sleuteletui, inhoud: sleutel en € 10,–
 • 3 platte huissleutels aan zwart label met naam ‘Lucas’
 • goud- en witgouden ring met een steentje, inscriptie “Janske”
 • portemonnee, kleur: rose, met daarop de Eifeltoren en tekst, inhoud: € 50,–

Gevonden

 • 2 sleutels aan ring met opschrift Bavaria Bier
 • herenfiets, merk: Gazelle Geneve 6061, kleur: turquoise
 • omafiets, kleur: zwart, merk: BSP EXPORT
 • herenfiets, merk: Sparta MIAMI, kleur: grijs
 • herenfiets, merk: RALEIGH, kleur: grijs
 • omafiets, merk: OPAL, kleur: zwart
 • portemonnee, Tarek

Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de receptie in het gemeentehuis (en niet bij de politie) worden afgegeven en gemeld. Dit kan eventueel ook telefonisch, of via de website www.boekel.nl (formulieren).

Bent u een waardepapier zoals een paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs verloren, dan kunt  u hiervan gelijktijdig aangifte doen op het gemeentehuis bij de aanvraag van een nieuw document. U dient hiervoor wel een afspraak te maken. Dit kan telefonisch, aan de receptie van het gemeentehuis of via onze website.

Bent u zelf iets verloren, informeer dan bij de receptie van het gemeentehuis.

Gevonden (huis)dieren worden door Stichting HoKaZo te Uden opgevangen: telefoon: (06) 53707111. Deze stichting regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren uit Boekel.


Inzamelactie taxussnoeisel eindigt 23 augustus

De jaarlijkse inzamelactie van taxussnoeisel door Stichting Taxus Taxi eindigt op 23 augustus. Na die datum neemt de hoeveelheid werkzame basisgrondstof in de taxusnaalden, waarmee chemotherapieën worden gemaakt, af. Dat betekent dat u uw taxussnoeisel t/m donderdag 22 augustus aan kunt melden.

Op dit moment zijn al meer dan 2.050 chemotherapieën gerealiseerd door het ophalen van het taxussnoeisel. “We hebben dit jaar een vliegende start gehad, desondanks is uw taxussnoeisel nog steeds meer dan welkom. We hopen na afloop van de inzamelperiode ook daadwerkelijk te kunnen vertellen dat we meer snoeisel hebben opgehaald dan we vooraf hadden durven dromen”, zoals Werner Neelen het zo mooi zegt.

Maak een afspraak vóór 23 augustus
Een ophaalverzoek dient u in via www.taxustaxi.nl/afspraak. Dat kan dit jaar nog t/m donderdag 22 augustus. Op de website vindt u ook de uitgiftepunten van de Taxus Taxi Tas.

Voor meer informatie
Meer informatie over het inzamelen van taxussnoeisel en Stichting Taxus Taxi vindt u op www.taxustaxi.nl of op Facebook, www.facebook.com/taxustaxi


Publicatie terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘Zuidwand, Boekel’

Besluit
Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel hebben in de collegevergadering van 9 juli 2019 besloten om het ontwerpbestemmingsplan ‘Zuidwand, Boekel’ in officiële procedure te brengen. Dit ontwerpbestemmingsplan, met bijbehorende stukken, ligt gedurende zes weken ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis tijdens openingstijden. Dit ontwerpbestemmingsplan ‘Zuidwand, Boekel’ is dan tevens raadpleegbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (IDN: NL.IMRO.0755.BKBOEKZUIDWAND-ON01).

Omschrijving bestemmingsplan
In de Centrumvisie Boekel 2010 is de Zuidwand van het Sint Agathaplein aangewezen als één van de projecten die aangepakt moeten worden, waarbij deze Zuidwand getransformeerd zal moeten worden naar een aantrekkelijke winkelwand.

De Gemeenteraad van Boekel heeft op 4 oktober 2018 definitief besloten om medewerking te verlenen aan de herontwikkeling van de Zuidwand van het Sint Agathaplein. De geplande herbouw van deze Zuidwand heeft een aanpassing van het bestemmingsplan nodig, doordat de nieuwe bebouwing niet binnen het geldende bestemmingsplan opgericht kan worden. Zo zal het huidige bouwvlak worden uitgebreid en worden ook de bestaande goot- en nokhoogten hoger in het nieuwe ontwerp. Met dit bestemmingsplan wordt hierin voorzien en daarmee wordt deze ontwikkeling uiteindelijk mogelijk gemaakt.

Aangezien er met de ontwikkelaar een overeenkomst is gesloten, is het kostenverhaal anderszins verzekerd en hoeft er geen exploitatieplan opgesteld te worden.

Zienswijzen
Vanaf 25 juli 2019 t/m 4 september 2019, gedurende 6 weken, kan iedereen een zienswijze indienen naar aanleiding van het ontwerpplan. Voor een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch contact opnemen met de heer J.P.P.M. (Joris) Gerrits, beleidsmedewerker ruimtelijke ordening, via 0492 – 326 800. Uw schriftelijke zienswijze kunt u indienen bij de gemeenteraad, Postbus 99, 5427 ZH te Boekel.

