We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

Uitgifte kavels in plan ‘De Run, fase 3’ te Boekel

zondag 6 september 2020 door

Uitgifte kavels in plan ‘De Run, fase 3’ te Boekel

Inmiddels is fase 2 bouwrijp gemaakt en alle bouwkavels verkocht. Tijd voor uitgifte van bouwkavels in fase 3, tevens laatste fase. De verwachting is dat het plan De Run, fase 3, in maart 2021 bouwrijp is.

We zijn trots op het plan De Run, omdat dit het eerste plan is in de gemeente Boekel waar geen gasaansluitingen meer aanwezig zijn. Het is dus een gasloos plan.

Daarnaast moeten op alle kavels 0 op de meter woningen gebouwd worden. Dit houdt in dat een huis evenveel of meer energie opwekt als nodig is voor het huis en het huishouden. Bij het indienen van de vergunningaanvraag bij de gemeente dient een energieprestatiecertificaat te worden bijgevoegd, waaruit blijkt dat de woning0 op de meter wordt gebouwd. Het hemelwater dient op eigen terrein verwerkt te worden.

Verkaveling
Op de onderstaande, beschikbare kavels kan worden gereageerd.
Vrijstaand                    KV18                ± 518 m²
Vrijstaand                    KV20                ± 489 m²
Vrijstaand                    KV21                ± 415 m²
Vrijstaand                    KV22                ± 415 m²
Vrijstaand                    KV23                ± 476 m²
Vrijstaand                    KV24                ± 426 m²
Vrijstaand                    KV25                ± 293 m²
Vrijstaand                    KV26                ± 306 m²
Halfvrijstaand             KT15               ± 221 m²
Halfvrijstaand             KT16               ± 223 m²
Halfvrijstaand             KT17               ± 223 m²
Halfvrijstaand             KT18               ± 221 m²

Grondprijs in 2020

Halfvrijstaande bouwkavel: € 250,00 per m²  exclusief btw
Vrijstaande bouwkavel: € 280,00 per m² exclusief btw

Informatie
Voor informatie over de bouwvoorschriften kunt u zich wenden tot de afdeling Bouwen en Wonen. Voor informatie over de verkoop kunt u zich wenden tot mevrouw J. van Bergen of mevrouw H. Smeehuijzen.

Wachtlijst
De wachtlijst is vervallen dit houdt in dat iedereen kan reageren op deze kavels. Indien er meerdere personen in één kavel zijn geïnteresseerd wordt er geloot.

Aanmelding
Wanneer u belangstelling heeft, dan kunt u zich t/m 29 september 2020 aanstaande schriftelijk melden bij het college van burgemeester en wethouders van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel of e-mailen naar info@boekel.nl onder vermelding van “inschrijving vrijstaande/halfvrijstaande kavel De Run, fase 3”. Bij uw reactie graag uw adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en voorkeur kavelnummer vermelden.

Loten
Indien er een loting voor bouwkavels nodig is, zal dit op dinsdag 6 oktober 2020 in de raadzaal van het gemeentehuis plaatsvinden.

  • 19.00 uur voor bouwkavels van vrijstaande woningen en
  • 20.00 uur voor bouwkavels van halfvrijstaande woningen

Dit in verband met het verspreiden van de drukte om zo de coronaregels na te leven.