We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

Inzameling van snoeihout

vrijdag 19 januari 2018 door

Inzameling van snoeihout

Snoeihout is zeer geschikt voor het opwekken van duurzame energie. Daarom wordt in het Land van Cuijk en Boekel schoon snoeihout ingezameld. Dit gebeurt tussen 26 februari 2018 en 23 maart 2018. U dient zich hiervoor wel aan te melden!

Het gaat om snoeihout afkomstig van het onderhoud aan inheemse boom- en struiksoorten in het buitengebied, zoals een houtwal, een houtsingel of een bomenrij langs landbouwgronden.

Wilt u schoon snoeihout laten inzamelen dan moet u zich daarvoor aanmelden. Doet u dit uiterlijk 18 februari 2018. Inwoners van het Land van Cuijk en Boekel die zich de afgelopen jaren hebben aangemeld voor het inzamelen van snoeihout, krijgen de informatie hierover ook nog toegestuurd. Meer informatie, de voorwaarden en het aanmeldformulier vindt u hier: www.afvalaanbieden.nl/snoeihout.

Het snoeihout dient vóór 26 februari 2018 op één hoop klaar te liggen. Ook mag alleen schoon snoeihout zonder blad worden aangeboden. Coniferen, bladhoudende takken, naaldhout, boomstronken, timmerhout, e.d. worden niet geaccepteerd. Kijkt u voor alle aanbiedvoorwaarden op www.afvalaanbieden.nl/snoeihout. Het snoeihout moet aan die voorwaarden voldoen. Wanneer het aangeboden snoeihout niet voldoet aan de voorwaarden wordt het snoeihout niet geaccepteerd.