We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

Gerooide bomen bij aanleg randweg gebruikt in natuurgebied Perekker

donderdag 1 april 2021 door

Gerooide bomen bij aanleg randweg gebruikt in natuurgebied Perekker

Voordat een begin gemaakt werd met de aanleg van de randweg, hebben betrokken partijen de tijd genomen voor overleg met Stichting d’n Eik over de vraag hoe de natuur bij dit grote project het beste gediend kon worden.

De vrijwilligers van de vogelwerkgroep zorgden voor nieuwe nestkasten voor de uilen en de zwaluwen en ook voor kasten voor de aanwezige vleermuizen. Vervolgens is overleg gepleegd met de weidevogelgroep over hoe het beste om te gaan met het gebied dat juist de meeste weidevogels huisvest. Wat hier voor de natuur het beste was. Ook de visclub is bij het overleg betrokken geweest toen de verplaatsing van het wateropvanggebied aan de Neerbroek aan bod kwam.

Projectgroep ‘fietsroutes en prieeltjes’ houdt de bereikbaarheid van alle prieeltjes in de gaten en denkt na over eventuele oplossingen.

Voor de aanleg van de randweg zijn bomen gerooid. Veel van de gerooide bomen zijn aan Stichting d’n Eik geschonken. Zij hebben de bomen laten verzagen tot balken en planken in het Boerenbondsmuseum in Gemert. Vrijwilligers van de werkgroep Perekker maakten hier o.a. bankjes en loopbruggen van, die geplaatst worden (en al geplaatst zijn) langs wandelroutes in onze gemeente. Bij de aanleg van het nieuw aangelegde Belevingspad op de Perekker zijn ook al gerooide bomen toegepast.

Een mooie samenwerking tussen nieuwe ontwikkelingen t.b.v. het verkeer rondom Boekel en de natuur in onze gemeente.