We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

Gemeentenieuws week 37

maandag 9 september 2019 door

Gemeentenieuws week 37

Gemeentelijke publicaties

Week 37 – 2019


Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders

In de vergadering van 27 augustus jl. is o.a. aan de orde geweest:

Overeenkomst MEE onafhankelijke cliëntondersteuning 2020-2021
Het College heeft een overeenkomst afgesloten met Mee Noordoost Brabant voor onafhankelijke cliëntondersteuning, voor de duur van twee jaar. De gemeente is verantwoordelijk voor het bieden van onafhankelijke cliëntondersteuning in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet.

Rapportage 2018 Participatiewet, minimaregelingen en Schuldhulpverlening
College neemt kennis van de Rapportage 2018 van de Participatiewet, minimaregelingen en schuldhulpverlening en legt memo en rapportage ter informatie voor aan de gemeenteraad.

Verzoek ondertekenen prestatieafspraken 2020 Stichting Brabant Wonen
Ook voor 2020 sluit de gemeente Boekel prestatieafspraken met BrabantWonen.

Raadsvoorstel aankoop gronden familie Penninx
In het kader van de realisatie Randweg en de doorontwikkeling van ons bedrijventerrein wil de gemeente eigendommen aan de Lage Raam verwerven. De raad wordt gevraagd daarmee in te stemmen.


Inzamelactie taxussnoeisel zeer succesvol

De jaarlijkse inzamelactie van stichting Taxus Taxi is zeer succesvol verlopen. In totaal is dit jaar ruim 346.000 kilogram taxussnoeisel ingezameld, goed voor ruim 3.000 chemotherapieën. Ruim 10% hiervan werd in het Land van Cuijk en Boekel ingezameld. Dat betekent 36.440 kilogram, goed voor ongeveer 300 chemotherapieën.

De massaal aangeboden taxusnaalden bevatten een belangrijke grondstof voor chemotherapieën tegen verschillende soorten kanker, zoals eierstok-, borst- en longkanker, maar ook tegen kanker van de slijmvliezen en in sommige gevallen voor chemotherapieën tegen alvleesklier- en slokdarmkanker.

Boven verwachting
“We hebben gemerkt dat door het droge weer de groei per haag en regio flink kan verschillen. Hierdoor heeft de één wat minder, maar de ander gelukkig een stuk meer taxus kunnen snoeien dan in andere jaren”, vertelt Werner Toonen van Taxus Taxi. Ondanks de weersomstandigheden was de opbrengst dit jaar boven verwachting.

Reden voor succes
Volgens Werner is het succes van de inzamelactie te danken aan meerdere factoren. “Zo weten steeds meer mensen van de inzameling en hebben we met Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel, Boerenbond, Intratuin en Welkoop een aantal goede partners waar mensen tijdens het seizoen een Taxus Taxi Tas kunnen halen voordat zij gaan snoeien. Onze partners brengen bovendien de actie onder de aandacht van hun bezoekers.”

Voor meer informatie
Meer informatie over Stichting Taxus Taxi vindt u op www.taxustaxi.nl of op Facebook, www.facebook.com/taxustaxi


Werkzaamheden milieustraat Haps

Milieustraat gesloten van maandag 23 t/m vrijdag 27 september. In de week van 23 september vinden er werkzaamheden plaats op de milieustraat in Haps. De vloer wordt volledig gerenoveerd.

Op de doordeweekse dagen in die week is de milieustraat gesloten. Vanaf zaterdag 28 september bent u alweer welkom! De groenstraat in Haps is in die week gewoon bereikbaar tijdens openingstijden.

      Milieustraat Haps Groenstraat Haps
  Zaterdag 21 september Geopend: 9.00 – 15.00 uur Geopend: 9.00 – 15.00 uur
  Zondag 22 september Gesloten Gesloten
Werkzaamheden milieustraat Haps Maandag 23 september Gesloten Geopend: 13.00 – 17.00 uur
Dinsdag 24 september Gesloten Gesloten
Woensdag 25 september Gesloten Geopend: 13.00 – 17.00 uur
Donderdag 26 september Gesloten Gesloten
Vrijdag 27 september Gesloten Geopend: 9.00 – 16.30 uur
  Zaterdag 28 september Geopend: 9.00 – 15.00 uur Geopend: 9.00 – 15.00 uur

Voorbehoud
Bij hevige regenval in de betreffende week worden de werkzaamheden uitgesteld. Actuele informatie vindt u op www.afvalaanbieden.nl en we houden u op de hoogte via Twitter en De AfvalApp.


