We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

Gemeentenieuws week 42

maandag 14 oktober 2019 door

Gemeentenieuws week 42

Gemeentelijke publicaties

Week 42 – 2019


Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders

In de vergadering van 1 oktober jl. is o.a. aan de orde geweest:

Vaststelling bestemmingsplan ‘Schutboom 12 Boekel’
Tegen het ontwerpbestemmingsplan ‘Schutboom 12 Boekel’ zijn geen zienswijzen

ingediend. Het plan wordt ter vaststelling aan de raad voorgelegd.

5G en gezondheid
Er zijn concrete plannen om het 5G netwerk uit te rollen door heel Nederland. Een aantal burgers heeft zorgen geuit over mogelijke gezondheidsrisico’s die gepaard gaan met de uitrol van het 5G netwerk. Het college heeft op basis van GGD richtlijnen de raad hierover geïnformeerd.


Gevonden en verloren voorwerpen t/m 09-10-2019

Verloren:

 • Gele/zwart  voetbaltas met inhoud :voetbalschoenen- keepershandschoenen-scheenbeschermers -trainingsjack-keepersbroek- handdoek- toiletartikelen-vest-
 • Rode portemonnee met een zwart randje  met ongeveer 100 euro briefgeld  en muntgeld en bonnetjes
 • Rode portemonnee met inhoud pinpas rijbewijs zorgpas en briefje van  5 euro
 • Kentekenbewijs groen pasje
 • Licht blauw koord met 2 sleutels en 1 druppel   en 1 token
 • Deursleutel met groen label

Gevonden :

 • Mobiel zwart  pools hammer
 • Axa Fietssleutel met rood wit blauw koord
 • Fiets/auto   en deursleutel( Willemsen Gemert ) aan ring
 • Axa fietssleutel en kluissleuteltje aan groen label
 • Axa fietssleutel aan label Verhoeven wheels
 • Deursleutel Cas aan miniatuur veiligheidshesje
 • Dom deursleutel aan ring met klein lampje
 • Axa sleutel met zwart heft inklapbaar
 • Fietssleutel aan bruin label met nr. 9-
 • Dom sleutel met ring met sleutel haak
 • Fietssleutel B80424  met zwart heft
 • Antiek verroest fietssleuteltje
 • Wit toegangspasje 530
 • Kapot gouden armbandje
 • Rond horloge met zilver en goudkleurige band
 • Rond horloge met zilverkleurige band
 • iPhone 6 in zwart stoothoesje
 • Mobiel Samsung  zwart

Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de receptie in het gemeentehuis ( en niet bij de politie) worden afgegeven en gemeld. Dit kan eventueel ook telefonisch, of via de website www.boekel.nl ( formulieren). Bent u een waardepapier zoals een paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs verloren, dan kunt  u hiervan gelijktijdig aangifte doen op het gemeentehuis bij de aanvraag van een nieuw document.

U dient hiervoor wel een afspraak te maken. Dit kan telefonisch, aan de receptie van het gemeentehuis of via onze website. Bent u zelf iets verloren, informeer dan bij de receptie van het gemeentehuis.

Gevonden (huis)dieren worden door Stichting HoKaZo te Uden opgevangen: telefoon: (06) 53 70 71 11. Deze stichting regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren uit Boekel.


Op 25 oktober geen aanvragen reisdocument, rijbewijzen en andere balieproducten mogelijk

Op vrijdag 25 oktober vind, in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse zaken, onderhoud plaats aan de apparatuur van onze balies. Dit betekent dat er op deze dag geen afspraken kunnen worden gemaakt voor  balieproducten zoals, aanvragen reisdocumenten, rijbewijzen, uittreksels en andere balie producten. Eerder aangevraagde rijbewijzen en reisdocumenten welke kunnen wel worden uitgereikt.

Wij verzoeken u hiermee rekening te houden wanneer u een paspoort of identiteitskaart wilt aanvragen. Wij adviseren u tijdig te controleren of uw reisdocument verloopt rondom deze datum.


Verkeershinder Kerkstraat Boekel

Van 14 t/m 20 oktober aanstaande wordt er in opdracht van de gemeente Boekel door BLM wegenbouw aan de Kerstraat aan de oversteekplaats gewerkt.

Duur
Om ernstige verkeershinder te voorkomen worden deze werkzaamheden in de herfstvakantie uitgevoerd. Wij gaan ervanuit dat de werkzaamheden maximaal 6 dagen duren. Mocht de aannemer in de tijd uitlopen dan zal er in de avond en nacht gewerkt worden. Vooralsnog gaan wij hier niet van uit.

De werkzaamheden omvatten het aanbrengen van een laag plateau in de Kerkstraat, het aanbrengen van een fietsgeleidingsstrook en het aanbrengen van verkeerslichten (dit laatste wordt door derden uitgevoerd).

