We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

Openbare infoavond oost-westverbinding

dinsdag 14 mei 2024 door

Openbare infoavond oost-westverbinding

Op 16 mei om 19:30 in Nia Domo

Met de komst van de randweg en de nodige bouwplannen in onze gemeente zien we de verkeersstromen in -aantallen de komende jaren wijzigen. Afgelopen najaar heeft de raad besloten om dit jaar de noodzaak en haalbaarheid van een betere oost-westverbinding in Boekel verder te onderzoeken. Daarvoor is afgelopen maanden verkennend onderzoek gedaan naar de verwachte verkeersstromen in de toekomst. Hierbij worden alle plannen vanuit de gemeente, zoals woningbouwplannen of afwaarderen centrumroute, maar ook trends zoals een toenemend autogebruik, meegenomen.

Uit dit verkennend onderzoek komt een beeld van de verwachte verkeersstromen in de gemeente Boekel voor de komende jaren. Hierbij is ook meegenomen wat mogelijke oplossingen betekenen voor deze verkeersstromen. Dit beeld delen we graag met de bewoners en belanghebbenden. Deze infoavond vindt plaats op donderdagavond 16 mei van 19:30 tot 21:00 in Nia Domo.

Hopelijk zien we u dan!