We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

Gemeentenieuws week 46

maandag 11 november 2019 door

Gemeentenieuws week 46

Gemeentelijke publicaties

Week 46 – 2019


Openbare informatieavond op dinsdag 19 november 2019

Aanvang: 20.00 uur
Locatie: raadzaal, gemeentehuis

Op 19 november aanstaande wordt een openbare thema/informatieavond gehouden voor raads- en burgerleden, waarbij u als burger ook van harte welkom bent. Op deze avond wordt een presentatie verzorgd over de Gebiedsvisie Centrum Boekel.


Verloren:

 • hangoorbel, kleur: bruin
 • portemonnee, kleur: bruin, inhoud: rijbewijs, bankpas, pas Bernrode, ANWB-pas, staatslot,
 • € 50, blauwe muntjes
 • sleutelbos met 6 sleutels, 1 ronde, 2 kleine (een met zwart omhulsel), 3-hoekige sleutels met haakje om iets vast te maken, 1 sleutel; merk: Winkhouse

Gevonden:

 • Axa fietssleutel met  zwart label met  groene letters Verhoeven Wheels.
 • baseball jack Yankees, kleur: zwart, maat S
 • huissleutel aan oranje keykoord van Commanderijcollege
 • hartje met twee blauwe steentjes en naam Luuk en Mike
 • zwart etui, inhoud: 2 vulpennen, 2 balpennen

Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de receptie in het gemeentehuis (en niet bij de politie) worden afgegeven en gemeld. Dit kan eventueel ook telefonisch, of via de website www.boekel.nl (formulieren).

Bent u een waardepapier zoals een paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs verloren, dan kunt  u hiervan gelijktijdig aangifte doen op het gemeentehuis bij de aanvraag van een nieuw document. U dient hiervoor wel een afspraak te maken. Dit kan telefonisch, aan de receptie van het gemeentehuis of via onze website.

Bent u zelf iets verloren, informeer dan bij de receptie van het gemeentehuis.

Gevonden (huis)dieren worden door Stichting HoKaZo te Uden opgevangen: telefoon: (06) 53707111. Deze stichting regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren uit Boekel.


Afvalinfolijn beperkt bereikbaar op vrijdag 15 november

Op vrijdag 15 november is de Afvalinfolijn (0485-338 352) vanaf 13.00 uur niet meer bereikbaar. In verband met onderhoud ligt de telefooncentrale er die middag uit. U kunt ons wel per e-mail bereiken op info@afvalaanbieden.nl. Heel veel informatie vindt u ook terug op onze website www.afvalaanbieden.nl of in De AfvalApp.

Bedankt voor uw begrip!
We begrijpen dat het vervelend voor u kan zijn dat u ons niet kunt bellen. We proberen de overlast voor u zo beperkt mogelijk te houden. Wij danken u bij voorbaat voor uw begrip.


Zet je licht aan! Wat zijn de regels?

In het donker moet u uw autoverlichting gebruiken. Maar ook overdag als het zicht slecht is, bijvoorbeeld door mist.

Wat zijn nu precies de regels? Een overzicht voor het juiste gebruik van uw autoverlichting.

Dimlicht
Overdag mag u altijd dimlicht gebruiken. Zo zorgt u dat u goed zichtbaar bent, zéker bij slecht weer. De dimlichten hoeven niet aan als de mistlichten (voor én achter) branden. In het donker is het dimlicht verplicht.

Groot licht
Groot licht mag u in het donker gebruiken, als u geen tegenligger tegenkomt. Dat geldt ook voor fietsers: doe het grote licht dan uit om de tegenligger niet te verblinden. Ook als u vlak achter een ander voertuig zit, is groot licht verboden.

Dagrijlichten
Sommige auto’s hebben speciale dagrijlichten. Deze maken de auto overdag beter zichtbaar. Deze lichten mag u overdag gebruiken, bij goed zicht.

