We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

Openbare info-avond Zuidwand St. Agathaplein (gewijzigde tijd!)

dinsdag 7 mei 2019 door

Openbare info-avond Zuidwand St. Agathaplein (gewijzigde tijd!)

Op 4 oktober 2018 heeft de Gemeenteraad besloten om de Zuidwand van het St. Agathaplein her te ontwikkelen. Rondom dit besluit zijn de plannen via enkele zowel openbare als besloten informatiebijeenkomsten gedeeld met bewoners, eigenaren, omwonenden en geïnteresseerden.

Ingezonden door Gemeente Boekel

De geplande herbouw van deze Zuidwand heeft een aanpassing van het bestemmingsplan nodig, doordat de nieuwe bebouwing niet binnen het geldende bestemmingsplan opgericht kan worden. De Gemeente Boekel wil dit traject zorgvuldig doorlopen en voldoende ruimte bieden aan belanghebbenden en heeft daarom gekozen om met een voorontwerp een extra planfase in te bouwen. Inmiddels is een voorontwerp bestemmingsplan opgesteld, dat via een omgevingsdialoog met geïnteresseerden en omwonenden gedeeld zal worden. Deze omgevingsdialoog zal door middel van twee openbare bijeenkomsten (23 april 2019 en 8 mei 2019) vorm krijgen en tijdens deze bijeenkomsten wordt men ook de mogelijkheid geboden om schriftelijk een inspraakreactie achter te laten. Na dit voorontwerp bestemmingsplan zal via een ontwerpfase naar vaststelling gestuurd worden, waarbij belanghebbenden ook in deze beide fasen mogelijkheid hebben om een reactie achter te laten.

Daarom nodigen wij u hartelijk uit voor de eerste openbare bijeenkomst die voornamelijk tot doel heeft u volledig te informeren over het proces. Deze  zal gehouden worden op dinsdag 23 april 2019 van 20.00 – 22.00 uur in Nia Domo.

U wordt ook uitgenodigd voor de tweede openbare bijeenkomst, die voornamelijk tot doel heeft uw inhoudelijke reactie te geven en deze te bespreken. Deze bijeenkomst zal gehouden worden op woensdag 8 mei 2019 van 18.00 – 20.00 uur in Nia Domo. (LET OP GEWIJZIGDE TIJD)

Deze informatieavonden zijn openbaar: met deze brief worden direct omwonenden uitgenodigd, maar alle geïnteresseerden zijn deze avond welkom. Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Jaco van Vliet, programmamanager Centrumontwikkeling, telefoon +31 6 29 60 73 69. Wij hopen u allen te mogen ontmoeten.