We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

Gemeentenieuws week 9

maandag 24 februari 2020 door

Gemeentenieuws week 9

Gemeentelijke publicaties

Week 9 – 2020


Agenda raadsvergadering dd. 5 maart 2020 om 19.30 uur in het gemeentehuis.

 1. Opening
 2. Vragenhalfuur
 3. Vaststellen van de agenda
  (de voorstellen gemarkeerd met een * hebben een unaniem positief advies van de betreffende commissie en worden voorgedragen als hamerstuk)
 4. Spreekrecht voor burgers
 5. Trekking van het stemnummer
 6. Raadsvoorstel inzake grondprijzen en fondsen voor 2020
 7. Raadsvoorstel inzake vaststelling bestemmingsplan Statenweg 109 Venhorst*
 8. Raadsvoorstel inzake Kadernota 2021 Omgevingsdienst Brabant Noord*
 9. Raadsvoorstel inzake aankoop van gronden in De Burgt buiten plangebied fase 1
 10. Raadsvoorstel inzake kadernota 2021 BSOB*
 11. Raadsvoorstel inzake kadernota 2021 GGD Hart voor Brabant*
 12. Raadsvoorstel inzake kadernota 2021 Regionaal Bureau leerplicht en voortijdig schoolverlaten*
 13. Raadsvoorstel inzake kadernota 2021 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant*
 14. Raadsvoorstel inzake beleidskader 2021 Veiligheidsregio Brabant-Noord*
 15. Raadsvoorstel inzake kadernota 2021 BHIC*
 16. Raadsvoorstel inzake continueren regionale samenwerking binnen de regio Noordoost Brabant
 17. Raadsvoorstel inzake het controle- & rapportageprotocol accountantscontrole 2019*
 18. Vaststelling notulen raadsvergadering van 7 november, 19 november en 12 december 2019
 19. Mededelingen en ingekomen stukken
 20. Sluiting

Wilt u gebruik maken van het spreekrecht voor burgers?

Ten aanzien van de meeste agendapunten kunt u gebruik maken van het spreekrecht voor burgers. Wilt u hiervan gebruik maken dan kunt u zich tot uiterlijk 24 uur voor de raadsvergadering aanmelden bij de griffier via margie.philipse@boekel.nl of via telefoonnummer 0492 326806. Daarbij s.v.p. aangeven over welk onderwerp dat op de agenda staat u het woord wilt voeren.

Wilt u stukken inzien?

Dan kunt u hiervoor terecht in de bibliotheek waar de voorstellen voor u ter inzage liggen. Verder kunt u op onze website www.boekel.nl alle voorstellen en ontwerpbesluiten raadplegen en eventueel uitprinten. U vindt deze stukken via Menu >  Bestuur en organisatie › Gemeenteraad › Agenda en notulen gemeenteraad


Gevonden en verloren voorwerpen t/m 19-02-2020

Verloren:

 • jas, merk: CVRD, maat: M, kleur: licht bruin okergeel
 • telefoon Sony experia z3 compact zwart  hoesje met leestekens en wasitape van goud en wit
 • airforce jas, kleur: groen, maat s, met sleutelbos, 2 OV-kaarten, 2 paar oortjes, paspoort
 • omafiets, kleur: wit, merk: Hollandia
 • fiets, merk: RIH, kleur: mat zwart,  met fietstas

Gevonden:

 • fietssleutel Sparta Axa met drukknopje
 • fietssleutel to fit universel
 • drone, kleur: zwart
 • fles, cinnamon en slot gereedschap en spiegel
 • telefoon, merk: Denver, kleur: zwart/rood
 • bankpas, Triodos Bank
 • OV chipkaart, kleur: blauw
 • 3 kleine sleuteltjes
 • 2 sleutels aan sleutelhanger “The Boss”

Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de receptie in het gemeentehuis (en niet bij de politie) worden afgegeven en gemeld. Dit kan eventueel ook telefonisch, of via de website www.boekel.nl (formulieren).

Bent u een waardepapier zoals een paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs verloren, dan kunt  u hiervan gelijktijdig aangifte doen op het gemeentehuis bij de aanvraag van een nieuw document. U dient hiervoor wel een afspraak te maken. Dit kan telefonisch, aan de receptie van het gemeentehuis of via onze website.

Bent u zelf iets verloren, informeer dan bij de receptie van het gemeentehuis.

Gevonden (huis)dieren worden door Stichting HoKaZo te Uden opgevangen: telefoon: (06) 53707111. Deze stichting regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren uit Boekel.


