We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

Gemeentenieuws week 41

maandag 7 oktober 2019 door

Gemeentenieuws week 41

Gemeentelijke publicaties

Week 41 – 2019


Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders

In de vergadering van 24 september jl. is o.a. aan de orde geweest:

Principeverzoek Volkelseweg 18, bouwen loods
Het principeverzoek heeft betrekking op het oprichten van een nieuwe loods op perceel Volkelseweg 18.Het college van B&W heeft besloten hieraan geen principemedewerking te verlenen.


Werken aan veilige schoolroutes!

Gemeente Boekel is in voorbereiding met Veilige Schoolroutes en binnen dit kader de projecten “Voetgangers oversteekplaats Kerkstraat – Sint Janplein” en “Verlengen Fietsstraat Bernardstraat”.

De oversteekplaaten bij het Sint Janplein en het kruispunt Burgtstraat – Bernardstraat worden opnieuw ingericht en voorzien van een Voetgangers Oversteek Plaats (VOP). Middels zebrapad en waarschuwingssysteem kunnen voetgangers en fietsers veiliger oversteken.

De uitvoering staat gepland in week 42/43.

Het verzoek hierbij zoveel als mogelijk de kinderen per fiets of te voet naar school te laten komen. De kiss en ride zone in de Burgtstraat blijft bereikbaar via de Beatrixlaan-Burgt. Tijdens de uitvoering wordt een omleidingsroute aangegeven. Dat er hinder door de werkzaamheden zal ontstaan is niet te voorkomen. We zullen ons uiterste best doen deze maximaal te  beperken, en vragen om uw begrip voor de tijdelijke overlast.

De bereikbaarheid van school, sporthal en woningen blijft mogelijk via de omleidingsroute. Voor de voetgangers worden looproutes aangelegd.


Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo)

vergunde omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Activiteit: handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Onderwerp: het aanleggen van een containerveld
Locatie: Kadastraal sectie D nummers 2992 gedeeltelijk en 3254 gedeeltelijk
Verzenddatum: 27 september 2019

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het realiseren van een werktuigenloods
Locatie: Arendnest 2
Verzenddatum: 1 oktober 2019

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het plaatsen van zonnepanelen op een stellage in de tuin
Locatie: Runstraat 18
Verzenddatum: 3 oktober 2019

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 9 oktober 2019 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.


Overige vergunningen, ontheffingen en meldingen

Verleende vergunning aan:

  • Tennisclub Boekel voor de opening van de tenniskantine op 5 oktober 2019 van 16.00 uur tot en met zondag 6 oktober 2019 om 02.00 uur (verzenddatum 1 oktober 2019).

Bezwaren:

Tegen deze besluiten kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar de burgemeester van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Het besluit verandert door het indienen van een bezwaarschrift in eerste instantie niet. Als u vindt dat er snel iets aan het besluit moet worden gedaan, dan moet u de rechter vragen hierover een uitspraak te doen (dit heet een ‘voorlopige voorziening’). In dat geval moet u niet alleen een brief sturen naar de burgemeester, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA  ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt. Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

Boekel, 9 oktober 2019
De burgemeester van Boekel


Hennepkwekerijen en drugslabs: help ze uw wijk uit!

Een drugspand in uw wijk, dat wil toch niemand? Politie en gemeente, maar ook de Belastingdienst en het Openbaar Ministerie werken hard om georganiseerde criminaliteit aan te pakken. Maar we hebben uw hulp hier ook bij nodig! Daarom valt de komende week een flyer bij u op de deurmat, met daarin informatie over de risico’s, hoe u een lab of kwekerij herkent en wat u kunt doen om ons te helpen.

We komen ze overal tegen: in huurhuizen en koopwoningen, in loodsen of gewoon in het open veld, in openbare gebouwen of onder de grond. Zeg dus nooit: dat gebeurt in mijn buurt niet. De ervaring leert ons anders.  De overheid werkt hard om onze leefomgeving veilig te houden, want achter dit soort drugspanden zit een wereld van criminaliteit. Mede dankzij oplettende burgers boeken we successen, maar uw hulp blijft belangrijk. Uiteindelijk bent u de ogen en oren in de wijk!