Wat merkt u hiervan
U zult op enig moment hinder ondervinden. Dit zal zich uiten in geluidsoverlast en enig oponthoud op de Kerkstraat en de doorgaande weg door Boekel heen, de N605. De Kerkstraat wordt voor drie dagen volledig afgesloten behalve voor busvervoer en calamiteiten: maandag, dinsdag en woensdag. Het gaat hier om kortdurend oponthoud omdat de werkzaamheden aan de weg in twee delen worden uitgevoerd en er een omleiding is.

De omleidingen

Vanuit Gemert naar Uden en omgekeerd: omleiding via de Kennedystraat en de Wilhelminastraat.
Vanuit Erp naar Uden en omgekeerd: omleiding via de Kennedystraat  en de Wilhelminastraat.
Vanuit Landhorst naar Uden en omgekeerd: omleiding via de Kennedystraat  en de Wilhelminastraat.

Planning
De werkzaamheden zijn sterk afhankelijk van de weersomstandigheden, maar vinden plaats elke dag van 7:00 tot 17:00. Er worden vrijdagmiddag al voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd aan het Witgele Kruispad.

Onderstaande maatregelen kunt u nemen om de overlast te beperken
Om de last te ondervangen adviseren wij om tijdens de werkzaamheden minimaal 10 minuten extra uit te trekken indien u in het centrum van Boekel moet zijn. Dit geldt zeker voor reizigers met het openbaar vervoer.

Het kan voorkomen dat er tijdens de werkzaamheden andere wegen even tijdelijk worden geblokkeerd door werkverkeer. Mogelijk dient u dan ook een andere route te kiezen.

Wij vertrouwen erop u voldoende geïnformeerd te hebben en danken u bij voorbaat voor uw begrip. Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben over de werkzaamheden dan kunt u contact opnemen met het bedrijf BLM, Kanaaldijk Zuid West 9A, 5706 LD Helmond, telefoonnummer 0492 745 109 of stuur een e-mail naar info@boekel.nl.


Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo)

Vergunde omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het bouwen van een bedrijfsgebouw
Locatie: Tuinstraat 25a
Verzenddatum: 8 oktober 2019

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 16 oktober 2019 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.


Ingediende aanvragen voor een evenementenvergunning

Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een evenementenvergunning hebben ontvangen: 

Aanvrager: Mevrouw Verhagen
Evenement: TV Boer is Troef Markt
Locatie: Rietven 4
Datum evenement: 19 oktober 2019


Het blad gaat weer vallen dus de bladmanden worden weer geplaatst

Het is weer volop herfst, in de komende weken zullen de medewerkers van de onze buitendienst de bladmanden weer gaan plaatsen. Deze gemeentelijke bladmanden worden wekelijks geleegd. De manden staan op vooraf vastgelegde locaties binnen de bebouwde kom. De locaties zijn al vastgesteld aan de hand van de ervaringen van de afgelopen jaren en bereikbaarheid van de vrachtwagen. We verzoeken ook deze manden op die plekken te laten staan en niet zelf te verzetten, gebeurd dit toch zullen wij de mand verwijderen. De  bladmanden staan niet continue op dezelfde plek, in sommige straten valt het blad eerder, daar worden de manden het eerst geplaatst en mogelijk ook weer eerder verplaatst naar een andere straat. De gemeente houdt dit zelf in de gaten. U hoeft de gemeente niet te bellen over het plaatsen/verplaatsen van de manden.

Nieuw is dat we op centrale plekken waar veel blad valt grote bladmanden gaan plaatsen. Hierdoor kan het zijn dat kleine manden komen te vervallen. Daardoor bestaat de kans dat u verder moet lopen, ook hiervoor hoeft u de gemeente niet te bellen.

In het buitengebied plaatsen wij geen bladmanden. Over het algemeen is daar immers meer ruimte en is het goed mogelijk om bladafval zelf te composteren. Dit is erg duurzaam en biedt een hele goede overwinteringplek voor insecten en kleine zoogdierenNatuurlijk kunt u ook uw eigen groene container afvullen met blad, die wordt immers wekelijks geleegd.

Toch zien wij burgers die blad in een zelfgemaakte bladmand deponeren. Wij zijn natuurlijk blij met eigen initiatief. Om dit te ondersteunen hebben we besloten deze “eigen” manden in het buitengebied ook te legen. Dat doen we wel met een lagere prioriteit. Maakt u in het buitengebied een eigen mand, zorg dan dat u deze plaatst op een plek waar onze vrachtwagen deze gemakkelijk leeg kan maken, dus niet in de nabijheid van een boom.  Zorg ervoor dat de mand van gaas is, makkelijk te hanteren is, geen bodem heeft en een  minimale afmeting heeft van 200 x 200 cm.

De bladmanden zijn bedoeld om alleen bladafval van gemeentelijke bomen in te deponeren. Geen blad naast de mand. Het volmaken van de bladmanden met particulier tuin – en ander afval is dan ook niet toegestaan. Wordt dit wel aan getroffen dan zal er geen lediging van betreffende mand plaats vinden of de mand kan zelfs  verwijderd worden. In de week voor kerst zullen alle manden weer worden opgeruimd.

Dank voor uw medewerking!