Help mee met de Landelijke Opschoondag op 21 maart 2020

Op zaterdag 21 maart is het Landelijke Opschoondag. In heel Nederland komen deze dag buren, verenigingen en sportclubs samen in actie voor een schonere buurt. Want in een schone buurt voel je je veiliger, spelen kinderen fijner en woon je prettiger. Deze dag draagt ook bij aan meer verbondenheid en is vaak hartstikke gezellig. Daarom zet ook het Land van Cuijk en Boekel weer in op een succesvolle opschoondag.

Doe je mee
Om de Landelijke Opschoondag een succes te laten zijn, hebben we veel handen nodig. Daarom is het belangrijk om met zoveel mogelijk bedrijven, buurtbewoners, lokale buurtverenigingen en sportclubs mee te doen.

Je krijgt opschoonmaterialen
Als je je hebt aangemeld, krijg je van ons veiligheidshesjes, werkhandschoenen, zwerfafvalzakken en natuurlijk afvalknijpers. Zo kan je veilig aan de slag!

Samen aan de slag in Boekel
Samen is veel leuker dan alleen! Daarom organiseert de gemeente Boekel een gezamenlijke afsluiting met soep en een broodje bij Natuurpark De Perekker. De afsluiting zal zijn om 11:30 uur. Wethouder Marius Tielemans helpt een handje mee!

Extra voor verenigingen
Als vereniging krijg je een kleine vergoeding als je meedoet aan de Landelijke Opschoondag. Deze is bedoeld voor de clubkas.

Opschoondagen voor scholen: 24 en 26 maart
Je kan ook met de klas of de hele school meedoen aan de Landelijke Opschoondag. Hiervoor hebben we twee doordeweekse dagen geprikt. Je kunt op dinsdag 24 maart en/of op donderdag 26 maart meedoen.

Geef je op
Meedoen aan de Landelijke Opschoondag is heel eenvoudig. Meld je aan via www.afvalaanbieden.nl/landelijke-opschoondag. Dat kan tot 9 maart 2020. Vermeld in het opmerkingenveld of je gezamenlijk mee afsluit bij de Natuurpark De Perekker. Dit in verband met de soep en broodjes. Voor alle kinderen die meedoen is er een leuke attentie.

Voor meer informatie
Wil je meer weten over de Landelijke Opschoondag of de Opschoondagen voor scholen? Of je direct aanmelden? Ga dan naar www.afvalaanbieden.nl/landelijke-opschoondag.


Heeft u vragen over uw aanslagbiljet van BSOB?

Bel BSOB of kom naar de inloopavond in het gemeentehuis
Deze week ontvangt u van Belastingsamenwerking Oost- Brabant (BSOB) uw aanslagbiljet voor gemeentelijke en waterschapsbelasting. Het aanslagbiljet ziet er anders uit dan voorgaande jaren. Heeft u een vraag over uw aanslagbiljet, WOZ-waarde of iets anders waar BSOB u mee kan helpen? Bel dan tijdens de verruimde openingstijden of kom langs bij het inloopspreekuur.

Veranderingen aanslagbiljet
Het uiterlijk van het aanslagbiljet is veranderd. De grootste verandering is het verdwijnen van de accept giro. We merkten dat hier steeds minder behoefte aan is. Wilt u het bedrag van het aanslagbiljet zelf overmaken? Dan kunt u dat doen via onlinebankieren of met een overschrijvingsformulier van uw bank. U kunt ook kiezen voor automatische incasso. Een machtigingsformulier voor automatische incasso zit bij het aanslagbiljet.

Bellen of binnenlopen
Als u vragen heeft over uw aanslagbiljet of WOZ-waarde, dan kunt u bellen met BSOB via 088 -5510000. BSOB is extra bereikbaar op 26-27-28 februari en 2-3 maart  van 9.00 tot 18.00 uur. Daarna is BSOB weer bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur.

U kunt ook binnenlopen met uw vraag. BSOB organiseert een inloopspreekuur op woensdag 18 maart vanaf 17.00 uur tot 19.30 uur in het gemeentehuis. Tijdens dit spreekuur zijn deskundigen van BSOB aanwezig om vragen te beantwoorden. Vergeet niet uw legitimatiebewijs mee te nemen.

Wilt u meer informatie?
Kijk voor meer informatie op de website www.bs-ob.nl. Hier kunt u ook zelf snel en eenvoudig uw belastingzaken regelen via het digitaal loket.

Over BSOB
Belastingsamenwerking Oost-Brabant is een samenwerkingsverband tussen waterschap Aa en Maas en elf Brabantse gemeenten (Asten, Bernheze, Boekel, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek, Landerd, Oss, Sint Anthonis, Someren en Uden) op het gebied van gemeentelijke en waterschapsbelastingen.


