We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

Toelichting Omgevingsplan Buitengebied

donderdag 2 februari 2017 door

Vanaf 25 januari 2017 ligt het ontwerp Omgevingsplan buitengebied Boekel 2016 ter inzage voor zienswijzen.

Ook het bijhorende milieuonderzoek (plan-MER) ligt ter inzage. Tot 9 maart kunnen hierover zienswijzen bij de gemeenteraad worden ingediend. Om dit nieuwe plan toe te lichten, wordt er op 9 februari 2017 in Nia Domo een openbare informatieavond gehouden.

Hoofdlijnen toegelicht

Op deze avond zal het omgevingsplan op hoofdlijnen worden toegelicht door de gemeente. Ook de veranderingen ten opzichte van het voorontwerp worden toegelicht. Hierbij zal onder meer worden ingegaan op het plan-MER, de digitale vormgeving van het plan en de opzet van de regels.

Na de inhoudelijke toelichting zal er ruimte zijn voor vragen. Aan het einde zal de vervolgprocedure nog worden uitgelegd. Als er nog voldoende tijd over is kan er bij onze medewerkers eventueel nog worden ingezoomd op enkele concrete locaties van aanwezigen. We willen graag rond 22:30 uur de avond afsluiten.

Betrokkenen  zijn  uitgenodigd

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel nodigt alle betrokkenen uit het buitengebied van Boekel (ondernemers, burgers, adviseurs, belangenverenigingen, et cetera) uit voor deze informatieavond op donderdag 9 februari 2017.

  • Inloop vanaf ca 19:30 uur.
  • Aanvang om 20:00 uur in de Koepelzaal, Nia Domo.