We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

Stichting d’n Eik bedankt haar vrienden en vrijwilligers!

donderdag 5 april 2018 door

Door het aanbieden van een gezellige en interessante avond met een lezing door Bennie van den Brink over de boerenzwaluw.

Maandag 30 april om 20.00u in het educatief natuurcentrum de “Perekker”.  De boerenzwaluw is een vogel die tot de familie zwaluwen behoort. Het is de meest wijdverspreide soort van deze familie; het verspreidingsgebied beslaat vrijwel de hele wereld, waarbij er zeven ondersoorten worden onderscheiden. Bennie van den Brink is al decennia actief betrokken bij onderzoek naar vogels. In het project de atlas van de Nederlandse vogels, was hij actief in de Veluwe en Overijssel Noord en hij heeft zich ontpopt als een eminent veldwerker. Zijn kennis, zijn niet aflatende enthousiasme en het feit dat hij de waarnemingen steeds in de context plaatst van ecologische en bescherming van soorten, is kenmerkend voor Bennie van den Brink.

Voor u en uw eventuele introducé is deze avond inclusief consumpties gratis.
Stichting d’n Eik ziet er naar uit u welkom te heten en te ontmoeten.