We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

Het advies van de informateur

vrijdag 6 april 2018 door

Het advies van de informateur

Op donderdagavond jl. is het advies van informateur Jan Kerkhof uitgesproken. In de Raadzaal van het Gemeentehuis vond de bijeenkomst plaats.

Het advies is een brede coalitie te vormen van drie partijen: CDA, GVB en VVD. Hiermee komt DOP buitenspel te staan. CDA heeft het merendeel van de zetels en kwam als winnaar uit de verkiezingen.

Volgens Kerkhof blijkt uit de van tevoren gevoerde gesprekken dat er veel raakvlakken zijn in het programma van CDA en GVB. Daarnaast heeft CDA zelf aangegeven met VVD in de coalitie te willen. Deze uitspraak is meegenomen in het advies.

Vrijdagavond komen de vier partijen bijeen om te bekijken hoe ze verder kunnen gaan en of het wenselijk is nog een informateur te benoemen.