We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

Gemeentenieuws week 8

maandag 17 februari 2020 door

Gemeentenieuws week 8

Gemeentelijke publicaties

Week 8 – 2020


Help mee met de Landelijke Opschoondag op 21 maart 2020

Op zaterdag 21 maart is het Landelijke Opschoondag. In heel Nederland komen deze dag buren, verenigingen en sportclubs samen in actie voor een schonere buurt. Want in een schone buurt voel je je veiliger, spelen kinderen fijner en woon je prettiger. Deze dag draagt ook bij aan meer verbondenheid en is vaak hartstikke gezellig. Daarom zet ook het Land van Cuijk en Boekel weer in op een succesvolle opschoondag.

Doe je mee
Om de Landelijke Opschoondag een succes te laten zijn, hebben we veel handen nodig. Daarom is het belangrijk om met zoveel mogelijk bedrijven, buurtbewoners, lokale buurtverenigingen en sportclubs mee te doen.

Je krijgt opschoonmaterialen
Als je je hebt aangemeld, krijg je van ons veiligheidshesjes, werkhandschoenen, zwerfafvalzakken en natuurlijk afvalknijpers. Zo kan je veilig aan de slag!

Samen aan de slag in Boekel
Samen is veel leuker dan alleen! Daarom organiseert de gemeente Boekel een gezamenlijke opschoonactie in Natuurpark De Perekker. Ze starten om 9.00 uur met een kopje koffie. Dan samen opschonen. Om 11.30 uur sluiten ze af met soep en een broodje. Wethouder Marius Tielemans helpt een handje mee!

Extra voor verenigingen
Als vereniging krijg je een kleine vergoeding als je meedoet aan de Landelijke Opschoondag. Deze is bedoeld voor de clubkas.

Opschoondagen voor scholen: 24 en 26 maart
Je kan ook met de klas of de hele school meedoen aan de Landelijke Opschoondag. Hiervoor hebben we twee doordeweekse dagen geprikt. Je kunt op dinsdag 24 maart en/of op donderdag 26 maart meedoen.

Geef je op
Meedoen aan de Landelijke Opschoondag is heel eenvoudig. Meld je aan via www.afvalaanbieden.nl/landelijke-opschoondag. Dat kan tot 9 maart 2020. Voor alle kinderen die meedoen is er een leuke attentie.

Voor meer informatie
Wil je meer weten over de Landelijke Opschoondag of de Opschoondagen voor scholen? Of je direct aanmelden? Ga dan naar www.afvalaanbieden.nl/landelijke-opschoondag.


Werkzaamheden

Statenweg:
Verkeersomleiding
Week 8: aansluitingen overzetten/saneren, mits watermonster akkoord

Donkstraat:
Verkeersomleiding
Week 8: aanleg leidingwerk, rooien en aansluitleidingen overzetten/saneren

Schaftratstraat:
Week 9 vanaf carnaval, week 10 en 11 aanleg leidingwerk, rooien en aansluitleidingen overzetten/saneren


Oud papier inzamelen in Venhorst

Beste inwoners van Venhorst en Boekel,
Op 1 maart verandert het brengen van oud papier. Helaas zijn we genoodzaakt om het terrein aan de Zanddelweg af te sluiten door een poort omdat er niet altijd alleen papier wordt gebracht maar ook afval wordt gedumpt. De poort zal alleen op zaterdag tussen 9 en 12 uur open zijn voor het brengen van oud papier.

Het ophalen van oud papier in Venhorst blijft op de 1e en 3e zaterdag van de maand.
Oud papier kunt u aanbieden in handzame dozen/verpakking(en).

Dank voor uw medewerking!


Zo update je de software op jouw slimme apparaten

Onze levens zijn steeds meer verbonden met het internet. Via je smart tv bijvoorbeeld, maar ook via een slimme thermostaat of draadloze printer. Dat is fijn, want slimme apparaten maken het leven makkelijker. Tegelijkertijd maken ze je leven ook kwetsbaarder. Want doordat deze apparaten verbonden zijn met internet kunnen criminelen digitaal bij je inbreken. Zo kunnen ze je gezin begluren, je privégegevens stelen of je apparaat kapot maken. Gelukkig is een digitale inbraak simpel te voorkomen door software-updates voor je apparaten uit te voeren. Update daarom regelmatig je software en bescherm jezelf en je gezin voor een digitale inbraak.

Je slimme apparaat updaten is heel makkelijk. Volg onderstaande stappen en je bent zo weer veilig en verbonden.

 1. Zoek online naar de juiste software-update. Typ het merk, het soort apparaat en ‘update’ in de zoekbalk.
 2. Volg de instructies van de fabrikant. Schakel waar mogelijk automatische updates in.
 3. Kom je er niet uit? Neem contact op met de fabrikant.

Vaak vind je in het instellingenmenu van je slimme apparaat een optie ‘Controleren op updates’. Doe dit regelmatig, zodat je er zeker van bent dat je slimme apparaten geen risico vormen.

De risico’s van slimme apparaten
Als je de beschikbare updates niet installeert, raakt de software op je slimme apparaten verouderd. Dat weten internetcriminelen. Daarom zoeken zij naar kwetsbaarheden in oude software. Met alle gevolgen van dien. Want hebben criminelen eenmaal toegang tot één slim apparaat, dan kunnen zij via je thuisnetwerk ook bij je andere apparaten. Zo kunnen ze bij je desktop of laptop en krijgen ze toegang tot je informatie en foto’s. Check dus direct of er updates beschikbaar zijn, want ze bevatten naast nieuwe functionaliteiten ook belangrijke beveiligingsoplossingen.

