We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

Kindcentrum de Regenboog maakt overstap

vrijdag 17 januari 2020 door

Kindcentrum de Regenboog maakt overstap

Op alle scholen in Boekel en Venhorst zijn de leerlingen na de kerstvakantie weer gestart met twee intensieve weken waarin aandacht was voor Respect. In de komende week start KC de Regenboog weer met een nieuw project van Jeelo.

Dit is een ingezonden stuk van KC de Regenboog.

Respect
In de afgelopen twee weken zijn de leerlingen n.a.v. een opening in de speelzaal in hun eigen groep verder gegaan met verschillende activiteiten rondom Communicatie. De C van het woord ‘respect’ krijgt nu de aandacht, nadat meteen na de zomervakantie de E van ‘eigenheid’ centraal stond. Kort samengevat zijn de volgende doelen van goed communiceren aan de orde geweest: goed leren communiceren om problemen te voorkomen én op te lossen, zó leren luisteren dat de ander zich gehoord voelt en zó leren praten dat de ander je begrijpt. Activiteiten waar kinderen in de groep aan hebben gewerkt waren dus gebaseerd op hoe laat je zien en horen dat je interesse hebt in die ander. Hoe stel je goede vragen, hoe vraag je door en hoe vat je samen. Maar ook hoe je ga je anderen vertellen wat je voelt of wat je heeft gekwetst, waarbij het oprecht geven van de ik- en sorry-boodschap ook heel belangrijk kan zijn.

De thuisopdracht was deze keer dat ieder kind ‘een lied van…’ mee naar school nam. Deze werden in de klas tijdens de twee weken beluisterd. De kinderen gaven als voorbereiding aan waarom zij dit lied hebben gekozen. Daarnaast gaven ze aan wat één van de ouders van hetzelfde lied vindt. Iedere dag werd gestart met een warm welkom en energizer en afgesloten met een opsteker. Ook zijn er regelmatig lessen besteed aan communicatie, hoe bouw je dit op en hoe houd je het vast.

De afsluiting van deze weken vond weer plaats in de speelzaal op vrijdag 17 januari. Het wil niet zeggen dat er na deze intensieve weken nu geen aandacht meer is voor respectvol omgaan met elkaar, maar door deze startende weken heeft iedereen weer dezelfde bagage waardoor het aanspreken van EN het luisteren naar elkaar gemakkelijker wordt.

Jeelo
Zoals beschreven in de eerste alinea gaan we nu starten met het volgende project van Jeelo, namelijk ‘Veilig in het verkeer’. Er is bewust gekozen om dit project pas aan te gaan nu de verkeerssituatie in Boekel weer redelijk definitief is. Hier en daar zie je natuurlijk nog wel een wegopbreking, maar de verkeerssituatie voor kinderen die naar school gaan, is klaar. Waarom dit project zo belangrijk is, is niet zo moeilijk te bedenken. Kinderen gaan dagelijks door het verkeer naar school en naar vrienden. Maar hoe doe je dit zo veilig mogelijk? Kennis over de verkeersregels is niet genoeg. Je moet verkeerssituaties ook kunnen overzien. Je moet je niet laten afleiden en dat alles leer je alleen door ook te oefenen.

Natuurlijk is er binnen acht jaar basisonderwijs een groot niveauverschil, dus zijn de oefensituaties ook opbouwend. Van eenvoudige naar complexe verkeerssituaties. Van het schoolplein tot in het verkeer. Van dichtbij tot veraf. Van een veilige speelplek kiezen tot een veilige route plannen. En van het houden aan afspraken tot zelf risico’s inschatten en maatregelen nemen. De komende zes weken hebben we het druk om op heel veel verschillende manieren en met diverse activiteiten tot veel nuttige, bruikbare kennis en vaardigheden te komen, waardoor de kinderen beter zijn voorbereid op de nieuwe situatie in en om onze woon- en schoolomgeving.