Mistlicht
Het mistlicht aan de voorkant mag u alleen gebruiken als mist, sneeuwval of regen zorgen voor heel slecht zicht. Het mistachterlicht mag u alleen gebruiken als het zicht minder is dan 50 meter, bij mist of sneeuw; níet bij zware regen. Als de mistlichten branden, hoeven de dimlichten niet aan.

Achterlichten
De achterlichten moeten altijd samen branden met groot licht, dimlicht, dagrijlicht of mistlicht.

Heeft u de verkeerde verlichting op uw auto? Dan kan uw auto worden afgekeurd bij de apk. Ook kunt u voor het verkeerd gebruik van uw verlichting een boete krijgen. Tip: controleer uw autoverlichting regelmatig, bijvoorbeeld 1 keer per maand.

Bron: Rijksoverheid.nl


Regentonactie een groot succes

De regionale regentonactie in samenwerking met 25 deelnemende bedrijven was een groot succes. In de hele maand oktober zijn in de regio maar liefst 730 regentonnen met een kortingsbon van € 20 verkocht! Dit betekent dat tijdens natte perioden zo’n 60.000 liter regenwater (bij een gemiddelde ton van 80 liter) door inwoners van de gemeente Bernheze, Boekel, Landerd, Meierijstad, Oss en Uden kan worden opgevangen voor hergebruik in plaats van weg te stromen via het riool.

Jaarlijks gebruiken we per huishouden gemiddeld zo’n 2.000 liter schoon drinkwater voor de tuin. Met de droogte van afgelopen zomer nog in ons achterhoofd kan dat ook anders. Regenwater – ook al is het onregelmatig – valt gewoon gratis uit de lucht. Jammer om dit niet op te vangen in een regenton en dit vervolgens te gebruiken voor de tuin. Daarnaast bevat regenwater geen kalk, waarvoor het veel beter is voor plant en dier. Je kunt er zelfs streeploos je ramen mee wassen! Bovendien komt het water dat je opvangt niet in het riool terecht en hoeft dus niet meer onnodig gezuiverd te worden. Bedenk ook dat met minder tegels en meer groen in de tuin, het regenwater tijdens een hoosbui veel makkelijker in de grond kan zakken. Bovendien zorgt een groene omgeving voor koelte tijdens warme dagen en voor meer vlinders, bijen en vogels in de tuin. We zijn als gemeente dankbaar dat zoveel inwoners weer een regenton hebben geplaatst.

Een gezonde bodem
In de herfst is iedereen weer druk met het opruimen van het vallend blad. Een hoop dood blad kan natuurlijk verstikkend werken voor bijvoorbeeld gras of bij nat weer glad worden op stoepen en wegen. Soms is het echter beter om bladeren in de tuin te laten liggen of simpelweg te verplaatsen. De bladeren vormen een isolerend winterdek en bieden planten bescherming tegen strenge vorst maar zorgen er ook voor dat er minder onkruid groeit. Daarnaast zijn ze ook belangrijk voor insecten, zoals pissebedden en duizendpoten, die deze als natuurlijke schuilplaats gebruiken. Ook de egel overwintert graag tussen hopen herfstbladeren.

De insecten die tussen de bladeren leven, dienen als voedselbron voor veel vogels in de karige wintermaanden. Maar ook veel bodemfauna is afhankelijk van de dode bladeren en zetten deze om in belangrijke voedingsstoffen voor de bodem. In feite zijn de bladeren een natuurlijke manier van bodemverrijking die nu vaak uit het systeem worden gehaald. Laat de bladeren dus eens in de border van de tuin liggen! De bodem wordt gezonder waardoor het regenwater makkelijker wegzakt maar ook beter wordt vastgehouden.

Samen kunnen we het verschil maken en zorgen voor een klimaatbestendige, gezonde maar vooral een groene samenleving!

