We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

De scholen gaan weer beginnen!

zaterdag 17 augustus 2019 door

De scholen gaan weer beginnen!

Na zes weken zit de zomervakantie er weer op voor de Boekelse en Venhorstse basisschool kinderen. Voor o.a. drie basisscholen in Boekel wil dit zeggen dat ze gebruik gaan maken van het Kindpark Boekel. Hun nieuwe schoolplein is bijna gereed en ook het eerste deel van de fietsstraat in de Bernhardstraat is afgerond en er is voor een goede toegang tot de bruggetjes vanaf De Boterbloem en Aan de Loop naar de Boterweg gezorgd.

Afgelopen maandag is de aannemer gestart aan de volgende fase van de werkzaamheden aan de openbare buitenruimte. Deze fase betreft het gedeelte van de Bernhardstraat vanaf de kruising Wit Gele Kruispad tot aan de kruising Boterweg. Deze is de komende weken dus afgesloten voor al het verkeer.

Hieronder staat zo goed mogelijk uitgelegd hoe alle gebruikers de komende weken zo veilig mogelijk op het Kindcentrum kunnen komen.

Fietsverkeer
De nieuwe openbare buitenruimte is op een dusdanige manier ingericht dat het voor fietsers zo veilig mogelijk is. Men wil iedereen dan ook zoveel mogelijk stimuleren om met de fiets te komen.

  • Alle fietsers komende vanuit de richting Burgt en Lage Schoense worden geadviseerd om gebruik te maken van één van de twee nieuwe bruggetjes.
  • Alle fietsers vanuit de richting Kerkstraat gaan via De Boterweg richting het Kindcentrum.
  • Iedereen komende vanuit de richting Donk, Dooleggen en Vogelenzang maken gebruik van de nieuwe fietsstraat (Bernhardstraat) en draaien rechtsaf De Parkweg in.

Auto’s
Hoewel men hoopt dat iedereen zoveel mogelijk op de fiets komt, kan het (soms) nodig zijn dat er met auto gereden wordt. Hiervoor zijn aan de voor- en achterzijde van de sporthal voldoende parkeerplaatsen beschikbaar. Deze parkeerplekken zijn tijdens fase 4 via beide toegangswegen bereikbaar. Let op: tussen de sporthal en het Kindpark is er een stop- en parkeerverbod! Het doodlopende gedeelte van De Parkweg, komende vanaf de Burgstraat, is alleen toegankelijk voor bewoners / fietsers / voetgangers.

We hopen dat u voor een veilige situatie zult zorgen tijdens de werkzaamheden en dat alle kinderen in Boekel en Venhorst veilig naar school en naar huis kunnen. Houd er rekening mee.