Boekel, 20 augustus 2019.


Machtiging medewerkers voor het opvragen van politiegegevens, justitiële gegevens en strafvorderlijke gegevens.

De burgemeester heeft de bevoegdheid om ambtenaren te machtigen voor het opvragen van politiegegevens, justitiële gegevens en strafvorderlijke gegevens.

Besluit

De burgemeester van de gemeente Boekel heeft op 25 juli 2019 besloten diverse medewerkers te machtigen voor het opvragen van politiegegevens, justitiële gegevens en strafvorderlijke gegevens. De verstrekking van politiegegevens is geregeld in de Wet politiegegevens en het daarbij behorende besluit politiegegevens. De verstrekking van justitiële gegevens en strafvorderlijke gegevens is geregeld in de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens.

Inwerkingtreding

De machtiging treedt in werking op de eerste dag na die waarop zij is bekend gemaakt.


Veiligheidsdag Boekel: zaterdag 14 september 2019, St. Agathaplein Boekel, politiepost Boekel, Raadszaal gemeente Boekel Buurtpreventie

Op 14 september 2019 vindt de Veiligheidsdag voor Boekel plaats. Brandweer, politie, EHBO, Lotusvereniging, buurtpreventie en andere aanbieders van veiligheidsproducten laten zien wat er gebeurt op het gebied van veiligheid in de gemeente Boekel.  De brandweer zal opnieuw samen met de EHBO-vereniging en de Lotuskring een demonstratie geven. Iedereen is welkom tussen 11:00 uur en 16:00 uur!

Binnenkort wordt het programma bekend gemaakt.

Wilt u nu al meer weten over Buurtpreventie in Boekel? Kijk dan op:

Internet:           www.buurtpreventieboekel.nl
Email:              info@buurtpreventieboekel.nl
Facebook:       zoek op ‘Buurtpreventie Boekel’
Instagram:       https://www.instagram.com/buurtpreventieboekel/


Weer naar school

Het waren zes heerlijke, warme vakantieweken. Binnenkort gaat de Brabantse jeugd weer naar school. Dan is het weer oppassen geblazen in het verkeer!

Het wordt weer drukker op de weg. Even wennen zo na de rust van de vakantie, dus houd daar rekening mee. Pas uw snelheid aan en wees alert op de eventuele onverwachte bewegingen van de jonge fietsers.

Tips voor scholieren

Voor het eerst weer naar (een nieuwe) school? Let goed op, je moet vaak langer fietsen en de weg kan gevaarlijk zijn. Fiets je in een groep? Blijf dan 2 aan 2 fietsen. Is de weg extra smal, fiets dan áchter elkaar. Je bent niet alleen verantwoordelijk voor jezelf, maar ook voor je vriend(in) die naast je fietst! Tenslotte: blijf uit de dode hoek van bus of vrachtwagen. Dat betekent dat je minstens 3 meter rechts er áchter moet fietsen. Dáár kan de chauffeur je zien.

(Groot)ouders: tips voor uw scholier

Gaat uw (klein)kind voor het eerst naar de middelbare school? Een grote stap! Niet alleen wordt het wennen op de nieuwe school, maar ook aan de nieuwe fietsroute. Tip: fiets de route minstens één keertje samen. Let op de gevaarlijke punten onderweg, zoals gelijkwaardige kruisingen en drukke wegen. Denk ook aan zaken als de aanwezigheid van scooters op het fietspad. Zijn er meerdere wegen mogelijk naar school? Kies dan samen de veiligste. Bijvoorbeeld de route met de meeste fietspaden en fietsoversteekplaatsen.

Een fijn en veilig schooljaar!


Overige vergunningen, ontheffingen en meldingen

Verleende vergunning aan:

 • BoeCult-commissie voor het organiseren van BoeCult op 24 en 25 augustus 2019 (verzenddatum 19 augustus 2019)

Verleende ontheffing aan

 • BoeCult-commissie voor het schenken van zwak alcoholische dranken tijdens BoeCult (verzenddatum 19 augustus 2019)
 • Stichting Auwerwetse Boekelse Oogstdag voor het schenken van zwak alcoholische dranken tijdens de Auwerwetse Boekelse Oogstdag (verzenddatum 9 augustus 2019)

Bezwaren:

Tegen deze besluiten kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar de burgemeester van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Het besluit verandert door het indienen van een bezwaarschrift in eerste instantie niet. Als u vindt dat er snel iets aan het besluit moet worden gedaan, dan moet u de rechter vragen hierover een uitspraak te doen (dit heet een ‘voorlopige voorziening’). In dat geval moet u niet alleen een brief sturen naar de burgemeester, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt. Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

Boekel, 22 augustus 2019
De burgemeester van Boekel.