Oud papier inzamelen in Venhorst

Beste inwoners van Venhorst en Boekel,
Op 1 maart verandert het brengen van oud papier. Helaas zijn we genoodzaakt om het terrein aan de Zanddelweg af te sluiten door een poort omdat er niet altijd alleen papier wordt gebracht maar ook afval wordt gedumpt. De poort zal alleen op zaterdag tussen 9 en 12 uur open zijn voor het brengen van oud papier.

Het ophalen van oud papier in Venhorst blijft op de 1e en 3e zaterdag van de maand. Oud papier kunt u aanbieden in handzame dozen/verpakking(en).

Dank voor uw medewerking!


Sjors Sportief & Sjors Creatief weer populair!

Al ruim 660 inschrijvingen
Sjors blijkt razend populair onder de basisschooljeugd! Het sport- & cultuurstimuleringsproject ‘Sjors Sportief & Sjors Creatief’ in de gemeente Boekel kende een vliegende start. Vanaf de kick-off op 5 februari stond de teller na één dag al op ruim 400 inschrijvingen. Wat een ongekend succes! Inschrijven is nog het hele schooljaar door mogelijk.

Populair
Obstakelrun, metaaldetectie, lasergamen, drumstel, mini dripcake, fun run, paardrijden, gym, indoor skiën, badminton, speksteen bewerken, discoskate en nog veel meer activiteiten hadden binnen enkele minuten enorm veel inschrijvingen. Kinderen krijgen het advies om de website www.sjorssportief.nl goed in de gaten te houden, want verenigingen bieden in verband met doorslaand succes nieuwe cursussen aan. Activiteiten die al vol zitten hebben vaak ook een wachtlijst. Bij voldoende animo mogen de kinderen die op de wachtlijst staan ook gewoon nog gaan ‘proeven’ aan de activiteit van hun eerste keus. Verder zijn er nog voldoende plaatsen voor vele activiteiten. Het hele schooljaar kan er gewoon nog ingeschreven worden.

Laagdrempelig zonder direct te worden
Via Sjors Sportief & Sjors Creatief kunnen basisschoolkinderen op een laagdrempelige manier, vaak gratis, kennismaken met een grote verscheidenheid aan activiteiten, zonder meteen lid te hoeven worden. De gemeente Boekel heeft samen met haar sportverenigingen/cultuurorganisaties en andere activiteitenaanbieders de krachten gebundeld en het resultaat is te zien in het overvolle Sjorsboekje, waarin meer dan 90 activiteiten worden aangeboden. Alle kinderen uit groep 1 t/m 8 van de basisscholen in Boekel en Venhorst hebben een exemplaar van het Sjorsboekje ontvangen. Deze is ook op de website www.sjorssportief.nl in te zien.

Meer informatie?
Het verbinden van kinderen aan sport en cultuur is een van de speerpunten uit het gemeentelijk beleid. ‘Sjors Sportief & Sjors Creatief’ is één van de instrumenten die de gemeente Boekel inzet om haar beleidsdoelen te behalen op het gebied van sport en cultuur.

Het blijkt een succesvolle methode om kinderen van de basisschoolleeftijd enthousiast te maken voor deelname aan sport en cultuur. Meer informatie: info@sjorssportief.nl


Aanwijzing toezichthouders

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in hun vergadering van 18 februari 2020 medewerkers van de gemeente Boekel en externe personen hebben aangewezen als toezichthouder in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Op grond van dit besluit zijn zij bevoegd om namens het college van B&W toezicht te houden op de naleving van wet- en regelgeving. De aanwijzing geldt ook voor de toezichtstaken vanuit de bevoegdheid van de burgemeester.


Overige vergunningen, ontheffingen en meldingen

Verleende vergunning aan:

 • Vereniging van Handboogschutters Doele Willem III voor het organiseren van Handboogwedstrijdenwedstrijden bij Bezuidenhout 11 in Boekel op 9 en 10 mei 2020 en bij Waterval 8 op 18 april, 19 april, 25 april, 26 april, 13 juni, 14 juni, 27 juni, 28 juni, 4 juli, 29 augustus, 30 augustus, 25 september, 26 september en 27 september 2020 (verzenddatum 17 februari 2020);
 • R.K.S.V. Venhorst voor het organiseren van het jeugdkamp van 22 mei tot en met 24 mei 2020 (verzenddatum 19 februari 2020) 

Verleende ontheffing aan:

 • Vereniging van Handboogschutters Doele Willem III voor het schenken van zwak alcoholische dranken tijdens de handboogwedstrijden op 9 en 10 mei 2020 (verzenddatum 17 februari 2020);
 • R.K.S.V. Venhorst voor het verlengen van de sluitingstijden tot 22.30 uur op 8 maart 2020 en 24 mei 2020  (verzenddatum 19 februari 2020)

Bezwaren:

Tegen deze besluiten kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Het besluit verandert door het indienen van een bezwaarschrift in eerste instantie niet. Als u vindt dat er snel iets aan het besluit moet worden gedaan, dan moet u de rechter vragen hierover een uitspraak te doen (dit heet een ‘voorlopige voorziening’). In dat geval moet u niet alleen een brief sturen naar de burgemeester, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt. Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

Boekel, 26 februari 2020
Burgemeester en wethouders van Boekel.


