We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

Hoe gaat het met de aanleg van Randweg Boekel? Lees hier alle informatie.

donderdag 16 januari 2020 door

Hoe gaat het met de aanleg van Randweg Boekel? Lees hier alle informatie.

De provincie Noord-Brabant werkt samen met de gemeente Boekel aan de aanleg van een nieuwe randweg om Boekel. Deze weg moet de overlast van doorgaand verkeer in de kern van Boekel oplossen.

Stand van zaken
De eerste voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels opgestart. Diverse veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd, zoals het inmeten van het terrein en inventariseren van de te kappen bomen. De daadwerkelijke bomenkap vindt plaats onder begeleiding van een ecoloog en in overleg met de gemeente Boekel worden nieuwe bomen aangeplant. De komende tijd zult u de aannemer buiten aan de slag zien. Zo worden bodemonderzoeken uitgevoerd, kabels en leidingen verlegd en panden gesloopt.

Werkzaamheden
Vanaf januari worden op verschillende plekken in Boekel kabels en leidingen verlegd. Zo voorkomen we dat deze op een plek liggen waar ze tijdens de aanleg van de Randweg beschadigd kunnen raken. Hierdoor worden sommige wegen in het buitengebied tijdelijk (gedeeltelijk) afgesloten. Volg de bebording langs de weg voor een eventuele omleidingsroute. Lokaal verkeer wordt daarover t.z.t. geïnformeerd.

Voor de aanleg van de Randweg worden een aantal panden gesloopt. Het is de bedoeling om eind januari 2020 het eerste pand Volkelseweg 1 te slopen. In sommige van de te slopen panden leven beschermde diersoorten, zoals huismussen, uilen en vleermuizen. Het is van belang dat deze panden gesloopt worden buiten de kwetsbare periode van deze dieren en dat de sloop plaatsvindt onder begeleiding van een ecoloog. Daarom kunnen niet alle panden tegelijkertijd gesloopt worden. Het afgelopen jaar heeft de provincie al samen met Stichting D’n Eik vervangende nestkasten opgehangen als alternatieve verblijfsplaats voor de vogels.

Gronden
Bijna alle gronden voor de aanleg van de randweg zijn aangekocht. Momenteel is de provincie met enkele grondeigenaren nog niet tot definitieve overeenstemming gekomen. Wij hopen dat we met hen overeenstemming kunnen bereiken voordat de aannemer aan de slag gaat. Als dat niet het geval is, wachten we de procedure voor de onteigening af. Die procedure is reeds opgestart.

Planning
De daadwerkelijke start van de aanleg van de weg staat gepland vanaf augustus 2020. Dura Vermeer begint dan in het midden van het traject met de aanleg van de nieuwe rotonde met de Erpseweg. Na realisatie van de rotonde Erpseweg werkt de aannemer vanaf daar in noordelijke en zuidelijke richting. Zo vermijdt het bouwverkeer het centrum van Boekel. Na de rotonde Erpseweg wordt de rotonde Molenstraat aangelegd. Vanaf juni 2021 moet de hele randweg open zijn voor verkeer. Gedeeltes van de weg zullen waarschijnlijk al eerder worden opengesteld.

Op een nog nader te bepalen datum in het voorjaar 2020 zal een inloopbijeenkomst plaatsvinden om de concrete uitvoeringsplannen te kunnen inzien. In de nieuwsbrief die u hier kunt openen kunt u alles uitgebreid nalezen en een globale planning t/m oplevering van de Randweg Boekel.

Voor meer informatie volgt u hier de website van Provincie Noord-Brabant over de N605 Randweg Boekel.