Overige vergunningen, ontheffingen en meldingen

Geaccepteerde melding van:

 • Buurtvereniging De Leeuwerik voor het organiseren van een buurtfeest op zaterdag 31 augustus 2019 van 10.00 uur tot 01.00 uur in de Leeuweriklaan op de openbare weg, gelegen tussen de splitsing met de Kwikstaartlaan en de splitsing met de Patrijslaan.
 • HSV Rutger van Herpenruiters voor het organiseren van wedstrijd paardendressuur op zaterdag 7 september 2019 van 12:00 tot 17:00 uur in Manege Rutger van Herpen, Statenweg 5 te Boekel.
 • HSV Rutger van Herpenruiters voor het organiseren van wedstrijd pony dressuur op zondag 8 september 2019 van 12:00 tot 17:00 uur in Manege Rutger van Herpen, Statenweg 5 te Boekel.

Tegen deze geaccepteerde meldingen kan geen bezwaar worden gemaakt.

Boekel, 20 augustus 2019
De burgemeester van Boekel.


Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure (Artikel 3:11 Wabo en 3:41/3:44 Awb)

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

Activiteit: brandveilig gebruiken
Onderwerp: het brandveilig gebruiken van het kindpark
Locatie: Parkweg 10, Boekel
Type: integraal

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 21 augustus 2019 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken zijn in te zien elke werkdag van 9.00 tot 12.30 uur. Als u ’s middags een beschikking wilt inzien, denkt u er dan aan om een afspraak te maken. De beschikking is ten opzichte van de ontwerp beschikking niet gewijzigd.

Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

 • Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.
 • De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerp beschikking.
 • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Sector Bestuursrechtspraak van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch, postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank in ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA, ’s Hertogenbosch. De beroepstermijn loopt van 21 augustus 2019 tot 3 oktober 2019.

Boekel, 20 augustus 2019
Burgemeester en wethouders van Boekel.


Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure (Artikel 3:11 Wabo en 3:41/3:44 Awb)

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

Activiteit: het bouwen van een bouwwerk en het brandveilig gebruiken
Onderwerp: het verplaatsen van de brandscheiding
Locatie: Kluisstraat 8, Boekel
Type: integraal

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 21 augustus 2019 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken zijn in te zien elke werkdag van 9.00 tot 12.30 uur. Als u ’s middags een beschikking wilt inzien, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

De beschikking is ten opzichte van de ontwerp beschikking niet gewijzigd.

Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

 • Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.
 • De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerp beschikking.
 • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Sector Bestuursrechtspraak van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch, postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank in ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch.

De beroepstermijn loopt van 21 augustus 2019 tot 3 oktober 2019.

Boekel, 20 augustus 2019
Burgemeester en wethouders van Boekel.


Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure (Artikel 3:11 Wabo en 3:41/3:44 Awb)

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

Activiteit: het wijzigen van een monument
Onderwerp: het vervangen van de ramen
Locatie: Daniël de Brouwerstraat 43
Type: integraal

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 21 augustus 2019 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken zijn in te zien elke werkdag van 9.00 tot 12.30 uur. Als u ’s middags een beschikking wilt inzien, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

De beschikking is ten opzichte van de ontwerp beschikking niet gewijzigd.

Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

 • Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.
 • De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerp beschikking.
 • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Sector Bestuursrechtspraak van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch, postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank in ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch.

De beroepstermijn loopt van 21 augustus 2019 tot 3 oktober 2019.

Boekel, 20 augustus 2019
Burgemeester en wethouders van Boekel.


Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo)

vergunde omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Activiteit: bouwen van een bouwwerk en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Onderwerp: het bouwen van twee woningen
Locatie: Boekweit 70 en 72
Verzenddatum: 8 augustus 2019

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 21 augustus 2019 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.


Tijdelijke verkeersmaatregel

In verband met een buurtfeest wordt op zaterdag 31 augustus 2019 van 10.00 uur tot 01.00 uur – of zoveel korter dan mogelijk is – de Leeuweriklaan vanaf de splitsing met de Kwikstaartlaan en tot de splitsing met de Patrijslaan afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers. Hierdoor blijven de Kwikstaartlaan en de Patrijslaan wel vanaf de Leeuweriklaan bereikbaar.

Omleidingen worden met borden te worden aangegeven.

Tijdelijke verkeersmaatregel

Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een tijdelijke verkeersmaatregel is genomen in verband met BoeCult op respectievelijk 24 en 25 augustus 2019.

In verband hiermee wordt op zaterdag 24 augustus 2019 vanaf 08.00 uur tot 25 augustus 2019 23.00 uur – of zoveel langer als nodig is of korter als mogelijk is – het Sint Agathaplein/de Kennedystraat (gedeeltelijk) afgesloten voor alle verkeer behalve voor voetgangers.

Daarnaast wordt op zaterdag 25 augustus 2018 vanaf 18.30 uur tot zondag 26 augustus 2018 01.00 uur en op zondag 26 augustus 2018 van 11.00 uur tot 23.00 uur het Sint Agathaplein, de Mr. van Hooffstraat (gedeeltelijk), St. Janplein en de Buskenstraat (gedeeltelijk) afgesloten.

De organisatie zorgt ervoor dat de winkels tijdens de reguliere openingstijden bereikbaar zijn.

Boekel, 20 augustus 2019
Burgemeester en wethouders van Boekel.