Blijf op de hoogte van alle acties rondom Operatie Steenbreek via:

Voordelen van een groene tuin:

 • Kan veel doen voor je gezondheid
 • Zorgt voor minder omgevingsgeluid
 • Brengt de natuur dichterbij
 • Biedt leven aan meer soorten dieren
 • Zorgt voor verkoeling en betere luchtkwaliteit
 • Vermindert wateroverlast en waterschade
 • Vermindert energielasten
 • Verhoogt de waarde van de woning

In Nederland nemen al ruim 130 gemeenten deel aan de landelijke campagne van Operatie Steenbreek.


Publicatie terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘Omgevingsplan: Veegplan 4’

Besluit
Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Omgevingsplan: Veegplan 4’ met bijbehorende stukken, gedurende zes weken ter inzage ligt bij de publieksbalie van het gemeentehuis tijdens openingstijden. Het plan met bijbehorende stukken is dan tevens raadpleegbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (IDN: NL.IMRO.0755.OP2016Herziening04‐ON01).

Omschrijving Bestemmingsplan
Het ‘Omgevingsplan: Veegplan 4’ betreft de volgende herziening. Met deze herziening worden drie ruimtelijke initiatieven mogelijk gemaakt. Het gaat om een omschakeling van een veehouderij naar een bedrijf. Een andere veehouderij schakelt om naar een (vollegronds)teeltbedrijf en een glastuinbouwbedrijf breidt uit.

 1. Noordstraat 11 – perceelnummer(s) sectie D 3555, 3556, 3554 en 3553
 2. De Aa 3 – perceelnummer(s) Gemeente Erp, sectie R, nr 1412 en gemeente Boekel, sectie N, nr 516 en 1228
 3. Neerbroek 23a – perceelnummer(s) sectie K, nummers 436, 686, 693, 694, 695, 696, 741, 743, 744, 792 en 796.

Aangezien er met de initiatiefnemers anterieure overeenkomsten zijn gesloten, is het kostenverhaal anderszins verzekerd en hoeft er geen exploitatieplan opgesteld te worden

Zienswijzen
Binnen zes weken vanaf 13 november 2019, kan iedereen een zienswijze indienen naar aanleiding van het ontwerpplan. Voor een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch contact opnemen met de heer J.A.J. (Jeroen) Giesen, beleidsmedewerker Buitengebied, via 0492 – 326 800. Uw schriftelijke zienswijze kunt u indienen bij de gemeenteraad, Postbus 99, 5427 ZH te Boekel.

Boekel, 12 november 2019.


Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Artikel 3.9 lid 2 Wabo, artikel 3:18 lid 2 Awb)

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Activiteit: het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Onderwerp: het vestigen van een horecagelegenheid
Locatie: Burgtstraat 18

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na genoemde datum tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel.


Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo)

vergunde omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Activiteit: Omgevingsvergunning dakrenovatie monument
Onderwerp: Dakrenovatie Oude Laan
Locatie: Kluisstraat 2
Verzenddatum: 24 oktober 2019

vergunde balieomgevingsvergunningen
(datum ontvangst en datum besluit zijn hetzelfde)

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende balieomgevingsvergunningen hebben verleend:

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het bouwen van een halfvrijstaand woonhuis
Locatie: Burgtstraat 78, Boekel
Verzenddatum: 13 november 2019

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 30 oktober 2019 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.


Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo)

Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: ondergeschikte wijziging kavel 9 Kloppend Hart
Locatie: kavel 9 Kloppend Hart, Boekel
Verzenddatum: 1 november 2019

De hier genoemde aanvragen volgen de reguliere procedure. Aanvragen die de uitgebreide procedure volgen worden pas gepubliceerd als het ontwerpbesluit ter inzage ligt.


RECTIFICATIE Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo)

In de publicatie van 6 november 2019 hebben wij per abuis aangegeven dat een aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een bedrijfsruimte aan de Julianastraat ongenummerd is ingediend. De aanvraag heeft echter betrekking op De Vlonder 66.

Boekel, 12 november 2019
Burgemeester en wethouders van Boekel.