We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

Openbare informatieavond exploitatie Zuidwand

donderdag 6 februari 2020 door

Openbare informatieavond exploitatie Zuidwand

Op 17 februari a.s. aanstaande wordt een openbare thema/informatieavond gehouden voor raads- en burgerleden, waarbij u als burger ook van harte welkom bent.

Op deze avond wordt een presentatie gegeven m.b.t. de exploitatie van de Zuidwand. Aanvang is 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Aansluitend vindt er een openbare vergadering van de Raadscommissie Wonen en werken plaats om 20.30 uur. Deze is eveneens in de raadzaal van het gemeentehuis.

Hieronder treft u de agenda van deze vergadering aan:

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Spreekrecht voor burgers
 4. Terugkoppeling vanuit portefeuillehouders Regio Brabant Noordoost
 5. Raadsvoorstel inzake grondprijzen en fondsen voor 2020
 6. Raadsvoorstel inzake vaststelling bestemmingsplan Statenweg 109 Venhorst
 7. Raadsvoorstel inzake Kadernota 2021 Omgevingsdienst Brabant Noord
 8. Raadsvoorstel inzake aankoop van gronden in De Burgt buiten plangebied fase 1
 9. Mededelingen, ingekomen stukken en memo’s
 10. Vaststelling advieslijst 4 december 2019
 11. Rondvraag