Ga voor meer tips naar www.doejeupdates.nl.


Overige vergunningen, ontheffingen en meldingen

Verleende standplaatsvergunning voor 2020 aan:

 • Vishandel H. Bos voor het innemen van een vaste standplaats voor de verkoop van vis en aanverwante producten op vrijdagochtend van 08:00 tot 13:00 uur op het Sint Agathaplein in Boekel (verzenddatum 6 februari 2020);
 • Klaus Food voor het innemen van een vaste standplaats voor de verkoop van Brood en koek producten op zaterdagochtend van 08:00 tot 13:00 uur op het Sint Agathaplein in Boekel (verzenddatum 6 februari 2020);
 • Quynh-Ly voor het innemen van een vaste standplaats voor de verkoop van Vietnamese producten op woensdagmiddagen op het Sint Agathaplein in Boekel (verzenddatum 6 februari 2020);
 • J.P. Jansen Groente- en Fruitspeciaalzaak voor het innemen van een vaste standplaats voor de verkoop van voedings- en genotmiddelen op maandagmiddagen op het Sint Agathaplein in Boekel (verzenddatum 6 februari 2020)
 • J.P. Jansen Groente- en Fruitspeciaalzaak voor het innemen van een vaste standplaats voor de verkoop van voedings- en genotmiddelen op vrijdagmiddagen op het St. Josephplein in Venhorst (verzenddatum 6 februari 2020);
 • Pistorius voor het innemen van een vaste standplaats voor de verkoop van vis op vrijdagmiddagen van 13:00 tot 19:00 uur op het St. Josephplein in Venhorst (verzenddatum 6 februari 2020).

Verleende vergunning aan:

 • M.C. Boekel voor het organiseren van Motorcrosswedstrijden op circuit Bezuidenhout aan de Putakker in Boekel op 17 en 31 mei 2020 (verzenddatum 11 februari 2020).

Verleende ontheffing aan:

 • Wieler vrienden Boekel voor het houden van een wielerwedstrijd die gedeeltelijk door de gemeente Boekel komt op 1 juli 2020 (verzenddatum 6 februari 2020);
 • M.C. Boekel voor het schenken van zwak alcoholische dranken tijdens de motorcrosswedstrijden op 17 en 31 mei 2020 (verzenddatum 11 februari 2020)

Bezwaren:

Tegen deze besluiten kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Het besluit verandert door het indienen van een bezwaarschrift in eerste instantie niet. Als u vindt dat er snel iets aan het besluit moet worden gedaan, dan moet u de rechter vragen hierover een uitspraak te doen (dit heet een ‘voorlopige voorziening’). In dat geval moet u niet alleen een brief sturen naar de burgemeester, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt. Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

Boekel, 18 februari 2020
Burgemeester en wethouders van Boekel.


Overige vergunningen, ontheffingen en meldingen

Geaccepteerde melding van:

 • Carnavalsverenigng de Knöllekes voor het symbolisch verbranden van de knol ter afsluiting van de carnavalsfeestelijkheden op dinsdag 25 februari 2020 van 21:45 tot 22:30 uur.
 • Wandelsportvereniging Olat voor het organiseren van een wandeltocht over diverse wegen en paden in Boekel op zondag 15 maart 2020.
 • Mountainbikeclub ATBeasts Gemert voor het organiseren van een NTFU Fietsveldtoertocht.op verharde en onverharde wegen in Gemert en Boekel op zondag 22 maart 2020 van 08:00 tot 14:00 uur.

Tegen deze geaccepteerde meldingen kan geen bezwaar worden gemaakt.

Boekel, 18 februari 2020


Kennisgeving voor bedrijfscategorieën waarvoor algemene regels gelden (melding art. 8.40 wet milieubeheer)

Burgemeester en wethouders van Boekel maken bekend dat:

 • een melding in het kader van het Besluit lozen buiten inrichtingen is ingekomen van de heer J.H.M. Schrijvers voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem op locatie De Run kavel 16 te Boekel.
 • een melding in het kader van het Besluit lozen buiten inrichtingen is ingekomen van de heer M.R.J. van Zeeland voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem op de locatie De Run kavel 15 te Boekel.

Tegen de ingekomen melding kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

Boekel, februari 2020
Burgemeester en wethouders van Boekel.


Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo)

Geweigerde omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben geweigerd:

Activiteit: vellen van een houtopstand
Onderwerp: het kappen van 9 eiken
Locatie: Lekerseweg, ter hoogte van Grote Baan 6
Verzenddatum: 7 februari 2020

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 19 februari 2020 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH  Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.


Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo)

Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Activiteit: Het bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: uitbouwen van een woning
Locatie: Berkenbosch 10, Boekel
Datum ontvangst: 8 februari 2020

Activiteit: Het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Onderwerp: uitbouwen van een woning
Locatie: Berkenbosch 10, Boekel
Datum ontvangst: 8 februari 2020

Activiteit: Het bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: herbouw van een woning
Locatie: Daniel de Brouwerstraat 16, Boekel
Datum ontvangst: 10 februari 2020

De hier genoemde aanvragen volgen de reguliere procedure. Aanvragen die de uitgebreide procedure volgen worden pas gepubliceerd als het ontwerpbesluit ter inzage ligt.