We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

Twee lintjes voor bestuursleden Katholiek Vrouwen Gilde St. Anna

dinsdag 15 september 2020 door

Op dinsdag 15 september werd het 60-jarig jubileum gevierd van het Katholiek Vrouwen Gilde St. Anna. De burgemeester reikte omstreeks 16.00 uur twee Koninklijke onderscheidingen uit aan de bestuursleden mevrouw Vloet en mevrouw Groenendaal.

Het betreft de viering van het 60 jarig bestaan maar daarnaast betekent dit ook het afscheid. Het bestuur stopt en er zijn geen nieuwe bestuursleden.

Mevrouw L.A.M.C. (Bertheke)Vloet-van den Hoogen wonende te Boekel:

 • Mevrouw Vloet is sinds 2000 bestuurslid van het Katholiek Vrouwen Gilde St Anna.
 • Zij heeft meteen de taak van voorzitter voor haar rekening genomen.
 • Na diverse verlengde periodes heeft zij ook de functie als secretaris en daarna ook de functie als penningmeester voor haar rekening genomen.
 • Ook is zij zeer actief en betrokken bij het organiseren van uitstapjes en avonden.
 • Wanneer leden ziek zijn of er is sprake van een sterfgeval dan is mevrouw Vloet ook altijd erg attent en brengt bezoekjes en regelt presentjes.
 • Naast haar enorme inzet voor en betrokkenheid bij het Katholiek Vrouwen Gilde, is mevrouw Vloet ook betrokken geweest bij de oprichting van de Boerenbruiloft in Boekel. Dit was destijds een initiatief van buurtvereniging De Vonders. Later werd dit Stg. Boerenbruiloft.
 • Al sinds 1998 verzorgt mevrouw Vloet het receptieboek voor alle bruidsparen.
 • Jaarlijks vindt op de carnavalsmaandag de Boerenbruiloft plaats. Zij maakt ieder jaar weer een prachtig receptieboek met foto’s als herinnering voor de bruidsparen. Zij besteedt hier veel aandacht aan en de bruidsparen kijken er met veel plezier op terug.

Omdat mevrouw Vloet kan worden gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen en anderen heeft gestimuleerd” en gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten, wordt mevrouw Bertheke Vloet-van den Hoogen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw H.M.C. Groenendaal-Derwort uit Boekel:

 • In de periode 1972 – 1983 was mevrouw Groenendaal hulpouder bij de Sint Janschool in Boekel.
 • Ze was leesmoeder en klaar-over, hielp bij de communie- en vormselvoorbereidingen, ging mee als begeleider bij schoolreisjes en was vaak kookmoeder tijdens het schoolkamp.
 • Zij was medeoprichter, bestuurslid van Buurtvereniging De Vonders.
 • In 1980 was ze vanuit de buurtvereniging betrokken bij de oprichting van de Boerenbruiloft. In 1981 trad zij af als bestuurslid en heeft zij de buurtvereniging nog jarenlang geholpen als vrijwilliger.
 • Van 1978 tot 1986 was zij lid van de oudercommissie van het Kruis Heren College in Uden
 • In het schooljaar 1983 – 1984 was zij overblijfmoeder op de LTS in Uden
 • In 1996 werd mevrouw Groenendaal vrijwilliger bij en bestuurslid (1996-2007) van de voetbalvereniging Boekel Sport. Zij zorgde met name voor de verslaglegging van de bestuursvergaderingen.
 • Nadat zij in 2007 haar bestuursfunctie heeft neergelegd heeft zij nog enkele jaren als gastvrouw gefungeerd en stond ze altijd klaar als invalleider of voor het meewerken in de kantine.
 • Sinds 2011 is zij bestuurslid van en vrijwilliger bij Katholiek Vrouwengilde (KVG) St. Anna Boekel.
 • Zij is notulist en verzorgt daarnaast ook de persberichten en de publicatie ervan in het lokale weekblad. Zij organiseert bijeenkomsten en reisjes en is betrokken bij het opstellen van het activiteitenprogramma.
 • Ook gaat ze langs bij zieke leden en is ze altijd bereid om te helpen.
 • Naast deze activiteiten heeft zij ook in het bestuur gezeten van de voormalige Jazzclub Boekel.
 • Jarenlang verleende zij zorg aan haar inmiddels overleden buurvrouw.

Omdat mevrouw Groenendaal kan worden gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd” en gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten, wordt mevrouw Groenendaal benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Twee lintjes voor bestuursleden Katholiek Vrouwen Gilde St. Anna