We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

Stappen in de ontwikkeling van de Zuidwand

maandag 11 januari 2021 door

Stappen in de ontwikkeling van de Zuidwand

Gemeente Boekel – Al geruime tijd werken we aan de ontwikkeling van de Zuidwand. We hebben het dan over de zuidgevel vanaf de rotonde tot aan de Supercoop. Zeg maar vanaf de voormalige DA drogist tot en met de Zeeman.  Doel is om nabij de rotonde een tweede supermarkt aan het plein te vestigen. Tussen die nieuwe supermarkt en de bestaande Supercoop moeten dan dagwinkels gevestigd worden. Dat zijn winkels voor de dagelijkse boodschappen. We denken dan aan een bakker, slager, groenteboer, Hema en een drogisterij. Idee daarachter is dat je met één keer parkeren al je dagelijkse boodschappen kunt doen. Daarmee versterken we het winkelaanbod en zorgen we ervoor dat we over 20 jaar ook nog een goed voorzieningenniveau hebben.

Voor de gemeente Boekel een stevig project. De kosten daarvan zijn hoog. Om die kosten en het risico te delen hebben we de samenwerking met een ontwikkelaar gezocht, van Wanrooij Bouw en Ontwikkeling uit Geffen. Inmiddels heeft de gemeente zo’n 70% van de eigendommen aangekocht.

Eind 2019 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan voor de nieuwe invulling vastgesteld. Daartegen is door de zittende supermarkten (Aldi en Supercoop) bezwaar gemaakt. Zij vrezen dat de nieuwe supermarkt voor omzetverlies gaat zorgen. Dat bezwaar ligt nu bij de hoogste rechter, de Raad van State. Mede door Coronabeperkingen is de behandeling uitgesteld. Inmiddels weten we dat in maart 2021 de zitting zal plaatsvinden. Naar verwachting volgt dan binnen enkele maanden uitspraak en kunnen we starten met de uitvoering.

Dit zijn taaie processen. Daarbij lijkt het soms dat er door de vertraging niets gebeurt. Dat is echter niet het geval. Zoals gezegd is inmiddels zo’n 70% van de eigendommen aangekocht en zijn meerdere winkels verplaatst om plek te maken voor de nieuwbouw. Daardoor lijkt er sprake van leegloop. Maar de winkels zullen weg moeten alvorens we kunnen slopen. Met van Wanrooij wordt nagedacht over de nieuwe winkels die er gaan komen. Meerdere supermarktconcerns hebben aangegeven graag naar Boekel te komen. De keuze daarin wordt binnenkort definitief bekend gemaakt. Vervolgens komt de toewijzing van de andere dagwinkels aan bod. De gemeente heeft daar  zeggenschap in. Zittende winkels in het dagelijkse segment hebben de eerste voorkeur. Versterken van het winkelaanbod en een goed voorzieningenniveau op de lange termijn staan daarbij voorop.