We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

Grote opkomst laat veel betrokkenheid zien voor Kindpark Boekel

woensdag 20 maart 2019 door

Grote opkomst laat veel betrokkenheid zien voor Kindpark Boekel

Afgelopen donderdag 14 maart jl. waren betrokkenen en geïnteresseerden van harte welkom bij een bijeenkomst waarin zij werden bijgepraat over de stand van zaken van de bouw, de herinrichting van de openbare ruimte en over het voorlopig ontwerp van het schoolplein. Ruim 70 mensen waren aanwezig en lieten zich op de hoogte brengen van de ontwikkelingen.

Alle betrokkenen denken actief mee
Na een woord van welkom door Wethouder Henri Willems van Gemeente Boekel werd de nieuwbouw van het klimaat neutrale schoolgebouw toegelicht door projectleider Frank van Wetten. Het gebouw zal naast Openbare Basisschool Uilenspiegel en Kindcentrum de Regenboog ook ruimte gaan bieden voor Kindcentrum Octopus, de kinderopvang, het consultatiebureau en de volksuniversiteit. In goed overleg is overeengekomen hoe partijen samen vorm willen geven aan het gebouw, met als uitgangspunt plannen goed voor te bereiden, alvorens deze uit te voeren.

Klimaatneutraal en duurzaam
De nieuwbouw is volledig klimaatneutraal gebouwd. Met zonnepanelen en -collectoren wordt gezorgd voor elektriciteit en warmte voor het gebouw. Regenwater wordt opgevangen via een sedumdak en een ondergronds opvangsysteem. Met dit systeem wordt het regenwater vervolgens gebruikt om toiletten door te spoelen. Het verwarmings- en koelsysteem zal in april onder het schoolplein geïnstalleerd gaan worden.
De bouw vordert volgens planning. Het is mooi om te zien hoe vanuit het ontwerp het gebouw gestalte krijgt. Na de oplevering begin mei, zullen de scholen aan de slag gaan met de complete inrichting van het gebouw.

Mark van den Elzen van Gemeente Boekel gaf een uitgebreide toelichting op de herinrichting van de openbare ruimte. De ruimte zal fietsvriendelijk worden ingericht, zodat fietsen en wandelen naar school gestimuleerd wordt. In goed overleg met een verkeersdeskundig bureau is in samenwerking met de verkeerswerkgroep en de gemeente tot deze inrichting gekomen.

Net als bij de bouw en de herinrichting van de openbare ruimte zijn ook bij de inrichtingsplannen van het schoolplein vele partijen nauw betrokken. Naast gesprekken met Gemeente Boekel en de schoolbesturen zijn de plannen uitgebreid besproken met de schoolteams, Kinderopvang, Sporthal de Burcht en de Kinderburgt. Marianne Greenall van Schoolpleinadvies gaf de aanwezigen een uitgebreide toelichting over het proces tot nu toe. Om een goed beeld te krijgen van wat de kinderen willen zijn er workshops georganiseerd voor een speciaal samengesteld kinderpanel. Het kinderpanel bestaat uit kinderen die de 3 scholen vertegenwoordigen. Tijdens de workshops lieten de kinderen weten wat zij belangrijk vinden bij de inrichting van het nieuwe schoolplein. Met omwonenden zijn gesprekken gevoerd. En ook de buurt en ouders zijn betrokken.

Spelen, ontmoeten, leren en bewegen in het groen
Belangrijke punten zijn vooral een natuurlijke uitstraling, organische vormen, avontuurlijk spelen, voetbalmogelijkheden en verschillende zones, waarin elk kind zijn eigen spel kan spelen. BTL is aan de slag gegaan met het ontwerp op basis van de wensen en voorwaarden. Ontwerpster Rozemarijn Weges-Pera lichtte het voorlopig ontwerp toe. Onderdelen werden duidelijker gemaakt met behulp van sfeerbeelden. In het ontwerp zijn meerdere peuterpleinen opgenomen voor de allerkleinsten. Zoals in veel meerdere gesprekken naar voren is gekomen, zal het gezamenlijke schoolplein en ontmoetingsplek een veel natuurlijkere uitstraling krijgen. Er is plaats voor een moestuin, meerdere buitenlesruimten, een takkenbos en speelheuvels. Verder is er ruimte voor zand en waterspel en zal er volop gevoetbald kunnen worden. Een centraal entreeplein geeft ruimte voor schoolevenementen en voorstellingen.

De gemeente en gezamenlijke schoolbesturen zullen een groot deel van de kosten voor realisatie van het schoolplein bijdragen. Daarnaast is men aan de slag gegaan met fondsaanvragen en subsidies voor aanvullende financiële middelen, zodat veel van de wensen gerealiseerd kunnen worden. Verder zullen Boekelse bedrijven binnenkort voor sponsormogelijkheden benaderd worden. Over een aantal weken wordt via een crowdfundingpagina en inzamelingsacties mogelijk gemaakt dat ook ouders, grootouders en andere betrokken een donatie kunnen doen voor deze speel- en ontmoetingsplek.

Mochten bedrijven of andere betrokkenen zich willen melden voor sponsoring mogelijkheden, dan kan met contact opnemen met Marianne Greenall via info@schoolpleinadvies.nl.

Na de presentaties kregen aanwezigen de gelegenheid om vragen te stellen en mee te praten. Met betrokkenen is afgesproken dat zij op de hoogte worden gehouden van de verdere ontwikkelingen.