We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

Hoe gaat het met Stichting Kitty?

donderdag 2 mei 2019 door

Hoe gaat het met Stichting Kitty?

Zoals bij velen inmiddels bekend is Stichting Kitty een stichting die zich inzet voor meer aandacht voor NF2 en het vergaren van financiële middelen voor onderzoek naar NF2. NF2 is een ziekte waarbij tumorontwikkeling actief is, een ziekte waar de Boekelse Kitty Reijbroek aan lijdt. Net als ongeveer 400 anderen in Nederland.

Een broer van Kitty heeft vorig jaar met een fietsmaat een fietstocht van 2500 km afgelegd voor meer aandacht voor de stichting. Hiervan is verslag gedaan in de media, zodat er een groot bereik gehaald werd. Het verhaal werd o.a. op SBS6 bij Hart van Nederland met de kijkers gedeeld.

De stichting heeft niet stil gezeten na deze actie. In 2018 kreeg de stichting de officiële ANBI status, waarmee men aantoont, en zich frequent verantwoord conform alle regels van de overheid zich belangeloos in te zetten voor het doel waar de stichting voor staat.

Daarnaast was Stichting Kitty afgelopen maand op bezoek bij de jaarlijkse bijeenkomst van NF2 patiënten. De bijeenkomst vond plaats in het NBC gebouw te Nieuwegein. Het was voor de stichting enerzijds bedoeld om mensen met NF2 te ontmoeten en anderzijds om de bekende Dr. Van de Mey van het LUMC te Leiden te ontmoeten met wie er regelmatig contact is onderhouden.

Met Dr. Van der Mey is een specifiek doel besproken. Een doel dat de stichting kan bereiken met de opgehaalde donaties. Stichting Kitty wacht met het beschikbaar stellen van de donaties tot er een heel helder beeld is over wat er precies met de bedragen kan worden bereikt en welk profijt de patiënten met NF2 daarvan kunnen hebben. Zodra dit bekend is wordt elke donateur hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht en wordt de opbrengst overgedragen.

Geweldig mooi dat er afgelopen zaterdag (op Koningsdag) vanuit de Boekelse Petanque vereniging “Jeu de Bouckles” een actie, met Stichting Kitty als doel, werd georganiseerd. Een mooie dag met een fietstocht en onderweg petanque-partijen spelen, waaraan ook leden van Stichting Kitty deelnamen. Daar is een ongekend hoog sponsorbedrag uit voortgekomen. De stichting is uiteraard erg blij met dit initiatief! Op verzoek van de Petanque vereniging is een klein deel van deze donatie besteed aan een hondje voor Kitty (zie foto). De rest wordt besteed aan kosten van de stichting die in de omgeving worden gemaakt. “Jeu de Bouckles ontzettend bedankt !” namens Stichting Kitty.

Tot zover de ontwikkelingen van de stichting en de stand van zaken op dit moment. Maar de stichting gaat uiteraard door. “We weten dat we verschil kunnen maken voor de kleine groep mensen, en vooral kinderen, met NF2. Het is alleen nog niet concreet maar dat is een kwestie van tijd. Rome en Parijs werden immers ook niet op 1 dag gebouwd en we zijn pas in 2018 begonnen met de bouw” aldus Stichting Kitty.

Wil jij ook een bijdragen leveren? Een financiële donatie is mogelijk via rekeningnummer NL47 RABO 0330 0927 31 t.n.v. ‘Stichting Kitty’. Een donatie in de vorm van vrijwillige medewerking wordt ook zeer gewaardeerd! Neem daarvoor hier contact met ons op.

Voor meer informatie kijk op de website.