We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

Oproep aan alle sportaanbieders- en verenigingen!

zaterdag 25 april 2020 door

Het zijn vreemde tijden. Toch kwam er dinsdag 21 april voorzichtig goed nieuws. Vanaf 28 april mogen kinderen in de basisschoolleeftijd tot en met 12 jaar weer in teamverband in de buitenlucht gaan sporten. Jongeren van 13 t/m 18 jaar mogen ook weer in de buitenlucht sporten, maar dienen zich daarbij wel te houden aan de 1,5 meter afstand. Wedstrijden zijn nog niet toegestaan.

Sporten en bewegen voor deze doelgroep willen we graag stimuleren. We hopen dan ook dat jullie allemaal zin hebben om weer aan de slag te gaan met deze groepen!

Oproep aan verenigingen en sportaanbieders
Als gemeente houden we de regie. Dit betekent dat wij een overzicht willen maken van alle trainingen/lessen en sportactiviteiten die opgepakt worden. Daarnaast controleren we of iedereen zich hierbij aan de regels houdt. Tot slot willen we alle goede initiatieven en ideeën met jullie delen. Om dit te kunnen doen willen we van jullie een aantal zaken weten.
De meest prangende vraag is: Pakken jullie trainingen/sportlessen weer op? Zo ja, neem dan zo snel mogelijk contact op met de gemeente Boekel! Mail naar info@boekel.nl onder vermelding van het onderwerp: ‘sport hervatten’.

Locatie
Sporten voor kinderen t/m 18 jaar is alleen buiten toegestaan. Van de binnensport wordt daarom enige creativiteit gevraagd. Kun je als binnensportvereniging of aanbieder de lessen buiten hervatten, maar heb je hiervoor geen buitenruimte beschikbaar? Neem dan contact met de gemeente Boekel op. Wij denken graag met jullie mee.

Oproep aan alle sportaanbieders- en verenigingen!