We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

Lintjesregen 2020: wie ontvangen er dit jaar een lintje?

vrijdag 24 april 2020 door

Lintjesregen 2020: wie ontvangen er dit jaar een lintje?

Het regende vrijdag 24 april lintjes in Boekel. Anders dan andere jaren heeft burgemeester Pierre Bos dit jaar telefonisch contact opgenomen met de gedecoreerden om te zeggen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd.

Via het YouTube kanaal van Bloktv is een toespraak van de burgemeester te zien waarbij hij stil staat bij de verdiensten van deze personen. De versierselen worden op een later (nog te bepalen) moment uitgereikt.

De gedecoreerden voor u op een rij:

Antonius Lambertus Maria ( Toon) Kandelaars (Lid in de Orde van Oranje Nassau)

 • Sinds ongeveer 1998 tot heden is hij lid van de opbouwgroep van de kerststal in de Sint Agathakerk in Boekel. Hij is daarnaast altijd bereid om te helpen met allerlei werkzaamheden in en rond de kerk.
 • Al vóór 1998  zette hij zich als vrijwilliger in bij de Parochie Sint Petrus. Hij was vaak aanwezig in de kerk om zijn broer, de koster, te helpen met kosterswerk.
 • Sinds 2000 is hij actief lid van het KBO-koor “Blijde Herfstklanken”. In de eerste jaren zat hij in de muziekkeuzegroep. Hij had de zorg voor de muziekkast met honderden muziekstukken. Deze heeft hij gealfabetiseerd. Hij verzorgt en beheert tot op heden de muziekmappen. Ook voor allerlei technische werkzaamheden doet men nooit tevergeefs een beroep op hem.
 • Vanaf 2008 is hij actief lid en bestuurslid van het Parochieel Mannenkoor. Iedere repetitie zorgt hij ervoor dat de koorleden de juiste papieren krijgen. Deze stukken worden goed door hem gecontroleerd en bijgehouden. Indien nodig verricht hij andere hand-en-spandiensten.
 • In de ziekteperiode van de oud-voorzitter van het KBO-koor, verzorgde de heer Kandelaars kosteloos de siertuin voor en achter het huis en reed hij regelmatig mee naar het ziekenhuis in Nijmegen. Ook na zijn overlijden bleef de heer Kandelaars de weduwe hulp bieden bij allerlei technische werkzaamheden.

Wilhelmina Johanna Anna (Mien) Kandelaars-van den Oetelaar (Lid in de Orde van Oranje Nassau)

 • Sinds 1980 is zij vrijwilliger bij Jeugdhobbyclub Boekel Venhorst. Iedere week ontvangt zij de kinderen die komen knutselen en beheert zij de kassa. Ook zorgt zij voor de boodschappen, zowel de huishoudelijke materialen als ook de knutselmaterialen.
 • Vanaf 1994 is zij bestuurslid en sinds 20 jaar penningmeester van Jeugdhobbyclub Boekel Venhorst. Voorts verzorgt zij de benodigde kaarten bij bijvoorbeeld verjaardagen. Ook heeft zij een grote ondersteunende rol gehad bij de voorbereidingen en uitvoering van de verhuizing naar een ander clubgebouw.

(Foto boven: de heer en mevrouw Kandelaars)

 

Johannes Maria ( Jan) Leenders (Lid in de Orde van Oranje Nassau)

