We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

Positieve ervaringen ‘Bloemenakkers’

zaterdag 16 november 2019 door

Positieve ervaringen ‘Bloemenakkers’

Begin dit jaar is in de gemeente Boekel het project ‘Bloemenakker’ opgestart door de Vrijwillige Weidevogelbescherming Boekel-Venhorst. Het doel is om met bloemenakkers de biodiversiteit te bevorderen ten gunste van insecten (incl. bijen en hommels), vlinders, zangvogels en kleine zoogdieren.

Bij de opstart is dankbaar gebruik gemaakt van de kennis en ervaring van De Groene Heerlijckheid uit Gemert. De Groene Heerlijckheid heeft ook voor het bloemenmengsel (incl. diverse granen) gezorgd. De ervaringen in het eerste jaar zijn zeer positief! In het voorjaar hadden 45 deelnemers zich aangemeld voor dit project.

Naast particulieren en agrariërs heeft ook de gemeente Boekel enkele percelen beschikbaar gesteld. In totaal is ruim 4 hectare ingezaaid met een bloemenmengsel met (oude) graansoorten. Ook de deelnemers zijn overwegend positief over de opzet en uitwerking van het project. De resultaten waren echter wisselvallig. Naast de droogte hebben bijvoorbeeld ook de grondslag, de uitgevoerde grondbewerkingen en eventuele schaduwwerking invloed op de resultaten. Dit zorgde er mede voor dat bij de bloemenakkers steeds verschillende bloemen nadrukkelijk aanwezig waren en andere bloemen werden onderdrukt of juist eerder of later bloeide. Deze (bio)diversiteit maakte het totale project extra aantrekkelijk.

De gemeente Boekel heeft financieel bijgedragen aan het project. Om deze reden hebben, op een zomeravond, de burgemeester, twee wethouders en een ambtenaar samen met de projectgroep, per fiets, enkele bloemakkers in Boekel en Venhorst bezocht. De projectgroep heeft samen met de gemeente Boekel geconcludeerd dat het project Bloemenakker zeker een vervolg moet krijgen.

Binnenkort starten de voorbereidingen voor het nieuwe jaar. U hoort nog van ons.

Het project Bloemenakkers is een project van Vrijwillige Weidevogelbescherming en wordt ondersteund door de Vogelwerkgroep en stichting D’n Eik.

bloemenakkerbv@gmail.com