We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

Goede afwikkeling Oost-West verkeer hard nodig, jaar vertraging onverstandig

dinsdag 6 april 2021 door

Goede afwikkeling Oost-West verkeer hard nodig, jaar vertraging onverstandig

Met de opening van de Randweg deze zomer zal het doorgaande verkeer door het centrum van Boekel flink afnemen. Ondertussen zit met de realisatie van de nieuwe Zuidwand een nieuwe inrichting van het centrum in de pijplijn. Routes door het centrum worden afgewaardeerd, de verblijfskwaliteit wordt opgewaardeerd. En de forse woningbouwopgave van onze gemeente die haar plek krijgt op plangebied De Burgt, zal gepaard gaan met meer verkeer.

Meerdere sloten leiden van Oost naar West
Deze ontwikkelingen leiden met name op de route Waterval / Zijp / Bovenstehuis / Gewandhuis / Peelsehuis tot meer verkeersdruk. Daarom is een goede afwikkeling van het ‘’Oost-West’’-verkeer in Boekel hard nodig. Het CDA ziet verkeer als water en zoekt de oplossing dan ook in het verdelen over meerdere sloten in plaats van door één kanaal! Het CDA deed concrete voorstellen om verdeling van verkeer over meerdere wegen mee te nemen in de verdere uitwerking.

Koudwatervrees is dure, tijdrovende raadgever
De andere politieke partijen (GVB, DOP, VVD) leken echter last te hebben van koudwatervrees. Ze hebben in meerderheid besloten om eerst stapels visies op te laten stellen voor een gemeentebreed mobiliteitsplan. Onderzoekskosten: €150.000,- Vertraging: zeker één jaar. Het CDA vindt dit zeer onverstandig. De dilemma’s die nu op tafel liggen, komen hoe dan ook terug en worden er niet minder pijnlijk door. Koudwatervrees lost uitdagingen niet op, maar stelt ze hoogstens uit. Omwonenden blijven langer in onzekerheid. En vertraging van woningbouw op De Burgt is niet uitgesloten.