We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

De puntjes op de i

zaterdag 3 maart 2018 door

De puntjes op de i

De portfoliogesprekken zijn achter de rug. De kinderen hebben door middel van mooie presentaties verteld hoe het met ze gaat.

Dit is een ingezonden stuk van OBS Uilenspiegel.

Het ene kind gebruikte hiervoor de portfoliomap. Het andere kind bedacht een andere presentatievorm. Aan het einde van het gesprek keek ook de leerkracht terug naar de afgelopen periode en vooruit naar de tijd die nog gaat komen. Zijn er vragen vanuit kind, ouder of leerkracht? Dan proberen we hierop antwoord te vinden. Of we bedenken samen welke acties we kunnen inzetten om er antwoord op te krijgen.

Na de portfoliogesprekken verzamelen we alle gegevens: informatie uit deze gesprekken, uit methode-gebonden toetsen en Cito-toetsen én info uit het dagelijks werken van de kinderen in de klas. Ook beschrijven in ons kindvolgsysteem Looqin in hoe het met elk kind gaat. We scoren het welbevinden en de betrokkenheid en we scoren de prestaties en de competenties. Met deze informatie gaan we aan de slag: voor elke groep maken we een groepsplan.

We kijken welk kind extra ondersteuning nodig heeft en welk kind juist om verdieping vraagt. Dit doen we op de onderdelen rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen en spelling. We maken ons voorlopig groepsplan. Aan de hand van dit plan kijken we ook of het nodig is om gesprekken te voeren met ouders en kinderen over bepaalde onderwerpen. Daarnaast kijken we samen met teamgenoten, inclusief de intern begeleider, naar het voorlopig groepsplan. Moeten we nog dingen wijzigen of gaan we op deze manier de komende tijd werken?

En hier zijn we op dit moment, begin maart, aanbeland. De puntjes staan weer op de i. We hebben weer richting bepaald. Zo zorgen we ervoor dat we elk kind op maat onderwijs geven, waarbij het kind plezier beleeft aan de activiteiten die het onderneemt. Met de juiste uitdaging. Want daar staan we voor!

Team Uilenspiegel