Overige vergunningen, ontheffingen en meldingen

Verleende ontheffing aan:

Tennisclub Boekel om tijdens het toernooi aan Waterval 3 te Boekel ruimere openingstijden voor de kantine te mogen hanteren alsmede de buitenverlichting op het terrein welke langer aan zal zijn. Het toernooi vindt plaats van 7 tot en met 11 oktober 2019. De ontheffing is afgegeven tot 00.30 uur.

Bezwaren:

Tegen deze besluiten kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar de burgemeester van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Het besluit verandert door het indienen van een bezwaarschrift in eerste instantie niet. Als u vindt dat er snel iets aan het besluit moet worden gedaan, dan moet u de rechter vragen hierover een uitspraak te doen (dit heet een ‘voorlopige voorziening’). In dat geval moet u niet alleen een brief sturen naar de burgemeester, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt. Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

Boekel, 10 september 2019
De burgemeester van Boekel.


Overige vergunningen, ontheffingen en meldingen

Verleende ontheffing aan:

Tennisclub Boekel om tijdens het toernooi aan Waterval 3 te Boekel ruimere openingstijden voor de kantine te mogen hanteren alsmede de buitenverlichting op het terrein welke langer aan zal zijn. Het toernooi vindt plaats van 7 tot en met 11 oktober 2019. De ontheffing is afgegeven tot 00.30 uur.

Bezwaren:

Tegen deze besluiten kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar de burgemeester van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Het besluit verandert door het indienen van een bezwaarschrift in eerste instantie niet. Als u vindt dat er snel iets aan het besluit moet worden gedaan, dan moet u de rechter vragen hierover een uitspraak te doen (dit heet een ‘voorlopige voorziening’). In dat geval moet u niet alleen een brief sturen naar de burgemeester, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt. Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

Boekel, 10 september 2019
De burgemeester van Boekel.


Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo)

Vergunde omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Activiteit: vellen van een houtopstand
Onderwerp: het kappen van 1 esdoorn
Locatie: nabij Burgtstraat 21, Boekel
Verzenddatum: 6 september 2019

Activiteit: het bouwen van een bouwwerk en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Onderwerp: het uitbreiden van een woonhuis voor mantelzorg
Locatie: de Biezen 36a, Venhorst
Verzenddatum: 28 augustus 2019

Activiteit: handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Onderwerp: het realiseren van een Bed & Breakfast
Locatie: Bernhardstraat 32, Boekel
Verzenddatum: 28 augustus 2019

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het wijzigen van een clubgebouw
Locatie: Waterval 3, Boekel
Verzenddatum: 29 augustus 2019

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Donkstraat 20, Boekel
Verzenddatum: 2 september 2019

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het bouwen van een bedrijfswoning en bedrijfshal
Locatie: Rosoliemolen 2 en 2a
Verzenddatum: 4 september 2019

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het herbouwen van een woning
Locatie: het Goor 11, Boekel
Verzenddatum: 5 september 2019 

Vergunde balieomgevingsvergunningen

(datum ontvangst en datum besluit zijn hetzelfde)

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende balieomgevingsvergunningen hebben verleend:

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het wijzigen van een reeds verleende vergunning voor het bouwen van een halfvrijstaand woonhuis
Locatie: Kerkpad 31, Venhorst
Verzenddatum: 5 september 2019

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het wijzigen van een reeds verleende vergunning voor het bouwen van een halfvrijstaand woonhuis
Locatie: Kerkpad 29, Venhorst
Verzenddatum: 6 september 2019

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 11 september 2019 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.


Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo)

Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Activiteit: het bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het plaatsen van zonnepanelen op een stellage
Locatie: Runstraat 18
Datum ontvangst: 3 september 2019

Activiteit: het vellen van een houtopstand
Onderwerp: het kappen van 2 zomereiken
Locatie: ter hoogte van Grote Baan 6, gelegen aan Lekerseweg.
Datum ontvangst: 4 september 2019

De hier genoemde aanvragen volgen de reguliere procedure. Aanvragen die de uitgebreide procedure volgen worden pas gepubliceerd als het ontwerpbesluit ter inzage ligt.