 • In de periode 2005 – 2006 was de heer Leenders vrijwilliger bij de St. Agathakerk. Hij fungeerde als restaurateur van de stuclaag.
 • Sinds 2005 is hij bestuurslid van het Gilde St. Agatha Boekel. Hij fungeert als tamboer. Hij verzorgt de administratie en de mail en zorgt voor verspreiding ervan onder alle gildeleden. Daarnaast maakt hij deel uit van de redactie van De Gildetrom.
 • Sinds 2005 is bezorgt hij wekelijks het blad Boekel Venhorst wat ten goede komt voor de KBO en de Harmonie EMM.
 • In de periode 2007 – 2008 was hij vrijwilliger bij de Parochie Samen Willibrordus. Hij heeft zich ingezet voor het verwijderen van de verflaag en de restauratie van de schilderingen
 • Sinds 2007 is hij vrijwilliger bij Go 4 Techniek. Hij zet zich in voor de technieklessen voor basisschoolleerlingen van groep 7.
 • In de periode 2011 – 2012 was hij vrijwilliger bij de St. Nicolaaskerk. Hij fungeerde als deskundige voor het verwijderen van de pleisterlaag om de onderliggende muurschildering weer zichtbaar te maken.
 • Vanaf 2019 is hij vrijwilliger bij de Hobbyclub Boekel Venhorst. Hij begeleidt kinderen op creatief vlak.

(Foto boven: de heer Leenders)

 

Wilhelmus Antonius (Wim) van den Oord (Lid in de Orde van Oranje Nassau)

 • In de periode 1974 – 1996 was de heer Van den Oord vrijwilliger bij en bestuurslid van de Stichting Scouting Boekel. Hij organiseerde cursussen en coördineerde de inzet van de medevrijwilligers. Daarnaast fungeerde hij als leider van de jeugdgroepen en stelde hij het programma voor de wekelijkse bijeenkomsten samen. Ook organiseerde hij mede het jaarlijkse kamp en fungeerde hij als contactpersoon.
 • Van 1996 tot in 2005 was hij lid van de Raad van Toezicht van de Rabobank locatie Boekel-Venhorst
 • In de periode 2000 – 2017 was hij vrijwilliger bij het Waterschap Aa en Maas. Hij verzorgde de rondleidingen, o.a. voor scholen.
 • Van 2008 tot in 2018 was de heer Van den Oord vrijwilliger bij de Stichting Welzijnsorganisatie (SWO) Ons Welzijn (voorheen Vivaan) regio Boekel, Veghel en Uden. Hij heeft zorg gedragen voor het plaatsen en repareren van de alarmeringsapparatuur.
 • Sinds 2010 is hij vrijwilliger bij en bestuurslid (2011-2020) van de KBO afdeling Boekel.
  Hij fungeert als secretaris (sinds 2014) van de KBO kring Boekel, het samenwerkingsverband met de KBO afdeling Venhorst. Daarnaast is hij voorzitter van het distributiecentrum en coördineert hij de bezorging van het weekblad en het maandblad. Voorts onderhoudt hij de contacten, o.a. met de adverteerders.
  Ook initieerde en organiseert hij de filmmiddag en ondersteunt hij bij de activiteiten, o.a. de landelijke seniorendag. Hij heeft ook zorg gedragen voor de technische ondersteuning van de toneelclub.
 • Sinds 2012 is de heer Van den Oord vrijwilliger bij het Rode Kruis afdeling Nijmegen. Hij fungeert als verzorger bij de Vierdaagse van Nijmegen. Daarnaast ondersteunde hij bij de opzet van de huisvesting voor vluchtelingen.
 • Sinds 2013 is hij vrijwilliger bij de WielerToerClub (WTC) Boekel. Hij organiseert mede de activiteiten, o.a. de Fietsdriedaagse. Daarnaast draagt hij zorg voor de inschrijvingen van de deelnemers.