Veilige leefomgeving
Veiligheid is een groot goed. Hoe fijn is het als u veilig over straat kunt, kinderen zonder angst kunnen spelen en u ongestoord uw werk kunt doen? Hier zijn we met z’n allen verantwoordelijk voor: overheden, ondernemers én inwoners. Helaas liggen er toch gevaren op de loer. En soms zijn deze dichterbij dan we ons realiseren. Het is dus belangrijk dat we met z’n allen alert zijn om onze omgeving veilig te houden. En dat proberen we dan ook! Wist u bijvoorbeeld dat er vorig jaar in Oost Brabant  ongeveer 10 drugslabs zijn opgerold? In 2017 waren dat er zelfs rond de 15!

Gevaren drugspand
Ondanks dat we weten dat drugspanden overal voorkomen, hopen we toch allemaal dat we ze niet in onze eigen wijk of straat tegenkomen. Toch is dat het geval, drugspanden zijn vaak dichterbij dan u denkt. Ondanks dat u er in het dagelijks leven niet direct last van hebt,  brengen dit soort panden wel gevaren met zich mee. Denk aan brandgevaar, giftige stoffen en dan hebben we het nog niet over het publiek wat zo’n pand aantrekt. In een veilige buurt horen dit soort panden niet thuis.

Hoe herkent u een drugspand?
Criminelen worden steeds creatiever om de aanwezigheid van drugspanden te versluieren, in de hoop dat ze niet opvallen in de wijk. Toch zijn er wel signalen die duiden op de mogelijke aanwezigheid van een drugspand. Hieronder leest u een top vijf van signalen die het meest in het oog springen:

  • Zoete, anijsachtige of chemische geur;
  • Condens op de ramen;
  • Constant zoemend of brommend geluid;
  • Blauwe vaten of jerrycans om het pand;
  • Regelmatig bestelwagens of kleine vrachtwagens bij het pand

Meld Misdaad Anoniem
Heeft u het vermoeden dat er in uw wijk iets niet klopt, maar durft u dat niet meteen zelf bij ons te melden?  Ga dan niet zelf op pad, maar meldt dit via Meld Misdaad Anoniem. Hier kunt u veilig en volledig anoniem melding maken. De politie, maar ook gemeenten en andere overheden gaan met de meldingen aan de slag. Ga naar www.meldmisdaadanoniem.nl voor meer informatie.

Informatie
Heeft u na het lezen hiervan nog vragen, neem dan contact op met de ambtenaar Integrale veiligheid van uw gemeente, of met de politie via www.politie.nl -> thema drugs -> aantreffen vermoeden drugslab (LINK https://www.politie.nl/themas/aantreffen—vermoeden-drugslab.html)


Nationale Recycleweek

Lever je e-waste in en ontvang een gratis Jekko
Op maandag 14 oktober start de Nationale Recycleweek. Deze week vragen we in heel Nederland aandacht voor afgedankte apparaten. Want er zwerven gemiddeld nog zo’n 100 kleine en grote apparaten in uw huis rond. Dus speur uw lades en kasten op zolder, in de kelder of in de schuur af en lever ze in!

Elektrische en elektronische apparaten (e-waste) zijn apparaten die werken op batterijen, stroom of gas. In de week van 14 oktober ontvangt u, tegen inlevereing van e-waste op de milieustraat, een gratis Jekko. Zolang de voorraad strekt.

Waar kan ik e-waste inleveren?

U kunt uw elektrische en elektronische apparaten gratis inleveren.

Kleine apparaten Grote apparaten
Lever het in bij de winkel/bezorger bij aankoop van een nieuw apparaat Lever het in bij de winkel/bezorger bij aankoop van een nieuw apparaat
Lever het in op de milieustraat in Haps Lever het in op de milieustraat in Haps
Lever het in op de minimilieustraat in Boekel Lever het in op de minimilieustraat in Boekel
Is het nog bruikbaar? Breng het naar de kringloopwinkel in Cuijk of Boxmeer Is het nog bruikbaar? Breng het naar de kringloopwinkel in Cuijk of Boxmeer
Lever het in bij de KCA-wagen die eens per maand op de minimilieustraten staat  

 

Kijk voor meer informatie over e-waste ook eens op www.heelhollandrecyclet.nl.