We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

Uitgifte bouwgrond in plan “De Run, Fase 2”

maandag 3 juni 2019 door

Uitgifte bouwgrond in plan “De Run, Fase 2”

Inmiddels is fase 1 bouwrijp gemaakt en bijna alle bouwkavels verkocht. Tijd voor uitgifte bouwkavels fase 2. De verwachting is dat het plan De Run, fase 2 in november 2019 bouwrijp is.

We zijn trots op het plan De Run, omdat dit het eerste plan is in de gemeente Boekel waar geen gasaansluitingen meer aanwezig zijn. Het is dus een gasloos plan.
Daarnaast moeten op alle kavels 0 op de meter woningen gebouwd worden. Dit houdt in dat een huis evenveel of meer energie opwekt als nodig is voor het huis en het huishouden. Bij het indienen van de vergunningaanvraag bij de gemeente dient een energieprestatiecertificaat te worden bijgevoegd, waaruit blijkt dat de woning 0 op de meter wordt gebouwd.

Het hemelwater dient op eigen terrein verwerkt te worden.

Verkaveling
Het bestemmingsplan De Run is flexibel, eveneens als het plan De Donk, fase 2. In eerste instantie willen we de bouwkavels zo uitgeven zoals het nu is gepubliceerd. Op de onderstaande, beschikbare kavels kan worden gereageerd.

De volgende kavels zijn beschikbaar:

Categorie                  Nummer    oppervlakte         

Halfvrijstaand              KT07          ± 268 m²
Halfvrijstaand              KT08          ± 269 m²
Halfvrijstaand              KT09          ± 272 m²
Halfvrijstaand              KT10          ± 276 m²
Halfvrijstaand              KT11          ± 322 m²
Halfvrijstaand              KT12          ± 328 m²
Halfvrijstaand              KT13          ± 372 m²
Halfvrijstaand              KT14          ± 341 m²

Categorie                   Nummer    oppervlakte 

Vrijstaand                    KV12          ± 453 m²
Vrijstaand                    KV13          ± 506 m²
Vrijstaand                    KV14          ± 475 m²
Vrijstaand                    KV15          ± 476 m²
Vrijstaand                    KV16          ± 448 m²
Vrijstaand                    KV17          ± 506 m²

Grondprijs in 2019
Halfvrijstaande woning   € 245,00 per m² exclusief btw
Vrijstaande woning         € 275,00 per m² exclusief btw

Informatie:
Voor informatie over de bouwvoorschriften kunt u zich wenden tot de afdeling Bouwen en Wonen.
Voor informatie over de verkoop kunt u zich wenden tot mevrouw J. van Bergen of de heer J. Gerrits.

Wachtlijst
De wachtlijst is vervallen dit houdt in dat iedereen kan reageren op deze kavels. Indien er meerdere personen in één kavel zijn geïnteresseerd wordt er geloot.

Aanmelding
Wanneer u belangstelling heeft, dan kunt u zich t/m 18 juni aanstaande schriftelijk melden bij het college van burgemeester en wethouders van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel of e-mailen naar info@boekel.nl onder vermelding van “inschrijving halfvrijstaande of vrijstaande kavel De Run, fase 2”. Bij uw reactie graag uw adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en voorkeur kavelnummers vermelden.

Loten
Indien er een loting voor een bouwkavel nodig is, zal dit op donderdag 20 juni 2019 om 17.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis plaatsvinden.