(Foto boven: de heer Van den Oord)


Maria Johanna Martina (Maria) Tielemans-Hoevenaars ( Lid in de Orde van Oranje Nassau)

 • In de periode 1993 – 2009 was mevrouw Tielemans vrijwilliger bij de basisschool De Regenboog te Boekel. Zij fungeerde als voorzitter van de ouderraad (1993-2004) en overblijfmoeder (2004-2009).
  Daarnaast organiseerde zij mede de vieringen rondom carnaval, kerst en sinterklaas en begeleidde zij de schoolreisjes.
 • Sinds 1996 is zij vrijwilliger bij en voorzitter (2001-heden) van de Hobbyclub Boekel Venhorst. Zij begeleidt de wekelijkse activiteit voor de kinderen, draagt zorg voor de administratie, de inkoop en het beheren en schoonhouden van het gebouw.
  Daarnaast zette mevrouw Tielemans zich in voor de verhuizing naar een ander pand.
 • Vanaf 2009 is zij lid van het Missiecomité Boekel Venhorst. Zij ondersteunt bij de jaarlijkse fietstocht, bemant een stempelpost, int de sponsorgelden en verzorgt de lunchpakketten.
 • In 2018 was mevrouw Tielemans medeoprichter en sindsdien secretaris van de Stichting De Vrienden van Het Sint Jan-Gebouw te Boekel. De stichting zet zich in voor het behoud van het oude Sint Jansschoolgebouw t.b.v. de verenigingen die hierin gehuisvest zijn.
  Zij fungeert als beheerder en coördineert de verbouwingen.

(Foto boven: mevrouw Tielemans-Hoevenaars)


Cornelus Carolus Maria (Cor) van Doren ( Lid in de Orde van Oranje Nassau)

 • Sinds 1979 is de heer Van Doren bestuurslid en penningmeester (sinds 2007) van het Mannenkoor Sint Agatha. Hij zet zich in voor kerkvieringen, uitvaarten en jubileumvieringen.
 • Vanaf 1986 is hij vrijwilliger en bestuurslid (1995-2019) bij de Carnavalsstichting De Knöllekes. Hij  maakte deel uit van de commissie licht en geluid. Daarnaast verrichtte hij hand-en-spandiensten. Ook zette hij zich in voor de Carnavalsmis en maakte hij deel uit van de commissie technische zaken.
 • In de periode 1993 – 2013 was hij bestuurslid van CDA Boekel Venhorst. Hij zette zich in voor de verkiezingscampagne.
 • Sinds 1995 is de heer Van Doren bestuurslid van en vrijwilliger bij HSV Rutger van Herpenruiters. Hij verricht hand-en-spandiensten en maakt deel uit van de commissie licht en geluid voor de tuigpaardenconcoursen en hippische evenementen.
 • Sinds 2000 is hij bestuurslid, voorzitter (2000-2014) en bestuurslid (sinds 2014) van de Scouting Boekel. Hij fungeert tevens als commissielid voor de verhuur van de blokhut.
 • Vanaf 2009 is de heer Van Doren bestuurslid van de St. Agathaparochie/Parochie St. Petrus. Hij is voorzitter van de vastgoedcommissie.

(Foto boven: de heer Van Doren)


Petrus Adrianus Henricus Maria ( Peter) van den Berg (Lid in de Orde van Oranje Nassau)

 • Op 1 augustus 1989 kwam de heer Van den Berg in dienst als vrijwillig brandweerman van de gemeente Boekel. Na het behalen van meerdere diploma’s is hij aangesteld als Brandmeester. Vele jaren was hij bevelvoerder en heeft daarnaast menig collega’s opgeleid en ondersteund. Na de regionalisatie van de Brandweer is de hij in dienst gegaan van de Brandweer Brabant Noord.
 • Sinds 2004 is hij onafgebroken actief voor de Carnavalsstichting De Knöllekes. Hij trad toe als lid van de commissie “Optocht” welke verantwoordelijk is voor het organiseren van de jaarlijkse optocht. Sinds 2011 is de heer Van den Berg voorzitter van CS De Knöllekes.
 • Hij is initiatiefnemer en mede-oprichter van de stichting Auwerwetse Boekelse Oogstdag. Vanaf de eerste vergadering heeft hij het voorzitterschap op zich genomen. De voorbereidingen voor het organiseren van het evenement brengt veel met zich mee.

(Foto boven: de heer Van den Berg)