We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

Overzicht van definitieve indeling Kindpark

dinsdag 9 juli 2019 door

De nieuwbouw voor de basisscholen De Regenboog en Uilenspiegel, kinderopvang en consultatiebureau is klaar. Samen met KC Octopus vormen ze KindPark Boekel.

Het KindPark staat in een verkeersarme zone, zonder doorgaande wegen. Het brengen en halen van de kinderen leidt tot piekmomenten in het verkeer. Om dit in goede banen te leiden wordt de verkeersstructuur aangepast.

Verkeersveiligheid is een samenspel van een inrichting en veilig gedrag. Het is aan de gebruikers om hiermee en met elkaar rekening te houden.

  • Er is veel ruimte voor fietsers en voetgangers.
  • De Bernhardstraat wordt ingericht als Fietsstraat.
  • Brengen & Halen: rondom de sporthalm met tweerichtingsverkeer
  • De Parkweg Noord is doodlopend en is voor parkeren door aanwonenden en personeel.

De scholen maken met de ouders afspraken over het gebruik van de fietsenstallingen en opstelruimte voor ouders/verzorgers die kinderen ophalen per fiets. Het schoolplein is buiten schooltijden dorpsspeelplek. De fietsenstalling op het schoolplein is ook voor bezoekers sporthal.

Aanvullende maatregelen veilige schoolroutes:

  • Extra attentie oversteek Kerkstraat
  • Verbreding doorgang naar Wit Gele Kruispad
  • Fietsgeleidestroken Agathaplein voor Coop

De herinrichting is momenteel in volle gang. Dit wordt gefaseerd uitgevoerd om bereikbaarheid steeds mogelijk te houden. Dit leidt nog enige tijd tot overlast:

  • Voor de bouwvak: rondom sporthal en oostzijde Bernhardstraat
  • Na de bouwvak: westzijde Bernhardstraat en Parkweg Noord
Overzicht van definitieve indeling Kindpark