We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

Koningsschieten Gilde Sint Agatha

vrijdag 6 april 2018 door

Koningsschieten Gilde Sint Agatha

Zondag 8 april wordt de oudste historie uit Boekel weer herkenbaar gemaakt. De oudste middeleeuwse vereniging, het gilde (1530), gaat weer strijden om de beste schutter die dan Koning wordt.

De gilden hadden vroeger een streekeigen ontwikkeling waarin de sociale gemeenschappelijkheid en belangen van de bevolking zich verenigden. Maar het historisch doel was: huis en have verdedigen tegen kwaadwillenden. Daartoe werden ongehuwde en weerbare mannen opgeroepen tot heervaart (dienstplicht) om in het gilde te dienen.

Dezen verrichtten dan wacht en waakdiensten op torens en langs wegen. En soms werden wegen afgesloten. Deze taken voor ons gilde zijn verdwenen, maar hulpvaardigheid en sociale sympathie zijn nog kenmerkende eigenschappen van ons gilde.

Het gilde begint de dag van het koningschieten met een plechtige H. Mis in de parochiekerk van St. Agatha. Tijdens de viering met plechtig “Homisse” d.w.z. vaandelgroet, offeren op de trom en de zegening van de koningsvogel. Na de H. Mis wordt op het  Agathaplein de vendelgroet gebracht voor Koning, God en vaderland, waarin het gilde de eed van trouw aflegt aan kerk en staat.

Hierna begeeft het gezelschap zich naar het gildehuis aan de Waterval nabij het sportpark.

Na de lunch zal de schutsboom worden bevrijd. Dit is een oud ritueel, stammend uit de tijd van de middeleeuwen, en van nog vroeger uit Keltisch bijgeloof. De heersende Koning en Koningin, Gerrit Janssen en zijn echtgenote Maria, worden van de koningsattributen ontdaan. Zij schenken als dank, en als herinnering aan hun koningschap, een zilveren koningsschild.

Na deze ceremonie begint de strijd: wie wordt de nieuwe Koning 2018 van gilde Sint Agatha. Er wordt een (namaak) vogel op de schietmast gehesen tot een hoogte van 12 meter. Met de kruisboog wordt door de gildebroeders en gildezusters (ook vrouwen kunnen Koning worden) met stompe pijlen op de vogel geschoten. Wie het laatste stukje van de vogel naar beneden schiet is de nieuwe Koning. Volgens de maker van de vogel is dit na zo’n 130 à 150 rake schoten.

Iedereen wordt uitgenodigd om dit, voor Boekel historisch gebeuren, mee te maken. Tot ziens bij het gildehuis op zondagmiddag 8 april aan de Waterval!

Op maandagavond 16 april, vanaf 20.00 uur, is er in het gildehuis gelegenheid  om de nieuwe Koning en Koningin te feliciteren.