Bekendmaking

Voornemen ambtshalve uitschrijving uit Nederland.

Het college van burgemeester en wethouders van Boekel maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon ambtshalve op te schorten met de aanduiding ‘Vertrek uit Nederland’. Dit betekent dat deze persoon niet meer als ingezetenen in de basisregistratie personen is opgenomen, omdat uit een ingesteld onderzoek tot zover geen uitsluitsel is verkregen omtrent de verblijfplaats van:

Naam en geboortedatum Uitschrijving per datum Datum voornemen
A.L.P. Tielemans, 10-08-1984 18-02-2020 18-02-2020

Een eventuele wijziging kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor de betrokkenen. Wij verzoeken daarom een ieder, die op de hoogte is van het huidige adres van bovengenoemde persoon, de medewerkers van de afdeling Burgerzaken hiervan op de hoogte te stellen.

Boekel, 18-02-2020
Burgemeester en wethouders van Boekel.


Kennisgeving voor bedrijfscategorieën waarvoor algemene regels gelden (melding art. 8.40 wet milieubeheer)

Burgemeester en wethouders van Boekel maken bekend dat:

 • een melding in het kader van het Activiteitenbesluit is ingekomen van Aldi Best B.V. voor het veranderen van een supermarkt op het adres Kerkstraat 8, 5427 BC te Boekel.
 • een melding in het kader van het Activiteitenbesluit is ingekomen van Van den Heuvel-Jeurissen V.O.F. voor het veranderen van een veehouderij op het adres Gagelstraat 2, 5428 NB te Venhorst.

Tegen de ingekomen melding kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

Boekel, februari 2020
Burgemeester en wethouders van Boekel.


Kennisgeving ontwerp beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure (Artikel 3:11 Wabo en 3:41/3:44 Awb)

Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:

Activiteit: het bouwen van een bouwwerk en het wijzigen van een monument
Onderwerp: het ombouwen van de antenne-installatie van Tele2 naar T-Mobile
Locatie: Kerkstraat 39, Boekel
Type: integraal

Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 26 februari 2020 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

Een ieder die het met dit besluit niet eens is, kan binnen zes weken nadat het besluit ter inzage is gelegd, schriftelijk zijn zienswijze(n) tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. Schriftelijke zienswijze(n) moeten zijn voorzien van uw handtekening, naam en adres. Bovendien moet u aangeven om welk ontwerpbesluit het gaat en waarom u het er niet mee eens bent. Een ieder wordt tijdens voornoemde periode op afspraak in de gelegenheid gesteld om zijn zienswijze(n) mondeling naar voren te brengen. Hiervoor dient binnen vier weken na publicatiedatum een afspraak te worden gemaakt met de afdeling bouwen (0492-326800). De vergunningaanvrager wordt in de gelegenheid gesteld daarbij aanwezig te zijn. Van mondeling ingebrachte zienswijze(n) wordt een verslag gemaakt.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Boekel, 18 februari 2020
Burgemeester en wethouders van Boekel.


Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo)

vergunde omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: bouwen bedrijfswoning met bedrijfsruimte
Locatie: Rosoliemolen 6 en 6a, Boekel
Verzenddatum: 20 februari 2020

vergunde balieomgevingsvergunningen
(datum ontvangst en datum besluit zijn hetzelfde)

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende balieomgevingsvergunningen hebben verleend:

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het bouwen van een halfvrijstaand woonhuis
Locatie: Boekweit 41, Boekel
Verzenddatum: 17 februari 2020 

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het bouwen van een halfvrijstaand woonhuis
Locatie: Boekweit 39, Boekel
Verzenddatum: 19 februari 2020

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 26 februari 2020 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en
de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er
dan aan om een afspraak te maken.

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken.
U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.


Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo)

Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: ondergeschikte wijziging kavel 9 Kloppend Hart
Locatie: kavel 9 Kloppend Hart, Boekel
Verzenddatum: 18 februari 2020

De hier genoemde aanvragen volgen de reguliere procedure. Aanvragen die de uitgebreide procedure volgen worden pas gepubliceerd als het ontwerpbesluit ter inzage ligt.