We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

Gemeentenieuws week 35

maandag 26 augustus 2019 door

Gemeentenieuws week 35

Gemeentelijke publicaties

Week 35 – 2019


Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders

In de vergadering van 15 juli jl. is o.a. aan de orde geweest:

 • Budgettair kader 2020 Jeugdhulp en bijstelling 2019
  Het College heeft ingestemd met het budgettair kader Specialistische jeugdhulp
  zorg in natura 2020 en de bijstelling van het budgettair kader 2019.
 • Ontwerpbestemmingsplan Erpseweg 20 in Boekel
  Het college heeft besloten om het ontwerpbestemmingsplan ‘Erpseweg 20, Boekel’ in officiële procedure te brengen. Dit plan voorziet in de sloop van een deel van de bestaande woning op de locatie Erpseweg 20 om zodoende westelijk van de bestaande woning een nieuwe landschappelijk ingepaste vrijstaande woning op te richten.

Onderhoud asfalt N277/N264

In Opdracht van de provincie Noord Brabant voert Vermeulen Groep onderhoud uit aan het asfalt van diverse provinciale wegen.

Voor de weken 36 t/m 38 staan vervolg/herstel werkzaamheden vanuit Levensduur Verlengend Onderhoud gepland aan de rotondes van de N277 in de Gemeente Oss (Ravenstein) , Landerd (Schaijk-Reek-Zeeland), Uden (Odiliapeel), Sint Anthonis (Landhorst), Boekel (Venhorst), Gemert-Bakel (Elsendorp).

Het verkeer wordt geleid in het passeren van de werkzaamheden.
De weg blijft dus voor verkeer open en er staan verkeersregelaars ter plaatse.

Het gaat om onderstaande werkzaamheden.

Week 36
Fase 3 N277 Reparatie alle Rotondes
Maandagnacht t/m Vrijdagnacht 2 t/m 6 September (totaal 5 nachten)

Week 37
Fase 3 N277 Reparatie alle Rotondes
Maandagnacht t/m Vrijdagnacht 9 t/m 13 September (totaal 5 nachten)

Week 38
Fase 3 N277 Reparatie alle Rotondes
Maandagnacht t/m Vrijdagnacht 16 t/m 20 September (totaal 5 nachten)

Tussen HM 98.600 en 122.500
Werktijden tussen 18.00 en 07.00

Ter Info
Weekendafsluiting Rotonde in de gemeente Landerd.

Week 38
Fase 2 N277 / N264 Reparatie Rotonde
Vrijdagavond 13-09-2019 t/m Maandagochtend 16-09-2019 tussen 19.00 en 06.00

 


Toekennen van de straatnaam Kerkhofpad aan het pad langs de begraafplaats in Boekel

Burgemeester en wethouders van Boekel hebben besloten tot het vaststellen van de straatnaam Kerkhofpad voor het pad langs de begraafplaats in Boekel. Deze straatnaam is gekozen op verzoek en advies van de straatnamencommissie van Heemkundekring Sint Achten op Boeckel.

De reden voor de keuze voor deze naamgeving is de volgende.
Heemkundekring Sint Achten op Boeckel heeft een nieuwe wandelroute rondom het centrum van Boekel samengesteld. Om daar te komen wordt gebruik gemaakt van het pad langs de begraafplaats. Een goede aanwijzing van de wandelroute is lastig wanneer het pad geen straatnaam heeft. Met dit besluit wordt dat probleem opgelost.

Tegen dit besluit kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van publicatie van het besluit door belanghebbenden een bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel, postbus 99, 5427 ZH Boekel. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Om dat te bereiken, moet naast een bezwaarschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA     ’s-Hertogenbosch, indien onverwijlde spoed en de belangen dat vereisen. Voor de behandeling van een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

Boekel, 27 augustus 2019.


Toekennen van de straatnaam Schoolstraat aan het voormalige gedeelte van de Parkweg tussen Boterweg en Bernhardstraat

Burgemeester en wethouders van Boekel hebben  besloten tot het vaststellen van de straatnaam Schoolstraat voor het gedeelte van de (nu doodlopend gemaakte) Parkweg tussen Boterweg en Bernhardstraat. Deze straatnaam is gekozen op advies van de Straatnamencommissie van Heemkundekring Sint Achten op Boeckel.

De reden voor de keuze voor deze naam ligt voor de hand.
Deze straat ligt op het kindpark tussen de sporthal en de scholen. Aan deze straat zijn géén panden geadresseerd.

Tegen dit besluit kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van publicatie van het besluit door belanghebbenden een bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel, postbus 99, 5427 ZH Boekel. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Om dat te bereiken, moet naast een bezwaarschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA     ’s-Hertogenbosch, indien onverwijlde spoed en de belangen dat vereisen. Voor de behandeling van een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

Boekel, 27 augustus 2019.


Overige vergunningen, ontheffingen en meldingen

Verleende vergunning aan:

 • Stichting Pleinfestijn Venhorst voor het organiseren van Pleinfestijn op 1 september 2019 (verzenddatum 23 augustus 2019)
 • Stichting organisatie Kidsday voor het organiseren van Plankenpop en Kidsday op 30 augustus en 1 september 2019 (verzenddatum 23 augustus 2019)

Verleende ontheffing aan:

 • Kroos, voor het schenken van zwak alcoholische dranken tijdens Pleinfestijn te Venhorst, St. Josephplein op 1 september 2019 (verzenddatum 21 augustus 2019)
 • Stichting organisatie Kidsday voor het schenken van zwak alcoholische dranken tijdens Plankenpop en Kidsday (verzenddatum 23 augustus 2019)

Bezwaren:
Tegen deze besluiten kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar de burgemeester van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Het besluit verandert door het indienen van een bezwaarschrift in eerste instantie niet. Als u vindt dat er snel iets aan het besluit moet worden gedaan, dan moet u de rechter vragen hierover een uitspraak te doen (dit heet een ‘voorlopige voorziening’). In dat geval moet u niet alleen een brief sturen naar de burgemeester, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt. Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

Boekel, 27 augustus 2019

De burgemeester van Boekel.


Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo)

Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het bouwen van een hooimijt
Locatie: Telefoonstraat 8, Venhorst
Datum ontvangst: 19 augustus 2019

De hier genoemde aanvragen volgen de reguliere procedure. Aanvragen die de uitgebreide procedure volgen worden pas gepubliceerd als het ontwerpbesluit ter inzage ligt.


Tijdelijke verkeersmaatregel
In verband met een buurtfeest wordt op zaterdag 7 september 2019 van 17.00 uur tot 21.00 uur – of zoveel korter dan mogelijk is – het Middenveld op de openbare weg, gelegen tussen Middenveld 21 en Middenveld 42 afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers.

Tijdelijke verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een tijdelijke verkeersmaatregel is genomen in verband met Pleinfestijn op 1 september 2019.

In verband hiermee wordt op zaterdag 31 augustus 2019 het St. Josephplein afgesloten voor verkeer vanaf 08.00 uur. De afsluiting geldt tot zondag 1 september 2019 20.00 uur – of zoveel korter als mogelijk is – voor alle verkeer behalve voor voetgangers.

Tijdelijke verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een tijdelijke verkeersmaatregel is genomen in verband met Plankenpop en Kidsday op 30 augustus en 1 september 2019.

In verband hiermee zal een gedeelte van de Waterval, de doorgangsweg bij Boekel Sport, van 27 augustus tot en met 2 september 2019 de eenrichtingsweg worden opgeheven.

Het verkeer zal worden omgeleid.

Boekel, 27 augustus 2019
Burgemeester en wethouders van Boekel.